Một khóa Ca trưởng cấp I sẽ được tổ chức tại cơ sở của Nũ Tu Viện Đaminh tại Houston, TX, từ ngày 21 tới ngày 24 tháng Ba tới đây, do nhạc sư Phạm Đức Huyến hướng dẫn, với sự phụ tá của 2 sơ ca trưởng Vi-Vân và Anh Đào, cũng như sự góp tay của Ca trưởng Hoàng Bổn và các Ca trưởng đến từ Dallas. Cha Đào Quang Chính, OP, sẽ là cha linh hướng của khóa học. Vì thời giờ eo hẹp và giáo sư hướng dẫn ở xa xôi, nên chương trình của Khóa Ca Trưởng được chia làm 2 đợt, mỗi đợt học 4 ngày liền, từ sáng tới chiều. Đây là đợt I trong hai đợt để hoàn tất một khóa.

Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp I gồm có:

A. Về Lý Thuyết:

- Học biết về vai trò người Ca trưởng.

- Học biết về Thánh Nhạc

B. Về Thực Tập:

- Tập cho học viên biết đánh những nhịp phách căn bản của các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.

- Tập cho học viên biết khởi tấu và kết bài ở những vẻ nhạc khác nhau.

- Tập cho học viên biết đánh những vẻ nhạc và nhạc sắc khác nhau, như : legato, staccato, rubato, syncopations, hoa mỹ, vv...

Khóa học đã có đầy đủ học viên, nên không nhận thêm học viên mới nữa.

Xin qúy cha, qúy ca trưởng và mọi người thêm lời cầu nguyện cho khóa học được hoàn tất một cách tốt đẹp để có thêm nhiều ca trưởng phục vụ cho các cộng đoàn trong lãnh vực Thánh Nhạc. 

mostbet uz

Slottica