Midi / Karaoke Thánh Ca

Theo yêu cầu của các bạn trẻ, chúng tôi sưu tầm những websites
có Midi và Karaoke Thánh Ca để các bạn trẻ có thể dùng ca hát
cho những sinh hoạt đời hay đạo. Chúng tôi xin mạn phép để link
các websites có midi/karaoke vào đây với mục đích cổ vũ việc
hát thánh ca đến các bạn trẻ khắp nơi...

 

Midi /Karaoke

 Nguồn / Chú Thích

Karaoke for Computer  Dùng để play Karaoke trong  computer
Thánh Ca Midi  Dòng Ðồng Công, Missouri
Thánh Ca Midi  Một số anh chị em trong Paltalk thực hiện
Thanhca-paltalk.com  Do nick NhatDan trong Paltalk thực hiện

 

Slottica