Các Chúa Nhật và Lễ Trọng
Mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh: Mùa kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người.

Chú Ý:

 • Trong lễ Vọng Gíang Sinh và lễ Ngày Giáng Sinh, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: "Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người" thì bái gối.
 • Trong Ngày lễ Giáng Sinh có 3 lễ (Đêm, Rạng Đông, và Ngày), có thể thay đổi các bài đọc từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.
 • Trong ngày lễ Giáng Sinh không được cử hành thánh lễ an táng.
 • Sau lễ Giáng Sinh có Tuần Bát Nhật (8 ngày) mừng Chúa Giáng Sinh.
 • Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng, không được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày.
 • Trong Mùa Giáng Sinh có lễ Mẹ Thiên Chúa (1/1) lễ Trọng, xin xem các lễ về Đức Mẹ.
 • Những bài hát về Chúa Giáng Sinh có thể dùng trong suốt mùa Giáng Sinh.

Tìm hiểu các bản văn của các Thánh Lễ Giáng Sinh

Phần Ðáp Ca Lễ Giáng Sinh

Ngày Lễ  Năm A  Năm B  Năm C 
Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (chiều 24/12)

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu "bởi phép Chúa thánh Thần... và đã làm ngươì" thì qùi gối.

  

Các Bài Đọc: Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

Nhập Lễ: Cf. Ex 16,6-7 (Hôm nay anh em biết rằng Chúa sẽ đến và sẽ cứu-độ chúng ta; rạng sáng, anh em sẽ thấy vinh quang Người.)

Đáp Ca: Tc 88 (Lậy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời)

Alleluia: Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xóa bỏ, và Đấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta.

Bài Hát:

 • Chúa sẽ đến cứu độ ta
 • Emmanuel
 • Những bài hát về Giáng Sinh...
(như năm A)  (như năm A) 
Lễ Đêm Chúa Giáng Sinh (đêm 24/12)

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu "bởi phép Chúa thánh Thần... và đã làm ngươì" thì qùi gối. 

Các Bài Đọc: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14

Nhập Lễ: Tv 2,7 (Chúa đã phán cùng tôi rằng: Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh ra Con)
hoặc: Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa, vì Đấng Cứu Độ chúng ta đã sinh ra trong thế gian. Hom nay, bình an chân thật đã từ trời đã ban xuống cho chúng ta"

Đáp Ca: Tv 95 (Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô Chúa Chúng ta.)

Alleluia: Ta báo cho anh em mọt tin mừng: Hôm nay Chúa Cứu Thế là Đức Kitô đã giáng sinh cho chúng ta.

Bài hát:

- Chúa đã giáng trần (những bài hát Giáng Sinh) 

(như năm A)  (như năm A) 
Lễ Rạng Đông Chúa Giáng Sinh (sáng 25/12)

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu "bởi phép Chúa thánh Thần... và đã làm ngươì" thì qùi gối. 

Các Bài Đọc: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20

Nhập Lễ: Cf IS 9,2-6; Lc 1,33 (Hôm nay sự sáng chiếu dãi trên chúng ta, vì Chúa đã sinh ra cho chúng ta. Thiên hạ sẽ gọi người là Đấng kỳ diệu, là Thiên Chúa, là Hoàng Tử Bình An, là Cha muôn đời: nước Người sẽ không bao giờ cùng.)

Đáp Ca: Tv 96 (Hôm nay sự sáng chiếu dãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta)

Alleluia: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình anh dưới thế cho người thiện tâm) 

(như năm A)  (như năm A) 
Lễ Ngày Chúa Giáng Sinh (ngày 25/12)

Khi đọc kinh Tin Kính tới câu "bởi phép Chúa thánh Thần... và đã làm ngươì" thì qùi gối. 

Các Bài Đọc: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18

Nhập Lễ: Is 9,6 (Một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban cho chúng ta, hài nhi sẽ tiếp nhận quyền bính trên vai và thiên hạ sẽ gọi tên Người là Cố Vấn kỳ diệu)

Đáp Ca: Tv 97 (Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn Cứu Độ của Thiên Chúa chúng ta)

Alleluia: Ngày thánh đã dọi ánh sáng trên chúng ta, hỡi các dân, hãy tới thờ lậy Chúa, vì hôm nay ánh sáng chan hòa đã tỏa xuống trên địa cầu. 

(như năm A)  (như năm A) 
Lễ Thánh Gia

(CN sau lễ Giáng Sinh) 

Các Bài Đọc: Hc 3,3-7.14-17a; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23

Nhập Lễ: Các mục đồng hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ.

Đáp Ca: Tv 127 (Phúc thay những bạn nào tôn sợ chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người)

Alleluia: Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.

Bài hát:

 • Thánh Gia
 • Thảo hiếu
 • Những bài về Giáng Sinh
Hc 3,2-6. 12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,22-40 hoặc Lc 2,22.39-40

Đáp Ca: (như năm A)

Alleluia: (như năm A) 

Hc 3,2-6. 12-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52

Đáp Ca: (như năm A)

Alleluia: (như năm A) 

Lễ Mẹ Thiên Chúa

(ngày 1 tháng 1)

Ngày cầu cho hòa bình thế giới 

Các Bài Đọc: Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21

Nhập Lễ: "Seludius (Lậy Thánh Mẫu, chúng tôi kính chào Mẹ là Đấng đã sinh ra Đức Vua cai trị trời đất muôn đời."
hoặc: Cf. Is 9 2-6L Lc 1, 33 "Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, vì Chúa đã sinh cho chúng ta. Thiên hạ sẽ gọi Người là Đấng kỳdiệu, là Thiên Chúa, là Hoàng Tử Bình An, là Chúa muôn đời: nước Người sẽ không bao giờ cùng."

Đáp Ca: Tv 66 (Xin Thiên Chúa Xót thương và chúc lành cho chúng tôi.)

Alleluia: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dùng các tiên tri mà phán dậy cha ông, nhưng đến thời sau hết, tức là trong những ngày này, Người đã phán dậy chúng ta nơi người Con.

Bài Hát:

 • Lậy Thánh Mẫu
 • Các bài hát Giáng Sinh
(như năm A)  (như năm A) 
Chúa Nhật II sau Lễ Giáng Sinh  Chủ Đề: Ngôi Lời đã làm người.

Nhập Lễ: Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đã tới nửa đêm, thì lạy Chúa, từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa đã tới.

Các Bài Đọc: Sir 24,1-4.12-16;

Đáp Ca: Tv 147 (Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta)

Alleluia: Lậy Chúa Kitô. Chúa đã được rao giảng cho dân ngoại, vinh danh Chúa; Lậy Chúa Kito, Chúa đã được tin kính khắp trần gian, vinh danh Chúa.

- Chúa đã giáng trần (các bài hát giáng sinh) 

(như năm A)  (như năm A) 
Lễ Hiển Linh (Ba Vua)

(tháng 1) 

Nhập Lễ: Cf. Mal 3.1: Chron 19, 12
Này đây Chúa thống trị ngự đến, nắm trong tay quyền vương đế quyền năng.

Các Bài Đọc: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a,5-6; Mt 2,1-12

Đáp Ca: Tv 71 (Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa)

Alleluia: Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đã đến để triều bái người.)

Bài Hát:

 • Ba vua
 • Hãy vùng đứng
 • Các bài gíang sinh
(như năm A)  (như năm A) 

mostbet uz

Slottica