Đáp Ca Theo Mùa Phụng Vụ

Phần Đáp Ca thuộc về Phụng Vụ Lời Chúa, bởi thế khi hát Đáp Ca, ca xướng viên có thể đứng tại bục đọc sách (bục giảng) để hát. Trong các bài hát của các thánh lễ Chúa Nhật, chỉ có phần Đáp Ca là có thể được hát như vậy. Rất tiếc là nhiều anh chị em Ca trưởng của chúng ta, có thể là không biết hoặc cố tình không dùng đúng các bài Đáp Ca cho phù hợp với phần Phụng vụ lời Chúa.

Dưới đây là các bài hát Đáp Ca của từng mùa phụng vụ, đã được Giáo Hội cho phép dùng thay thế các bài Đáp Ca khi không thể chọn cho đúng với từng ngày:

(Trích từ "Cách sử dụng cụ thể các bài Thánh ca Phụng vụ của Minh Thảo trong Hát Lên Mừng Chúa)

  1. Mùa Vọng :
  2. Mùa Giáng sinh :
  3. Mùa Chay :
  4. Tuần Thánh :
  5. Mùa Phục sinh :
  6. Mùa Thường niên :

Chẳng hạn, trong Mùa Thường niên, nếu vì lý do nào đó chưa chuẩn bị kịp Thánh vịnh Đáp ca phù hợp như ghi trong sách bài đọc, thì có thể chọn 1 trong 8 thánh vịnh chung trên đây, lấy ở những Chúa nhật thường niên nhất định như trên, để hát thay thế.

Slottica