Huấn lệnh của Ṭa thánh:

Từ ''Yahweh'' (Gia-vê) không thích hợp khi dùng trong phụng vụ

 

VietCatholic News (Thứ Hai 18/08/2008 13:27)

Vatican (CWNews.com) – Ṭa thánh Vatican đă ra chỉ thị cho biết Thánh Danh của Chúa, thường được gọi là "Yahweh" sẽ không được sử dụng trong các nghi thức phụng vụ Công giáo.

Chỉ thị của Ṭa thánh sẽ không đặt ra nhu cầu thay đổi nào trong ngôn ngữ phụng vụ, v́ Danh Thánh Chúa không hề xuất hiện trên các bản dịch Sách Lễ Roma được Ṭa thánh chuẩn y. Tuy nhiên, một số bài thánh ca có danh xưng này được coi là không thích hợp trong các nghi thức phụng vụ.

Bộ Phụng tự, khi ra chỉ thị mới này, có nhắc nhớ các giám mục rằng theo truyền thống Do thái, được giáo hữu thời sơ khai tuân giữ, th́ các tín hữu phải tránh không được xướng lên Thánh Danh của Chúa. Chỉ thị của Ṭa thánh giải thích rằng “để biểu hiệu tính cao cả và sự uy nghiêm tuyệt đối của Chúa, tên của Người phải giữ cho không thể phát thành âm thanh được”.

Để thay thế vào đó, khi muốn nói đến Thánh Danh Chúa những người đạo đức Do thái dùng một từ có 4 chữ là YHWH, hoặc thay thế bằng từ “Adonai” hay “Chúa”. Những Kitô hữu thời sơ khai tiếp tục truyền thống này.

Thánh bộ Phụng tự nói rằng cách gọi “Chúa” trong văn bản Kinh Thánh là theo tập tục này. Do đó khi Thánh Phaolô nguyện ước cho “mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa” th́ lời tuyên xưng của ngài “phù hợp chính xác với lời tuyên tín về thiên tính của Đức Kitô.”

Kinh Thánh phản ảnh truyền thống Do thái, và Thánh Danh Chúa không được nêu ra trong các bản dịch được giáo hội Công giáo chuẩn nhận. Chỉ thị của Ṭa thánh nói rằng ngôn ngữ phụng vụ phải tuân thủ chặt chẽ các văn bản Kinh Thánh, để Lời của Chúa được “ǵn giữ và truyền đạt dưới h́nh thức toàn vẹn và trung thực.”

Tuy nhiên, chỉ thị cho biết tiếp, “trong những năm gần đây đă xuất hiện dần dần” cách dùng Thánh Danh Chúa và viết thành tứ-tự (tetragrammaton, 4 chữ). Cách thức như thế nên tránh trong các nghi thức phụng vụ.

Hệ quả của chỉ thị do Ṭa thánh ban hành là điều rơ rệt trong cách lựa chọn các bản thánh ca, v́ một số âm nhạc phụng vụ thời nay đă vi phạm chính sách bằng cách xướng tên của Thiên Chúa. Chính sách này cũng kêu gọi phải cẩn thận trong khi soạn thảo các văn bản trong phụng vụ, tỷ như những Lời Nguyện Giáo Dân.

Lá thư của Thánh bộ Phụng tự đề ngày 29 tháng 6 và có chữ kư của chủ tịch Thánh bộ là Hồng y Francis Arinze và Tổng giám mục Malcom Ranjith là tổng thư kư.

Trong lá thư ngày 8 tháng 8 gửi cho các giám mục thuộc hàng giáo phẩm Hoa kỳ để chuyển đạt chỉ thị của Ṭa thánh, giám mục Arthur Serratelli – chủ tịch Ủy ban phụng vụ của Hội đồng giám mục Hoa kỳ – hoan nghênh chỉ thị của Ṭa thánh, nói rằng chỉ thị này “giúp nhấn mạnh đến sự chính xác về thần học trong ngôn ngữ của chúng ta và sự tôn kính thích đáng Thánh Danh Chúa.”

Ghi chú:

יהוה là 4 chữ Do thái dùng để gọi tên Thiên Chúa. Bốn chữ này đều là phụ âm, v́ tiếng Do thái trong Kinh thánh khi viết thường bỏ nguyên âm đi. Bốn chữ này được chuyển thành JHWH (trong tiếng Đức, Pháp và Hà lan) và thành YHWH (trong Anh ngữ). Đôi khi cũng được chuyển thành “Yahweh” hoặc “Jehovah” v́ tiếng La tinh không phân biệt chữ “Y” với “J”, chữ “W” với “V”, và trong tiếng Do thái không chỉ rơ những nguyên âm nào đă bị lược bỏ đi. Trong các bản dịch Anh ngữ, người ta dùng từ “the Lord” (không viết hoa toàn mọi chữ), theo truyền thống của người Do thái dùng từ “Adonai” (Chúa) để tôn kính thánh danh Chúa và tuân giữ giới luật không được kêu tên Chúa vô cớ. Người Việt thường chuyển dịch “Yahweh” thành Gia-vê.

Có thể có một số bản thánh ca Việt nam đă dùng từ Gia-vê và bị ảnh hưởng do chỉ thị này của Ṭa thánh.
Phụng Nghi

 

Slottica