H�nh A�nh L�u Nie�m
L��p Ca Tr���ng Dallas 2001
Page 1- Page 2 - Page 3
HOME

  • Khai Gia�ng

  • L��p Ho�c

  • Tha�nh Le�

cha1.jpg (89045 bytes)
Cha Linh h���ng Giuse Nguye�n Va�n S�n khai ma�c kho�a Ca Tr���ng  2001
dvh2.jpg (82688 bytes)
Anh tr���ng ban to� ch��c, nha�c s� �o� Vy Ha,� �ang cha�o m��ng tha�y va� ca�c ho�c vie�n.
dvh1.jpg (97356 bytes)
Cha linh h���ng �� mo�t �a�u, anh �VH �� mo�t �a�u, ba� con c�� xoay �a�u no� sang �a�u kia!
kct2.jpg (105701 bytes)
Cha linh h���ng va� kho�a ho�c. Chu�p sau Le� Ta� �n
kct1.jpg (108204 bytes)
The�m mo�t ta�m n��a �e� kho�ng co� ai b�... ma�t ma�t!
cap1.jpg (117249 bytes)
Tha�y, BTC va� ca�c ho�c vie�n ca�p I
cap_2.jpg (107874 bytes)
Tha�y, BTC va� ca�c ho�c vie�n Ca�p II
lophoc2_1.jpg (100811 bytes)
Mu�a ma�y t�� 8:00 sa�ng �e�n 8:00 to�i, phe� �i la� phe�!
lophoc1_1.jpg (72668 bytes)
Ca�p I �ang mu�a theo tha�y !
mt.jpg (72287 bytes)
Minh-Tra�m, ca�p II. Mo�t tay mu�a, mo�t tay o�m bu�ng...
lophoc1_2.jpg (88947 bytes)
Ca�c ho�c vie�n ca�p II �ang cha�m chu� nghe tha�y gia�ng.
lophoc2_2.jpg (69193 bytes)
Anh �VH �ang khuye�n nhu� ca�c anh ch� ca�p II pha�i noi g��ng tha�y ma� phu�c vu�!
cap3_2.jpg (88281 bytes)
Tie�t ta�u tuy kho� hie�u mo�t chu�t, nh�ng ma� ra�t � thu� v�!
kct3.jpg (93892 bytes)
Mo�i ng���i �ang chua�n b� tinh tha�n tr���c khi thi ma�n kho�a.
btc.jpg (104745 bytes)
Tha�y va� BTC �ang cha�m... thi!
phamngochinh2.jpg (64524 bytes)
Anh Pha�m Ngo�c Hinh �ang �o�c sa�ch trong Tha�nh Le�.
nguyenchinh2.jpg (70763 bytes)
Anh Nguye�n Ch�nh �ang �ie�u khie�n bo� le�.
thanhle2.jpg (84857 bytes)
Sister Vi-Va�n �ang �o�c sa�ch.
ledinhhung.jpg (69383 bytes)
Anh Le� ��nh Hu�ng, BTC, ca�m �n cha va� co�ng �oa�n.
thanhle3.jpg (89294 bytes)
Sister Anh-�a�o �ang �ie�u khie�n pha�n �a�p-Ca.
thanhle.jpg (78472 bytes)
Tha�y va� anh �o� Vy Ha� �ang so�t sa�ng ta� �n Chu�a!
thanhle4.jpg (96209 bytes)
Ban nha�c co�ng trong Tha�nh Le� Ta� �n.
hatle3.jpg (89820 bytes)
Anh Tra�n Minh Toa�n �ang �ie�u khie�n bo� le�.
hatle5.jpg (86363 bytes)
Ch� Te�-My �ang �ie�u khie�n ba�i ha�t Nha�p Le�
hatle1.jpg (94222 bytes)
Ch� B�ch-Va�n �ang �ie�u khie�n lu�c R���c Le�.
hatle2.jpg (98452 bytes)
Mo�i ng���i say s�a ca ha�t, tha�t la�... he�t ho�n!
hatle4.jpg (100900 bytes)
Ch� Ho�ng Anh �ang �ie�u khie�n ba�i Ke�t Le�

Page 2 - Page 3 - Home

Slottica