Lịch 2003
(Phụng Vụ năm B)

 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

01/01

Thứ Tư

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Buộc, New Year

05/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

12/01

Chúa Nhật

Chúa Chịu Phép Rửa

19/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

26/01

Chúa Nhật

3 QN

31/01 Thứ Sáu Tất Niên Nhâm Ngọ 2002

01/02

Thứ Bảy

Tết Nguyên Đán (Qúy Mùi)

02/02

Chúa Nhật

Lễ Ðức Mẹ Dâng Chúa - Mùng 2 Tết

09/02

Chúa Nhật

5 QN

16/02 Chúa Nhật 6 QN
23/02 Chúa Nhật 7 QN
02/03 Chúa Nhật 8 QN

05/03

Thứ Tư

Lễ Tro

09/03

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

16/03

Chúa Nhật

2 MC

19/03

Thứ Tư

Thánh Giuse, Lễ Trọng

23/03

Chúa Nhật

3 MC

25/03 Thứ Ba Lễ Truyền Tin Ðức Mẹ

30/03

Chúa Nhật

4 MC

06/04

Chúa Nhật

5 MC - Đổi Giờ Lên

13/04

Chúa Nhật

Lễ Lá

17/04

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

18/04

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

19/04

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

20/04

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

27/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Kính Chúa Tình Thương

04/05

Chúa Nhật

3 PS

11/05

Chúa Nhật

4 PS - Cầu Cho Ơn Thiên Triệu; Mother's Day

18/05

Chúa Nhật

5 PS

25/05

Chúa Nhật

6 PS

26/05 Thứ Hai Memorial Day

29/05

Thứ Năm

Chúa Lên Trời

01/06 Chúa Nhật 7 PS (Lễ Chúa Lên Trời)

08/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

15/06

Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi

22/06

Chúa Nhật

Kính Mình và Máu Thánh Chúa

24/06 Thứ Ba Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

27/06

Thứ Sáu

Lễ Thánh Tâm Chúa

29/06

Chúa Nhật

Lễ Hai Thánh Phêrô & Phaolô

04/07

Thứ Sáu

Ngày Độc Lập (Hoa Kỳ)

07/07

Chúa Nhật

14 QN

13/07

Chúa Nhật

15 QN

20/07

Chúa Nhật

16 QN

27/07

Chúa Nhật

17 QN

03/08

Chúa Nhật

18 QN

07 - 10/08

Thurs - Sun

Ngày Thánh Mẫu (Đồng Công, Missouri)

10/08

Chúa Nhật

19 QN

15/08

Thứ Sáu

Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Buộc

17/08

Chúa Nhật

20 QN

24/08

Chúa Nhật

21 QN

31/08

Chúa Nhật

22 QN

01/09

Thứ Hai

Ngày Lễ Lao Động (Hoa Kỳ)

07/09

Chúa Nhật

23 QN

11/09 Thứ Năm Tết Trung Thu 

14/09

Chúa Nhật

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

21/09

Chúa Nhật

25 QN

28/09

Chúa Nhật

26 QN

05/10

Chúa Nhật

27 QN

12/10

Chúa Nhật

28 QN

19/10

Chúa Nhật

29 QN - Khánh Nhật Truyền Giáo

26/10

Chúa Nhật

30 QN (Đổi Giờ lui lui lai)

01/11

Thứ Bảy

Lễ Các Thánh Nam Nữ

02/11

Chúa Nhật

Lễ Các Đẳng Linh Hồn

09/11

Chúa Nhật

Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Thánh Laterano

16/11

Chúa Nhật

33 QN

23/11

Chúa Nhật

Chúa Kitô Vua

24/11 Thứ Hai Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
27/11 Thứ Năm Thanksgiving Day

30/11

Chúa Nhật

1 Mùa Vọng (bắt đầu Phụng Vụ năm C)

07/12

Chúa Nhật

2 MV

08/12

Thứ Hai

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

14/12

Chúa Nhật

3 MV

21/12

Chúa Nhật

4 MV

24/12

Thứ Tư

Vọng Giáng Sinh

25/12

Thứ Năm

Lễ Giáng Sinh

28/12

Chúa Nhật

Lễ Thánh Gia Thất

 

 

Slottica