1. CHỨC NĂNG KHÁC NHAU CỦA CA HÁT:

Như trên đã trình bày ca hát là cách trang trọng để cộng đoàn tuyên xưng đức tin, dâng lời chúc tụng và cầu nguyện, nâng đỡ lời kinh phụng vụ. Lời ca tiếng hát là hình thức phát biểu tập thể của cộng đoàn. Tuy nhiên cộng đoàn phụng vụ là một buổi họp huynh đệ và hòa hợp của mọi dân tộc với tất cả sự tích cực của mình, nó vẫn bao gồm những chức vụ khác biệt. Vì thế âm nhạc được lần lần đem vào phụng vụ, nhất là trong thánh lễ thì lời ca tiếng hát có những chức năng khác nhau:

 1. Khác nhau theo chức vụ:
 1. Cung giọng dành cho Chủ tế (các lời nguyện, Kinh Tiền tụng, Kinh Lạy Cha v.v…)
 2. Các lời đối đáp giữa Chủ tế và cộng đoàn.
 3. Cung giọng cho các bài đọc sách thánh (Thừa tác viên đọc sách) hay cung đọc Phúc Âm (dành cho linh mục hay phó tế).
 4. Người xướng thánh vịnh thì xướng các câu đầu của thánh vịnh và hát các tiền xướng.
 5. Các người lĩnh xướng (ca sĩ nhà thờ) thì hát đối xướng với dân chúng, hoặc xướng đầu các bài ca.
 6. Ca đoàn nếu có, sẽ hát đối đáp với cộng đoàn, hoặc làm nồng cốt cho lời ca của cộng đoàn, mang lại sự phong phú cho việc ca hát chúc tụng Chúa.
 7. Các nhạc sĩ và nhạc công, nhạc khí: mang lại sinh khí cho các cuộc cử hành.
 1. Khác nhau theo nghi thức:

Huấn thị về Thánh nhạc trong phụng vụ xác định: "Tác động Phụng vụ mặc hình thức trang trọng hơn khi được cử hành kèm theo việc ca hát".

 1. Ca hát phụ họa một nghi thức:

  Như những yếu tố trang trí, để tăng giá trị cho nghi thức đó. Chẳng hạn một bài hát hay một bản nhạc trong khi rước lễ. Ở đây ca hát làm sao phải nhẹ nhàng và sốt sắng nhắm nuôi dưỡng bầu khí hồi tâm và giúp cho nhịp bước của cuộc rước. Ta gọi những bài ca này là ca nhập lễ, ca tiến cấp, ca dâng lễ, ca Hiệp leã, và Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa (đang khi chủ tế bẻ bánh, kinh này có thể được lặp đi lặp lại, bao lâu còn cần để kèm theo việc bẻ bánh)

 2. Lời ca là một nghi thức:

Thí dụ bài hát:

Amen ở đây không phải là "mong được như vậy", bởi vì đây là xác nhận, nhưng có nghĩa là: "Thật đúng như vậy", "Chúng tôi chắc chắn như vậy", "Chúng tôi tán thành".

Trong một vài trường hợp khác, ca hát đảm nhận cả hai chức năng. Chẳng hạn:

Ca nhập lễ: có thể được coi là một nghi thức, vì bài ca này làm cho cộng đoàn tập họp lại và bước vào việc cử hành. Nhưng cũng có thể phụ họa cho đoàn rước chủ tế tiến vào cung thánh để cử hành.

Bài hát ALLELUIA: có thể vẫn được coi là phụ họa cho cuộc rước sách Phúc Âm. Nay, nhiều khi không có cuộc rước, thì bài ca Alleluia có giá trị như một nghi thức, tung hô Chúa hiện diện trong Phúc Âm của Ngài.

Hiến Chế Phụng vụ số 112 xác định: "Thánh nhạc càng liên kết chặt chẽ với tác động phụng vụ bao nhiêu càng thánh hơn bấy nhiêu". Nên cần phải ý thức và chú ý đến chức năng nghi thức này của lời ca, để có thể có sự lựa chọn đúng khi sáng tác hoặc chọn bài hát: bài ca càng liên kết chặt chẽ với một nghi thức, thì người ta không được tự do làm theo ý mình, vì bài ca phải chu toàn chức năng nghi thức của nó trong phụng vụ.

 1. Những chức năng khác:

Ca nhạc có chức năng cao quý là tạo nên bầu khí lúc thì vui tươi, lúc thì trang nghiêm thầm lặng, suy tư, lúc thì huy hoàng sáng sủa, lúc thì bí nhiệm sâu xa. Ca nhạc đưa mọi người vào nhà thờ, sống trong sự chuẩn bị thích hợp, giúp mọi người tham dự thánh lễ. Có những lúc, ca nhạc dẫn mọi người vào sự suy nghĩ, cầu nguyện; sau cùng âm nhạc tiễn mọi người ra về.

Như vậy ca nhạc không chỉ là một sự trang trí về âm thanh, một sự trang trí có giá trị. Ca nhạc còn yểm trợ ta suy nghĩa Lời Chúa, ghi tạc Lời Chúa cách dễ dàng hơn, nhất là sau một bài đọc, hoặc sau một bài diễn giải Thánh Kinh. Trong những trường hợp đó, một bài hát của ca đoàn, hoặc một bản nhạc của đàn Organ, đại phong cầm, được coi là một nghi thức; ca nhạc còn có lợi ở chỗ đánh tan sự tẻ nhạt của sự đơn điệu các bài đọc liên tiếp nhau.

Slottica