Tòa Thánh Vatican không cấm phụ nữ giúp việc trên bàn thờ khi có thánh lễ.
VietCatholic News (Thứ Sáu 24/10/2003)

VATICAN - Tuần qua một số vị Giám Mục Anh Quốc và xứ Wales đã trở về Roma gặp gỡ ÐGH theo thông lệ cứ 5 năm một lần. Nhân dịp này, các Ngài đã hội kiến với các giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican đặc trách vấn đề phụng vụ để làm sáng tỏ vấn đề có được phép cho các em bé gái giúp lễ trên cung thánh hay không vì trước đây đã có tài liệu dự thảo của Bộ Phụng Tự và Bí Tích không muốn cho các em bé gái giúp lễ.

Nay theo linh mục Allen Morris, cố vấn phụng vụ của Hội Ðồng Giám Mục Anh Quốc, thì Bộ Phụng Tự và Bí Tích của Tòa Thánh Vatican đã chính thức xác nhận với các Ðức Giám Mục Anh Quốc và xứ Wales là trong địa phận các Ngài cứ việc tự nhiên để các em gái giúp lễ và để phụ nữ giúp công việc trên bàn thờ khi có thánh lễ.

mostbet uz

Slottica