Cấp I & II tại Dallas, TX

Nhằm đào tạo thêm Ca trưởng cho các Giáo Xứ và Cộng Ðoàn, một khóa Ca trưởng cấp I (khóa 60) và cấp II (khóa 61) sẽ được tổ chức song song tại Dallas, Texas, do nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến hướng dẫn. Chương trình tổ chức trọn khóa sẽ được chia làm 2 đợt: Đợt I học 3 ngày và đợt II học 4 ngày. Thời gian tổ chức đợt I được ghi ở bên dưới, và thời gian tổ chức cho đợt II sẽ được thông báo sau.

Chương trình huấn luyện Ca trưởng

Cha Linh Hướng: Lm Đaminh Đinh Minh Hải, CSsR

Thời gian tổ chức đợt I

  • Từ 8g00 sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2004

  • Ðến 4g00 giờ chiều Chủ Nhật ngày mùng 2 tháng 5 năm 2004 

Ðịa điểm: 

Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 Apollo Rd 
Garland, TX 75044
Ph: 972-414-7073

Bản đồ (Map) tới giáo xứ

Ðiều kiện tham dự:

·       Cấp I: Biết căn bản nhạc lý (cao độ, trường độ, cường độ, quãng, âm giai, hợp âm), và chút ít về xướng âm.
·       Cấp II: Ðã hoàn tất chương trình huấn luyện Cấp I.

Lệ Phí $100.00

Chương Trình Học: Tổng quát - Chi tiết

Chuẩn bị

Ghi danh: Đã hết hạn (April 04, 2004) 

Lưu ý:  Những học viên ở xa, nếu đi máy bay, mua vé đến phi trường DFW (Dallas Fort-Worth) hoặc Love Field, TX.

 

Liên Lạc: 

Nhạc sỹ Đỗ Vy Hạ
2717 Oak Trail
Carrollton, TX 75007
ÐT: 972-416-6418 (h)
Email:

mostbet uz

Slottica