Cấp I & II tại Portland, OR

Nhằm đào tạo thêm Ca trưởng cho các Giáo Xứ và Cộng Ðoàn, một khóa Ca trưởng cấp I  và cấp II sẽ được tổ chức song song tại Portland, Oregan, do nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến hướng dẫn. Chương trình tổ chức trọn khóa sẽ được chia làm 2 đợt: Đợt I học 3 ngày và đợt II học 4 ngày. Thời gian tổ chức đợt I được ghi ở bên dưới, và thời gian tổ chức cho đợt II sẽ được thông báo sau.

Chương trình huấn luyện Ca trưởng

Cha Linh Hướng: Lm Giacobe Phạm Văn Ninh

Thời gian tổ chức đợt I

  • Từ 8g00 sáng thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2004

  • Ðến 4g00 giờ chiều Thứ Bảy ngày mùng 3 tháng 7 năm 2004 

Ðịa điểm: 

Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang
5404 NE Alameda Dr.
Portland, OR 97213

Ðiều kiện tham dự:

·       Cấp I: Biết căn bản nhạc lý (cao độ, trường độ, cường độ, quãng, âm giai, hợp âm), và chút ít về xướng âm.
·       Cấp II: Ðã hoàn tất chương trình huấn luyện Cấp I.

Lệ Phí $120.00

Chương Trình Học:  Thông báo sau

Chuẩn bị

Ghi danh: Từ ngày 1 tháng 5 cho đến hết ngày 15 tháng 6, năm 2004. Những anh chị ở xa cần chỗ ngủ trọ xin ghi danh sớm để giữ chỗ và cũng tiện việc sắp xếp cho ban tổ chức. 

 

Liên Lạc: 

anh Nguyễn Thế Hoàng
7745 SW Millerglen Dr.
Aloha, OR 97007
ÐT: 503-356-8927 (home)
Email:

Lưu ý:  Những học viên ở xa, nếu đi máy bay, mua vé đến phi trường PDX - Portland vào Thứ Tư và trở về vào chiều Chúa Nhật hay Thứ Hai. 

mostbet uz

Slottica