Theo như thông báo của Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN Phaolô Nguyễn Văn Hoà , các bản kinh Phụng Vụ buộc phải theo bản kinh mới kể từ Lễ Phục Sinh 2006 (16/4/2006), trừ Bộ Lễ th́ cho phép tới Lễ Giáng Sinh 2006, lư do là để các nhạc sỹ có thời gian sáng tác và các Ca đoàn có thời gian tập dượt.

Như vậy nếu Bộ Lễ không hát (mà đọc), th́ nên theo bản kinh Phụng Vụ mới.

Đề nghị các Ca Trưởng xin phép cha xứ print Bộ Lễ  để trong nhà thờ cho giáo dân sử dụng: Bộ Lễ Mới (1 tờ giấy gấp đôi, word document, unicode font, theo Bộ Lễ Seraphim mới của ĐC Nguyễn Văn Hoà)

Kể từ Lễ Phục Sinh năm nay, chúng tôi sẽ làm lại trang (webpages) Bộ Lễ ,  chỉ "post" những Bộ Lễ hoặc những bản kinh theo đúng với bản văn mới.

Đề Nghị Áp Dụng Bộ Lễ
Theo Sách Lễ Roma Mới

Slottica