Giải đáp phụng vụ: Và Ở Cùng Cha
VietCatholic News (Thứ Sáu 25/6/2004)

Và nói thêm về những Ảnh Chuộc tội và những sự bái

ROME (Zenit. org).- Giải đáp của Cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại Đại học Giáo Hoàng Regina Apostolorum.

Khi vị chủ tế Thánh Lễ chào cộng đoàn "Chúa ở cùng anh chị em", Ngài giang cánh tay cho mọi người như một cử chỉ đổ xuống lời chúc và phép lành này. Cộng đoàn đáp lại "Và ở cùng cha" (điều xem ra hiện nay đang xét lại để phản ảnh bản dịch chính xác tiếng Latinh "Và với Thần trí của cha"}. Có phải theo phụng vụ là không đúng hay là cộng đồng không được phép, khi đáp trả lại bằng cách giang tay tương tự như vị chủ tế đã làm để đáolại lời chào của chủ tế hay đáp trả lại lời chúc lành?--M.C., Durban, South Africa.

Tuy đề nghị của anh xem ra được thực hiện với ý hướng tốt lành nhất, tôi không tin rằng việc làm này sẽ là tốt đẹp

Việc cộng đồng xử dụng cử chỉ này có lẽ sẽ làm giảm đặc tính chủ tọa đặc biệt của lờichào và cử chỉ này, mà theo truyền thống là một cái gì còn hơn một hành vi lịch sự xã hội.

Chắc chắn kiểu chào đó rất xưa. Trong Sách kinh thánh Ruth (2:4) ông Booz chào những người gặt lúa với câu "Chúa ở cùng anh chị em. " Họ đáp lại, "Xin Chúa chúc phúc ngài." Thay vì xử dụng câu này thì phụng vụ xử dụng câu "Và ở cùng thần trí cha", câu này theo văn cảnh gốc Do thái-Kitô hữu có nghĩa cũng như "Và ở cùng cha".

Dầu sao, từ những thời xa xưa thì kiểu nói "Và với thần trí của cha" mang thêm một ý nghĩa thiêng liêng hơn.

Thánh Gioan Kim Khẩu (344-407) qui chiếu về tinh thần của lời chào như Thần khí đang trú ngụ và như một ám chỉ rằng giám mục thực thi hy tế bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Vì lẽ này lời chào "Chúa ở cùng anh chị em" tự ban đầu chỉ dành cho các giám mục, linh mục và phó tế.

Có lẽ sự giải thích thần học thiêng liêng của việc đối thoại này, theo một cách nào đó các tín hữu được tạo thành như một cộng đồng phụng vụ với và qua "thần trí" của linh mục, đã thúc đẩy Toà Thánh nhấn mạnh về một sư chuyển dịch sát chữ hơn trong các sách lễ tương lai. Điều này có thể lúc đầu gây nên môt số khó khăn để điều chỉnh tại các quốc gia chấp nhận những chuyển dịch không-sát chữ.(như thế giới nói tiếng Anh và những người Bồ -đào-nha Brazilian)

Cử chỉ kèm theo sự đối thoại giang tay và chắp tay đào sâu thêm một ý muốn được kết hợp với cộng đồng, và lôi kéo họ cùng hiệp thông trong sự cầu nguyện sắp được bắt đầu.

Ttrong Thánh Lễ trên thực tế, cử chỉ này dành riêng cho linh mục trong những lúc chủ tọa đặc biệt khi ngài mời cộng đồng cầu nguyện hay nói một cách khác là hành động như một cộng đoàn trong phụng vụ.

Như vậy nếu toàn thể cộng đoàn lập lại cử chỉ này, thì điều đó hoàn toàn có khả năng làm suy yếu sự diễn tả tương quan thần học và giáo hội học này.

Khi công thức "Chúa ở cùng anh chị em" được xử dụng trong những lúc không-chủ tọa, như trước khi đọc Tin Mừng (dầu khi được đọc bởi vị chủ tế, việc đó không thể coi như là môt hành vi chủ tọa), chữ đỏ nói rõ rằng linh mục hay thầy phó tế chắp tay khi đọc câu này..

Từ một quan điểm khác, việc đưa vào cử chỉ này một cách đơn phương, sẽ là một ví dụ cho thấy tự tiện thiết lập một phong trào phụng vụ mới, điều này không thể thực hiện ở cấp bậc địa phương, nhưng trước hết phải dành cho Toà Thánh hay là được Hội Đồng Giám Mục địa phương đề nghị và được Tòa Thánh phê chuẩn.

Cả khi những cử chỉ mới được các nhóm này đưa vào, chúng phải được minh chứng về mặt lịch sử, thần học và mục vụ và như thế có một sự nghiên cứu và suy nghỉ cẩn thận.

* * *

Nói tiếp về những ảnh chuộc tội và những việc bái hay cúi đầu

Vì những độc giả thường xuyên theo dõi cẩn thận của chúng tôi luôn thấy những chỗ sơ hở trong các giải đáp. Tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ bất cứ những nghi ngờ nào. Về phần giải đáp hồi tháng Sáu một độc giả hỏi có phải các người giúp lễ cũng như các linh mục, phải bái bàn thờ khi đi ngang qua cung thánh, hay là họ chỉ bái ảnh chuộc tội.

Tất cả mọi người phải bái bàn thờ mỗi khi đi ngang qua trừ những trường hợp khi đang rước kiệu.

Lý do bàn thờ trọng hơn ảnh chuộc tội là vì theo mặt thần học giá trị biểu trưng của bàn thờ như đại diện Chúa Kitô thì có giá trị mạnh mẽ hơn giá trị ảnh chuộc tội.

Tính cách tượng trưng này được chú trọng mạnh mẽ hơn trong những thời xa xưa, trước khi có việc kính viếng nhà tạm và đặt ảnh chuộc tội trên và gần bàn thờ. Nhưng bàn thờ đóng vai trò trung tâm là biểu tượng chính Chúa Kitô hiện diện giữa cộng dồng như của lễ và như lương thực ban xuống từ trời.

Thánh Ambroise thành Milan nói "Bàn thờ của Chúa Kitô là gì nếu không phải là chính Thân Mình Người" và trong một dịp khác Ngài đã nói "Bàn thờ tượng trưng Thân Mình (Chúa kitô) và Thân Mình Chúa Kitô được đặt trên bàn thờ" (x. Sách Giáo lý, No. 1383).

Một số Giáo đã mạo hiểm nói rằng bàn thờ "là" Chúa Kitô, nó đúng theo một nghĩa, nhưng ngày nay cần phải diễn đạt rõ ràng hơn hầu tránh gây nên sự ngộ nhận giữa sư hiện diện tượng trưng trên bàn thờ và sự hiện diện bản thể của Chúa Kitô trong Thánh Thể.

Đó là lý do tại sao cử chỉ bái bàn thờ khác với cử chỉ bái nhà tạm, vì như được nói rõ trong Qui Chế Tổng Quát Sách lễ Roma, No. 274-275, "Một sự bái gối chỉ sự thờ phượng, trong lúc khi một cái bái chỉ sự cung kính và danh dự được bày tỏ của chính con người hay như là cử chỉ đại diện cho con người.

Đồng thời, sự bái quay về phía nhà tạm vào ban đầu và kết thúc Thánh Lễ nếu nhà tạm đạt ở trong phạm vi cung thánh. Nếu nhà tạm đặt trong một nhà nguyện chầu, thì lúc đó chỉ bái bàn thờ vào lúc ban đầu và lúc kết thúc Thánh Lễ.

Nhiều đọc giả hỏi những sự bái khác nhau nói trong Lễ Qui Roma số 275 là dành cho mọi người hay chỉ dành cho linh mục. Bản văn đã khẳng định rằng:

"Có hai thứ bái : là cúi đầu và bái sâu (cúi người xuống).

" a. Phải cúi đầu khi đọc danh Ba Ngôi Thiên Chúa, danh Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, và tên các vị Thánh mà Thánh Lễ dâng kính Ngài.

"b. Bái sâu tức là cúi mình xuống về phía bàn thờ, khi đọc kinh 'Munda cor meum" (Lạy Thiên Chúa Toàn năng, xin tẩy sạch tâm hồn con) và "In spiritu humilitatis' (lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhận lấy chúng con), trong kinh Tin Kính tới câu 'Et incarnatus est' (bởi phép Chúa Thánh Thần.. . Người đã nhập thể); trong kinh Canon Roma tới câu 'Supplices Te rogamus' (Lạy Chúa Toàn Năng, chúng con nài xin Chúa sai sứ thần). Thầy phó tế cũng bái kiểu đó khi xin phép lành trước lúc đọc Phúc Âm. Thêm vào, linh mục hơi bái sâu khi đọc những lời truyền phép."

Từ nhiều câu hỏi tôi có nhận thức sau đây.

Cúi đầu hay bái sâu được nhắc tới trong số này là của bất cứ ai đọc kinh liên quan với cử chỉ này. Như vậy, trong những kinh chỉ một mình linh mục đọc, thì chỉ một mình linh mục bái lúc đó.

Trong những kinh đọc chung tất cả đều bái như đã chỉ định. Như vậy, ví dụ, mọi người phải cúi đầu trong kinh Gloria khi đọc tên Chúa Giêsu Kitô nhưng Linh Mục không phải cúi đầu khi đọc tới tên trong những lời nguyện.

Nhưng Lễ Qui không nói hết và thật sự không có nghĩa là mọi thứ không được nói đến là bị cấm.

Có những cái bái hoặc là không được qui định minh nhiên, hay là chỉ được qui định dành cho giám mục nhưng không dành cho linh mục.

Thế nhưng một thực hành chung của các người giúp lễ là cúi đầu trước linh mục sau khi họ mang sách lễ tới ghế, khi họ đem nước và rượu, và sau đó lại cúi đầu sau khi Linh Mục rửa tay. Tuy không bắt buộc nhưng những thói quen này có thể tiếp tục.

Cũng vậy, những người Công giáo nào có thói quen bái đầu khi nghe tên Chúa Giêsu, có thể tiếp tục làm như vậy mặc dầu cử chỉ này không nhắc tới trong phụng vụ. Vì ở đây chúng ta xử lý một thói quen đạo đức, chớ không phải một hành vi phụng vu.

Ðức Ông Nguyễn Quang Sách

mostbet uz

Slottica