Chương trình huấn luyện Ca trưởng do nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến hướng dẫn được mô phỏng theo phương pháp của cố nhạc sư Hải-Linh nhằm đào tạo các Ca trưởng phục vụ cho các cộng đoàn trong lãnh vực Thánh Nhạc.

Chương trình huấn luyện Ca trưởng được chia thành 3 cấp: I, II và III. 

1. Chương trình huấn luyện Ca trưởng cấp I :

A. Về Lý Thuyết:

- Học biết về vai trò người Ca trưởng.
- Học biết về Thánh Nhạc

B. Về Thực Tập:

- Tập cho học viên biết đánh những nhịp phách căn bản của các nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8.

- Tập cho học viên biết khởi tấu và kết bài ở những vẻ nhạc khác nhau.

- Tập cho học viên biết đánh những vẻ nhạc và nhạc sắc khác nhau, như : legato, staccato, rubato, syncopations, hoa mỹ, vv...

C. Ðiều kiện để tham gia học cấp I:

  • Biết về nhạc pháp căn bản
  • Biết xướng âm căn bản

2. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp II:

A. Về Lý Thuyết:

- Học về Tiết Tấu
- Học về Nhạc Bình ca

B. Về Thực Tập:

- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát viết theo dạng bình ca.

- Tập cho học viên biết đánh nhịp theo tiết tấu.

- Tập cho học viên biết đánh nhịp những bài hát hợp xướng (nhiều bè).

C. Ðiều kiện để tham gia học cấp II:

  • Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp I.
  • Biết xử dụng một nhạc cụ (tốt nhất là piano hay organ)

3. Chương trình huấn luyện của khóa Ca trưởng cấp III:

A. Về Lý Thuyết:

- Học phân tích hòa âm, nhạc sử và thánh nhạc
- Học về Dân ca và nhạc ngữ đa điệu Việt Nam

B. Về Thực Tập:

Ðào sâu về các kỹ thuật điều khiển; kỹ thuật tập hát và kỹ thuật huấn luyện ca đoàn. 

C. Ðiều kiện để tham gia học cấp III:

  • Ðã hoàn tất chương trình Ca trưởng cấp II.
  • Do chính nhạc sỹ Phạm Ðức Huyến tuyển chọn.

 

mostbet uz

Slottica