Các Lễ Về Đức Mẹ

 

Ngày

Lễ

Chú ý

January 1

Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa.

Lễ Trọng và Buộc (có  Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nhập Lễ: Lạy Thánh Mẫu, chúng con kính chào Mẹ là Ðấng đã sinh ra Ðức Vua cai trị trời đất muôn vật..

Đáp Ca: TV66, 2-3. 5. 6 và 8 (Đáp: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.)
Alleluia: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dậy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dạy chúng ta nơi người Con.

 

Febuary 2

Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (Purification)

Lễ kính (có Kinh Vinh Danh)

Nhập Lễ: Lạy Chúa, chúng con tưởng nhớ lại lòng thương của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như thánh danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang cùng cõi đất; tay hữu Chúa đầy đức công minh.
Đáp Ca: Tv23, 7.8.9.10 (Đáp: Vua hiển vinh là ai vậy ?)

Alleluia: Ánh sáng đã chiếu soi muôn dân, và là vinh quang của Israel dân Chúa.

March 25

Lễ Truyền Tin (Annunciation by Saint Gabriel)

Lễ Trọng.

(Nếu trong Mùa Chay thì có Kinh Vinh Danh và Tin Kính)

Nhập Lễ: Khi đến trong thế gian, Chúa phán: "Lạy Chúa, đây con xin đến để thi hành thánh ý Chúa"

Đáp Ca: Tv39, 7-8a. 8b-9. 10. 11 (Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa)

Alleluia (Mùa chay bỏ Alleluia): Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người.

 

May 31

Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave (Visitation by Mary to Saint Elizabeth)

Lễ Kính (có Kinh Vinh Danh)

Nhập Lễ: Tất cả những ai tôn sợ Chúa, hãy nghe tôi kể lại : Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại.

Đáp Ca: Is 12, 2-3. 4abcd. 5-6 (Đáp: Đấng Thánh cao cả của Israel ở giữa ngươi)

Alleluia: Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phác cùng Bà sẽ được thực hiện.

June ?

(Sau lễ Thánh Tâm Chúa)

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

Lễ Nhớ

Đáp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16 (Đáp: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai)

Alleluia: Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng.

 

August 15

Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (Assumption into Heaven)

Lễ Trọng (có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nhập Lễ (Lễ Ngày): Một điềm lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời : một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.

Đáp Ca: Tv44, 10bc. 11. 12ab. 16 (Đáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng.)

Alleluia: Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan.

 

August 22

Đức Maria Nữ Vương

Lễ Nhớ.

Nhập Lễ: Hoàng hậu đứng bên hữu Chúa, trong sức bằng vàng Ôphi.

Đáp Ca: Tv112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (Đáp: Nguyện Danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời)

Alleluia: Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ.)

 

September 8

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (Birthday; Feast of the Virgin of Charity)

Lễ Kính (có Kinh Vinh Danh)

Nhập Lễ:Chúng ta hãy hân hoan mừng Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria, Ðấng đã sinh ra Mặt Trời Công Chính, là Ðức Kitô, Chúa chúng ta.

Đáp Ca: Tv12, 6ab. 6cd. (Đáp: Con sẽ hớn hở vui mừng trong Chúa)

Alleluia: Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là người có phúc và rất đáng mọi lời ca tụng, vì Mẹ đã sinh ra Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô, Chúa chúng con.

September 15

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (Feast of Our Lady of Sorrows)

Lễ Nhớ

Nhập Lễ: Ông Simon nói với Ðức Maria rằng: "Ðây người này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải hư mất hay được sống, và cũng là mục tiêu cho người ta chống đối; và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà."

Đáp Ca: Tv30, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 15-18. 19 (Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa)

Có Ca Tiếp Liên (nhưng có thể bỏ)

Alleluia: Đức Trinh Nữ Maria là người có phúc, Bà xứng đáng lãnh nhận ngành là tử đạo dưới chân Thập Giá Chúa mà không phải chết.

 

October 7

Đức Mẹ Mân Côi

Lễ Kính (có Kinh Vinh Danh)

Nhập Lễ: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và con lòng Bà gồm phước lạ.

Đáp Ca: (xem phần lễ chung về Đức Mẹ)

Alleluia: Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

November 21

Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ (Presentation of Mary at the Temple)

Lễ Nhớ

(Dùng Lễ Chung về Đức Mẹ)

December 8

Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội (Mary's Immaculate Conception)

Lễ Trọng (Có Kinh Vinh Danh và Kinh Tin Kính)

Nhập Lễ: Tôi hớn hở mừng vui trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo.

Đáp Ca; Tv97, 1. 2-3ab. 3cđ4 (Đáp: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu)

Alleluia: Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

 

Đáp Ca và Alleluia cho những lễ chung về Đức Mẹ:

 

o      Đáp ca1: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8 (Đáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu Đo6. tôi.)

 

o      Đáp ca2: Gđt 13, 23bc-24ạ 25abc (Đáp: Mẹ là vinh dự của dân tộc chúng con)

 

o      Đáp ca3: Tv44, 11-12. 14-15. 16-17 (Đáp: Xin hãy nghe, thưa nương tử, hãy coi và hãy lắng tai.)

 

o      Đáp ca4: Tv112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (Đáp: Nguyện Danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời.)

 

o      Đáp ca5: Lc 1. 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 (Đáp: Vì Đấng đã làm cho tôi những điều trọng đại, Người quyền năng và Danh Người là Thánh)

 

 

o      Alleluia1: Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ.

 

o      Alleluia2: Hỡi Trinh Nữ Maria, phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phác cùng Bà sẽ được thực hiện.

 

o      Alleluia3: Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh đã ghi nhớ lời Chúa và suy niệm trong lòng.

 

o      Alleluia4: Hỡi Đức Trinh Nữ Maria, Bà có phúc và xứng đáng được mọi người ca tụng, vì từ nơi Bà phát xuất Mặt Trời Công Chính là Đức Kitô, Chúa chúng con.

Slottica