Chương Tŕnh Học Tổng Quát

Đợt I -  Dallas 2004 (Cấp Tốc)

 

- Có 7 buổi học (gồm 3 buổi: sáng, chiều và tối, cho hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy; và ngày Chúa Nhật, chỉ học 1 buổi sáng). Chỉ tiêu cho mỗi buổi là một bài thực tập. Cho nên đợt I sẽ học 7 bài thực tập.

 

- Các đề tài được xếp sắp ưu tiên như sau:

1.     Phần lư thuyết (cấp I: vai tṛ người Ca trưởng & nghệ thật điều khiển; cấp II: tiết tấu & nhạc b́nh ca - latin) và các bài tập thực hành. Sau mỗi giờ lư thuyết có 30 phút tập riêng (theo nhóm) và 30 phút tập chung.

2.     Phần xướng âm: lư thuyết 30 phút (1 lần) và thực hành khoảng 4 lần, mỗi lần 2 bài trong 7 phút.

3.     Phần thanh nhạc: lư thuyết 2 lần, mỗi lần 30 phút. Thực hành khoảng 4 lần, mỗi lần khoảng 7 phút.

4.     Kỹ Thuật Huấn Luyện Ca Đoàn: tổ chức, sắp xếp và huấn luyện Ca đoàn. 1 lần 40 phút.

5.     Phụng vụ: Vài điều nên biết về Phụng vụ. 1 lần 40 phút.

6.     Thánh Nhạc: Đệm đàn trong nhà thờ. 1 lần 30 phút.

7.     Nhạc Lư: 2 lần, mỗi lần từ 40 phút tới 1 giờ. Cấp I nói về Quăng và Âm Giai (chuyển cung). Cấp II nói về hợp âm và chuyển các hợp âm.

8.     Nghệ thuật tập hát: Mỗi ngày từ 40 phút đến 1 giờ.

 

 

Chương Tŕnh Chi Tiết

Slottica