Cấp I & II, đợt III
Orange, CA

Khóa Ca trưởng cấp I & II, đợt III sẽ được tổ chức tại Orange, California, do NS Phạm Ðức Huyến và NS Cát Minh hướng dẫn. 

Chương trình huấn luyện Ca trưởng

Cha Linh Hướng: Lm Xuân Nguyên

Thời gian tổ chức: (dịp Lễ Lao Động - Labor's Day)

  • Từ 8g00 sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2007

  • Ðến 7g00 giờ chiều Thứ Hai, ngày 3 tháng 9 năm 2007 

Ðịa điểm: 

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam
1538 N. Century Blvd.
Santa Ana, CA 92703

Ðiều kiện tham dự:

  • Cấp I: Đã học xong đợt II của cấp I, hoặc được sự chấp thuận của Ban Giảng Huấn.

  • Cấp II: Đã học xong đợt II của cấp II.

Lệ Phí $120.00 Ngân phiếu xin đề: "Cong Dong Cong Giao Viet Nam - Khoa Ca Truong 2007"

Ghi danh: Hạn chót là ngày 27 tháng 8 năm 2007.  

Lưu ý:  Những học viên ở xa, nếu đi máy bay, mua vé đến phi trường John Wayne (Orange County).

Chuẩn bị

  • Các học viên ở xa, cần nơi nghỉ xin cho biết trước.

  • Tập hát kỹ tất cả những bài tập.

Liên Lạc: 

Nguyễn Đức Kỳ

1906 Teresita Lane
Newport Beach, CA 92660
ÐT: (949) 515-4620 (h)
hoặc [email protected]