Cấp I & II tại Houston, TX

Nhằm đào tạo thêm ca trưởng cho các Giáo Xứ và Cộng Ðoàn. Một khóa Ca trưởng cấp I và cấp II sẽ được tổ chức song song tại Houston, Texas, do nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến và Hoàng Bổn hướng dẫn. Chương trình huấn luyện Ca trưởng sẽ được tổ chức làm 2 đợt: đợt I vào tháng 9 năm 2003 và đợt II sẽ được thông báo sau.

Chương trình huấn luyện Ca trưởng

Cha Linh Hướng: Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên

Thời gian tổ chức đợt I

  • Từ 7g30 tối thứ Năm ngày mùng 4 tháng 9 năm 2003

  • Ðến 4g00 giờ chiều Chủ Nhật ngày mùng 7 tháng 9 năm 2003 

Ðịa điểm: 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Lộ Ðức
6550 FairBank N. Houston
Houston, TX 77040

Ðiều kiện

·       Cấp I: Biết căn bản nhạc lý và xướng âm
·       Cấp II: Ðã hoàn tất chương trình huấn luyện Cấp I

Lệ Phí $100.00

Chương Trình Học: Sẽ được thông báo sau.

Chuẩn bị

Ghi danh: Từ ngày 12 tháng 7 đến hết ngày 17 tháng 8 năm 2003.  Những anh chị ở xa xin ghi danh sớm để giữ chỗ và cũng tiện việc sắp xếp cho ban tổ chức. 

Nếu ghi danh online, trong phần "Comments"
xin cho biết muốn ghi danh học cấp I hay cấp II.

 

Liên Lạc: 

anh Hoàng Bổn
11719 Early Mist Ct.
Houston, TX 77064
ÐT: 281-970-4903 (h); 832-860-9432 (c)
Email:

Lưu ý:  Những học viên ở xa, nếu đi máy bay, mua vé đến phi trường International/InterContinental or George Bush International, Houston, TX.

 

mostbet uz

Slottica