Lịch 2004
(Phụng Vụ năm C)

 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

30/11/2003

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

07/12/2003

Chúa Nhật

2 MV

08/12/2003

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Lễ Buộc

12/12/2003

Thứ Sáu

Lễ Đức Mẹ Guadalupe - Lễ Kính ( ở Mỹ)

14/12/2003

Chúa Nhật

3 MV

21/12/2003

Chúa Nhật

4 MV

24/12/2003

Thứ Tư

Vọng Giáng Sinh

25/12/2003

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh

28/12/2003

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất

01/01/2004

Thứ Năm

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Buộc, New Year

04/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

11/01

Chúa Nhật

Chúa Chịu Phép Rửa

18/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

21/01

Thứ Tư

Tất Niên Qúi Mùi

22/01

Thứ Năm

Tết Nguyên Đán (Giáp Thân)

25/01

Chúa Nhật

3 QN

01/02

Chúa Nhật

4 QN

02/02

Thứ Hai

Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa - Lễ Kính

08/02

Chúa Nhật

5 QN

11/02

Thứ Tư

Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức - Lễ Nhớ

15/02

Chúa Nhật

6 QN

22/02

Chúa Nhật

7 QN

25/02

Thứ Tư

Lễ Tro

29/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

07/03

Chúa Nhật

2 MC (Tháng Thánh GIUSE)

14/03

Chúa Nhật

3 MC

19/03

Thứ Sáu

Thánh Giuse, Lễ Trọng

21/03

Chúa Nhật

4 MC

25/03

Thứ Ba

Lễ Truyền Tin Ðức Mẹ - Lễ Trọng

28/03

Chúa Nhật

5 MC

04/04

Chúa Nhật

Lễ Lá - Đổi Giờ Lên

08/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

09/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

10/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

11/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

18/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa Tình Thương

25/04

Chúa Nhật

3 PS

02/05

Chúa Nhật

4 PS - Cầu Cho Ơn Thiên Triệu - Tháng Hoa

09/05

Chúa Nhật

5 PS - Mother's Day

14/05

Thứ Sáu

Lễ Thánh Mathia Tông Ðồ - Lễ Kính

16/05

Chúa Nhật

6 PS

20/05

Thứ Năm

Chúa Lên Trời (Dời vào Chúa Nhật ?)

23/05

Chúa Nhật

7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

30/05

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

31/05

Thứ Hai

Memorial Day

06/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

13/06

Chúa Nhật

Kính Mình và Máu Thánh Chúa

18/06

Thứ Sáu

Lễ Kính Thánh Tâm Chúa - Lễ Trọng

19/06

Thứ Bảy

Lễ Kính Trái Tim Ðức Mẹ - Lễ Nhớ

20/06

Chúa Nhật

12 QN - Father's Day

24/06

Thứ Năm

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

27/06

Chúa Nhật

13 QN (Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

29/06

Thứ Ba

Lễ Hai Thánh Phêrô & Phaolô

04/07

Chúa Nhật

Ngày Độc Lập (Hoa Kỳ)

04/07

Chúa Nhật

14 QN

11/07

Chúa Nhật

15 QN

18/07

Chúa Nhật

16 QN

25/07

Chúa Nhật

17 QN

01/08

Chúa Nhật

18 QN

06/08

Thứ Sáu

Lễ Chúa Biến Hình - Lễ Kính

05 - 8/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu 27th (Đồng Công, Missouri)

08/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Chúa Nhật

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

22/08

Chúa Nhật

21 QN

29/08

Chúa Nhật

22 QN

05/09

Chúa Nhật

23 QN

06/09

Thứ Hai

Ngày Lễ Lao Động (Hoa Kỳ)

08/09

Thứ Tư

Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ - Lễ Kính

12/09

Chúa Nhật

24 QN

14/09

Thứ Ba

Lễ Suy Tôn Thánh Giá - Lễ Kính

19/09

Chúa Nhật

25 QN

26/09

Chúa Nhật

26 QN

28/09

Thứ Năm

Tết Trung Thu 

29/09

Thứ Tư

Kính Tổng Lãnh Các TT: Michael, Gabiriel và Raphel - Lễ Kính

03/10

Chúa Nhật

27 QN

10/10

Chúa Nhật

28 QN

17/10

Chúa Nhật

29 QN

18/10

Thứ Hai

Kính Thánh Luca Thánh Sử - Lễ Kính

24/10

Chúa Nhật

30 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

31/10

Chúa Nhật

31 QN (Đổi Giờ lui lai)

01/11

Thứ Hai

Lễ Các Thánh Nam Nữ - Lễ Trọng

02/11

Thứ Ba

Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Lễ Trọng

07/11

Chúa Nhật

32 QN

09/11

Thứ Ba

Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Laterano

14/11

Chúa Nhật

33 QN

21/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11

Thứ Tư

Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

25/11

Thứ Năm

Thanksgiving Day

28/11

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm A)

05/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Tư

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

12/12

Chúa Nhật

3 MV

19/12

Chúa Nhật

4 MV

24/12

Thứ Sáu

Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Bảy

Lễ Giáng Sinh

26/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất

27/12

Thứ Hai

Lễ Kính Thánh Gioan Tông Ðồ Thánh Sử

28/12

Thứ Ba

Lễ Các Thánh Anh Hài - Lễ Kính

 

 

Slottica