Arlington, Virginia

Thông báo đến các anh chị em đã học xong Khóa Ca Trưởng cấp I và đợt I,  khóa Ca trưởng cấp I, đợt II, sẽ được tổ chức tại tiểu bang Virginia, do nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến hướng dẫn từ ngày mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2004. 

Cha Linh Hướng: Linh mục Nguyễn Đức Vượng

Ðịa điểm:  Giáo Xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam
                            Arlington, VA 22209

mostbet uz

Slottica