VietCatholic News (10/03/2006)

SAIG̉N - 08/03/06 - Uỷ Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa cho ấn hành xong SÁCH LỄ ROMA - NGHI THỨC THÁNH LỄ. Khổ sách 16 x 24 cm, b́a mầu đỏ, chữ mạ vàng được nhà xuất bản tôn giáo tại Hà Nội in xong vào tháng 12 năm 2005.

Liên quan đến sách này, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đă đưa ra bản thông cáo về Bản dịch tiếng Việt phần nghi thức Thánh Lễ (Ordo Missae). Nguyên văn bản thông cáo như sau:

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thông cáo về Bản dịch tiếng Việt phần Nghi Thức Thánh Lễ (Ordo Missae)


Sách Lễ Rôma - Nghi Thức Thánh Lễ

Bản dịch tiếng Việt phần Nghi thức Thánh Lễ được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chấp thuận trong phiên họp tại Hà Nội ngày 29/09/05, đă được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích phê chuẩn ngày 10/05/05 qua sắc lệnh số 2228/03/L.

Bản dịch này phải được coi là bản văn “mẫu” (typica) và bản văn thống nhất để sử dụng trong Phụng vụ tiếng Việt.

Có thể sử dụng bản văn này ngay khi được công bố và bắt buộc phải sử dụng thay thế những bản văn trước đây kể từ lễ Phục Sinh 2006 (16/04/06)

Riêng các bộ lễ (Kinh: Xin Chúa Thương Xót, Vinh Danh, Thánh Thánh Thánh, Đây Chiên Thiên Chúa), v́ cần có thời gian cho các nhạc sĩ phổ nhạc và ca đoàn tập dượt, nên thời gian bắt buộc phải sử dụng được kéo dài tới lễ Giáng Sinh năm 2006.

Đối với cung điệu dành cho vị chủ tế, mỗi Giám Mục được thử nghiệm những cung điệu mới cho tới khi có những cung điệu chính thức được HĐGM phê chuẩn và công bố.

Theo điều 117 của Huấn thị V của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, việc in ấn, phổ biến và bản quyền trên các sách phụng vụ tiếng địa phương thuộc thẩm quyền Hội Đồng Giám Mục hay Ủy Ban Phụng Vụ toàn quốc. Nay, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ủy thác công việc nói trên cho Ủy Ban Phụng Tự trực thuộc Hội Đồng Giám Mục.

Không ai được quyền in ấn hay phổ biến các sách Phụng vụ tiếng Việt, nếu không có sự đồng ư của Ủy Ban này.

Đền Thánh Đức Mẹ Băi Dâu, ngày 09 tháng 09 năm 2005.

+ Phaolô Nguyễn Văn Ḥa

Giám Mục Nha trang

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Theo nguồn tin chúng tôi được biết, các Linh Mục, Giáo Xứ, Cộng Đoàn tại Việt Nam muốn mua Sách Lễ Rôma – Nghi Thức Thánh Lễ, phải liên lạc với Ṭa Giám Mục sở tại.

Riêng tại hải ngoại, chúng tôi chưa biết Sách Lễ Rôma được phân phối tại đâu. Một khi có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo đến quư vị biết sau.

Nguyễn Long Thao

Sách Lễ Roma Mới

Slottica