ÐTC Gioan Phaolô II ban hành tự bút nhằm chỉnh đốn vấn đề Thánh Nhạc


VietCatholic News (Thứ Năm 4/12/2003)

Vatican, 04/12/2003 - Trong một tài liệu mới được công bố ngày 04/12/2003, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng Thánh Nhạc cần phải chuyển tải một ý nghĩa tán tụng và ngợi ca dành cho sự thánh thiện.

Tài liệu được ban hành dưới dạng một "tự bút" (chirography) - một tài liệu với những hướng dẫn cụ thể về một vấn đề chuyên biệt có mang chữ ký của Đức Giáo Hoàng. Tài liệu này được ban hành nhân kỷ niệm 100 năm ngày ban hành hiến chế Tra le Sollectitudini, một tài liệu về Thánh Nhạc do Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X công bố. Tài liệu của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô ghi ngày 22/11/2003 là ngày lễ thánh Cêcilia bổn mạng của âm nhạc.

Tất cả nhạc phụng vụ "phải mang tính chất thánh thiện vì ý nghĩa tán tụng ngợi ca của nó". Đức Thánh Cha đã viết như trên sau khi nhấn mạnh rằng "Không phải mọi hình thức của âm nhạc đều phù hợp với các cử hành phụng vụ".

Trong khi thừa nhận rằng âm nhạc có thể diễn tả các truyền thống văn hóa khác nhau, Đức Thánh Cha lưu ý rằng tất cả nhạc thánh đều phải "tôn trọng những chuẩn mực chuyên biệt" và nhấn mạnh rằng âm nhạc cần phải tránh "bất cứ sự nhân nhượng nào cho sự vui nhộn và nông cạn". Ngài cảnh cáo rằng phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo "không bao giờ có thể trở thành một chỗ để thí nghiệm".

Đức Thánh Cha khẳng định rằng Giáo Hội của Công Đồng Chung Vatican II theo đó bình ca Gregorian "phải luôn ở vị trí đầu tiên trong cử hành phụng vụ".

Đức Thánh Cha cũng thúc giục Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích "chú ý hơn" đến vấn đề Thánh Nhạc. Ngài cũng lặp lại yêu cầu này với các Hội Đồng Giám Mục trên toàn thế giới hãy "chú ý hơn" đến việc sử dụng âm nhạc ở các quốc gia.

VietCatholic sẽ dịch sang Việt Ngữ tài liệu quan trọng này.

Nguyễn Việt Nam

 

Thánh nhạc phải được tôn trọng


VietCatholic News (Thứ Sáu 5/12/2003)

Thánh nhạc phải được tôn trọng

Vatican ngày 4/12, một tài liệu mới về Thánh nhạc mới được Đức Thánh cha Phaolô II công bố đã nhấn mạnh tới Thánh nhạc phải mang sắc thái trang nghiêm tôn kính và thánh thiện.

Văn bản mới do chính ĐTC cha ký. Trong văn bản mới này hàm chứa nhiều hướng dẫn đặc biệt về Thánh nhạc. Văn bản được công bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm Văn thư Thánh nhạc Tra le Sollectitudini, do Đức Thánh Cha Pius X công bố. Văn thư này được đề ngày 22/11 ngày lễ kính nữ thánh Cecilia, quan thầy âm nhạc.

ĐTC viết “Nhạc được dùng trong Phụng vụ phải mang sắc thái thánh thiện thích hợp cho việc phụng tự."

ĐTC viết tiếp “Dù biết rằng Thánh nhạc phải diễn tả những sắc thái đặc thù của văn hóa bản địa, nhưng thánh nhạc phải được tôn trọng một số điểm như tránh bất kỳ một hình thái ngu ngẩn và mê tín. Phụng vụ cũng không phải là chốn để thử nghiệm!"

ĐTC nhấn mạnh về những lời giảng dậy của Thánh Công Đồng Vatican II về Thánh nhạc Gregorianô của Giáo Hội như sau " Nhạc thánh Gregorianô với những nết ưu việt được dành riêng cho các lễ nghi phụng tự với các bản nhạc bằng tiếng Latin."

ĐTC kêu mời Ủy Ban Phụng Tự hãy lưu tâm về khía cạnh thánh nhạc. Ngài cũng mời gọi các Hội Đồng Giám Mục cũng hãy để tâm tới thánh nhạc được xử dụng trong đất nước của các ngài.

 Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB

mostbet uz

Slottica