Lịch 2002
(Phụng Vụ và Holidays)

 

Ngày/Tháng

Thứ

Lễ

01/01

Thứ Ba

Lễ Mẹ Thiên Chúa, Lễ Buộc, New Year

06/01

Chúa Nhật

Lễ Hiển Linh

13/01

Chúa Nhật

Chúa Chịu Phép Rửa

20/01

Chúa Nhật

2 Quanh Năm (QN)

27/01

Chúa Nhật

3 QN

03/02

Chúa Nhật

4 QN

12/02

Thứ Ba

Tết Nguyên Đán (Nhâm Ngọ)

13/02

Thứ Tư

Lễ Tro

09/02

Chúa Nhật

5 QN

12/02

Thứ Tư

Lễ Tro

17/02

Chúa Nhật

1 Mùa Chay (MC)

24/02

Chúa Nhật

2 MC

03/03

Chúa Nhật

3 MC

10/03

Chúa Nhật

4 MC

17/03

Chúa Nhật

5 MC

19/03

Thứ Ba

Thánh Giuse, Lễ Trọng

24/03

Chúa Nhật

Lễ Lá

28/03

Thứ Năm

Tuần Thánh: Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể

29/03

Thứ Sáu

Tuần Thánh: Chúa Chịu Nạn

30/03

Thứ Bảy

Vọng Phục Sinh

31/03

Chúa Nhật

Lễ Phục Sinh

07/04

Chúa Nhật

2 Phục Sinh (PS) - Đổi Giờ Lên

08/04

Thứ Hai

Lễ Truyền Tin Đức Mẹ

14/04

Chúa Nhật

3 PS

21/04

Chúa Nhật

4 PS

28/04

Chúa Nhật

5 PS

05/05

Chúa Nhật

6 PS

12/05

Chúa Nhật

Slottica