Khoá Thanh Nhạc Cấp Tốc

Portland, Oregan

 

Thời gian 3 ngày: Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày mùng 7 tháng 1 năm 2005 đến 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày mùng 9 tháng 1 năm 2005 . 

Ðịa điểm:  

Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang
5404 NE Alameda Dr.
Portland, OR 97213

Ðiều kiện: Ưu tiên cho các Ca trưởng và những người ghi danh trước. Hạn chót ghi danh là ngày 19 tháng 12 năm 2005.

Chương Trình Học   

  • Khái niệm về ca hát
  • Bộ máy phát âm
  • Hơi thở thanh nhạc
  • Tư thế đứng ngồi trong ca hát
  • Lấy hơi trong ca hát
  • Các yếu tố ngữ âm trong tiếng Việt
  • Xử lý ngôn ngữ Việt nam trong ca hát
  • Các mẫu luyện thanh cùng các kỹ thuật

Lệ Phí: $100

Huấn Luyện Viên: Linh Mục Joseph Nguyễn  Xuân Thảo

Một vài điểm cần lưu ý:

  • Các học viên ở xa, cần nơi nghỉ xin cho biết trước.

Ghi Danh:

 

Liên Lạc: 

anh Nguyễn Thế Hoàng
7745 SW Millerglen Dr.
Aloha, OR 97007
ÐT: 503-356-8927 (home)
Email:

Lưu ý:  Những học viên ở xa, nếu đi máy bay, mua vé đến phi trường PDX - Portland vào Thứ Năm và trở về vào chiều Chúa Nhật hay Thứ Hai. 

Slottica