Thánh Nhạc
NS Nguyễn Duy


MỤC LỤC

Lời Nói Đầu
Văn Kiện

MỞ ĐẦU:
VỊ TRÍ CỦA ÂM NHẠC

A. Âm nhạc trong cuộc sống.

B. Âm nhạc và Thánh Kinh.

- Thời Cựu Ước.
- Thời Tân Ước.

C. Âm nhạc và mục vụ phụng vụ

- Giới hoạt động âm nhạc nghiệp dư và giới hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp.

- Lời văn và nhạc đệm.

- Những vấn đề liên hệ đến Thánh Nhạc trong công cuộc canh tân phụng vụ.

PHẦN MỘT: THÁNH NHẠC TRONG ĐỜI SỐNG PHỤNG VỤ.

Chương 1:
PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO.

Ý nghĩa và mục đích của Phụng vụ.

1. Phụng vụ và Huấn giáo.

2. Phụng vụ và Thánh Kinh.

3. Đặc tính nổi bật của phụng vụ: Thánh thiện.

4. Những yếu tố làm nên phụng vụ.

5. Phụng vụ: Tột đỉnh và nguồn mạch của đời sống Giáo Hội.

Chương 2:
TẦM QUAN TRỌNG CỦA THÁNH LỄ CHÚA NHẬT.

1. Ý nghĩa Chúa nhật.

2. Tính cách riêng biệt và quan trọng của thánh lễ Chúa Nhật.

3. Chuẩn bị Bàn tiệc Lời Chúa cho thánh lễ Chúa nhật.

4. Thánh Nhạc giữ vai trò thiết yếu trong thánh lễ Chúa nhật.

PHẦN HAI:
CA HÁT CỘNG ĐOÀN.

Chương 1:
CA HÁT TRONG PHỤNG VỤ.

1. Diễn ta niềm vui và tăng trẻ long trọng.

2. Bảy tỏ và củng cố sự hiệp nhất của cộng đoàn.

3. Đáp lại Lời Thiên Chúa.

Chương 2:
LÀM SAO THÁNH CA CÓ THỂ GIÚP CẦU NGUYỆN.

1. Tâm tình và thái độ khi ca hát.

2. Cộng đoàn phụng vụ.

3. Lắng nghe và đáp lại Lời Chúa.

4. Chức năng khác nhau của ca hát.

5. Các bài hát trong thánh lễ.

6. Sắp xếp bài ca.

7. Vai trò ca đoàn.

8. Sử dụng nhạc khí.

PHẦN BA:
VIỆC SÁNG TÁC NHỮNG THÁNH CA MỚI

Chương 1:
SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI SÁNG TÁC.

1. Giáo Hội và các nhạc sĩ.

2. Phẩm hạnh và khả năng của người sáng tác.

Chương 2:
TIÊU CHUẨN SÁNG TÁC.

1. Chủ đích và tâm tình cầu nguyện.

2. Biểu lộ sự thánh thiện.

3. Chất lượng bài ca.

4. Tính phổ cập.

5. Được chuẩn nhận.

Chương 3:
LỜI CỦA BÀI THÁNH CA:
Nhạc vị lời.

1. Thánh Kinh và Thánh Nhạc.

2. Điểm lại lời ca của một số sáng tác mới.

3. Vài đề nghị về việc đặt lời cho bài thánh ca (hình thể ca khúc).

- Đề tài và nội dung tổng quát.

- Tính cộng đoàn của bài ca.

+ Dàn ý tổng quát.

+ Tương quan về ý tưởng.

+ Tính văn chương: Sử dụng một số kỹ thuật trong thi ca.

4. Nghiên cứu những sáng tác chuẩn mực trong tàng Thánh Nhạc.

PHẦN BỐN:
BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG BÀI THÁNH CA.

KẾT LUẬN


Home

Slottica