TIN BUỒN


Trong niềm tin vào mầu nhiệm Phục sinh,
Toà Giám mục Ban Mê Thuột trân trọng báo tin:

 

Linh mục Giuse Lê Đức Triệu
(Nhạc sĩ Hoài Đức)


đă an nghỉ trong Chúa tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Hà Nội – Ngă Sáu, Saig̣n,
lúc 22g00 thứ bảy, ngày 07. 07. 2007, hưởng thọ 85 tuổi, 48 năm Linh mục.

Nghi thức tẩm liệm và di quan: Chúa nhật, ngày 08.07.2007
Thánh lễ an táng vào lúc 10g00 thứ tư, ngày 11.07.2007
tại Nhà thờ Đa-minh – Ba Chuông, Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau Thánh lễ sẽ thiêu táng tại B́nh Hưng Hoà và rước về an nghỉ tại
Nhà hài cốt Nhà thờ Đa-minh – Ba Chuông, Thành phố Hồ Chí Minh.
+++
Cha Giuse Lê Đức Triệu sinh ngày 01.07.1922 tại xă Yên Đồng, Huyện Ư Yên, Nam Định,
thuộc Giáo xứ Vĩ Nhuế, Giáo phận Hà Nội.
Học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên – Hà Nội
và Đại Chủng viện Xuân Bích – Hà Nội.
Thụ phong Linh mục ngày 06.06.1959 tại Sàig̣n.
Đă phục vụ:
Tiểu Chủng viện Piô XII – Sài G̣n (từ 1954-1966),
Tiểu Chủng viện Kontum (1966-1968),
Thư kư Ban Thánh nhạc (1968-1969),
Quản lư Giáo phận Ban Mê Thuột (1969-1976).
Nghỉ bệnh tại nhà riêng ở Gx Bùi Phát, Saig̣n (1987-1999),
dưỡng bệnh tại Nhà Hưu dưỡng Hà Nội – Ngă Sáu (1999-2007).


Xin hợp ư cầu nguyện cho cố Linh mục Giuse sớm hưởng Tôn nhan Chúa.

Ṭa GM Ban Mê Thuột

Slottica