Hướng Dẫn Giới Thiệu 


Mục Đích

Mục đích của việc giới thiệu là để mọi người trong nhóm hiểu biết nhau, dễ dàng xưng hô... hầu sinh hoạt với nhau một cách thân thiết như huynh đệ.

Guide Lines

1. Giới thiệu tên tuổi:
   - Tên Thánh: thí dụ, Giuse
   - Họ và Tên: thí dụ, Nguyễn Bá Tòng
   - Ngày tháng năm sinh: thí dụ, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1900.

2. Gia cảnh: Độc thân hay đã có gia đình? Gia đình có những ai?

3. Sinh Hoạt: Hiện đang giúp Ca đoàn nào? Ca đoàn ở đâu?

4. Kinh Nghiệm & Qúa trình sinh hoạt ca đoàn, thánh nhạc, vv...

5. Linh Tinh: Các Sở thích, vv...

 

Chú ý:

Việc giới thiệu là một trong những điều luật của nhóm. Đã có 3 anh chị em bị cho ra khỏi nhóm vì lý do không chịu giới thiệu.

Nếu anh/chị có hình ảnh kèm theo thì càng tốt. Có thể gởi sau cũng được.

Nhóm www.Catruong.com

mostbet uz

Slottica