Arlington, Virginia

Giáo xứ CTTĐVN Arlington, Virginia, sẽ tổ chức Khoá Ca Trưởng Cấp I, đợt I, dưới sự hướng dẫn của NS Phạm Đức Huyến vào cuối tuần 11, 12 và 13 tháng Tư, năm 2008. Khoá học sẽ khai mạc lúc 8:00am Thứ Sáu 11/4 và bế mạc lúc 5:00pm Chủ Nhật 13/4.

Lệ phí $180, bao gồm vé máy bay và thù lao cho các giáo sư và phụ giáo; tiền ăn và chi phí cho tài liệu...

Ghi danh trước ngày 28/3/2008:

anh Trần Kim Bài

(703) 448-4425
 

Cha Linh Hướng: Linh mục Nguyễn Đức Vượng

Ðịa điểm:  Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
                            Arlington, VA 22209

 

Slottica