Chương Trình Huấn Luyện Ca Trưởng
Nhạc sỹ Phạm
Đức Huyến

I. Mục Đích:

Nhằm đào tạo các Ca trưởng để phục vụ trong các cộng đoàn và các giáo xứ. 

II. Chương Trình Huấn Luyện:

Chương trình huấn luyện Ca Trưởng được chia làm 3 cấp (level):

 1. Cấp I: Đánh nhịp căn bản

  • Học biết về vai trò của người Ca trưởng và 15 bài thực tập đánh nhịp.

  • Phụng Vụ và Thánh Nhạc

  • Kỹ thuật tập hát và huấn luyện Ca đoàn

  • Thanh Nhạc (luyện ca)

  • Nhạc lý và xướng âm.

 2. Cấp II: Kỹ thuật đánh nhip

  • Tiết tấu và nhạc bình ca

  • Nhạc Latin

  • 15 bài thực tập về kỹ thuật đánh nhịp

  • Phụng vụ và thánh nhạc

  • Kỹ thuật tập hát

  • Nhạc lý và xướng âm

 3. Cấp III: Nghệ thuật điều khiển

  • Dân ca

  • 15 bài thực tập điều khiển (hợp xướng)

  • Phụng vụ và thánh nhạc

  • Phân tích hoà âm

Các học viên bắt đầu học từ cấp I. Sau mỗi cấp, học viên phải qua một chương trình khảo hạch (test) để nhận chứng chỉ, và tiếp tục học cấp cao hơn.

III. Thời Biểu Học

Thông thường, chương trình học cho mỗi Cấp phải mất một thời gian 7, 8 tháng mới hoàn tất, nhưng vì hoàn cảnh không thuận tiện, chương trình thường được rút vắn lại trong vòng 7 ngày, và được chia làm 2 đợt: Đợt I học ba ngày, hoàn tất 1/2 chương trình và đợt II học bốn ngày, hoàn tất nửa chương trình còn lại và thi kiểm tra.

IV. Ðiều Kiện Ghi Danh Cấp I:

·   Sẵn sàng hy sinh thời giờ để phục vụ cộng đoàn, giáo xứ qua Thánh Nhạc dưới những quy định của Giáo Hội, để Tôn Vinh Thiên Chúa và Thánh Hoá các tâm hồn.

·   Biết chút ít kiến thức về nhạc lý căn bản (nhịp phách, âm giai, hợp âm)

·   Biết chút ít về xướng âm các bài nhạc ở hai thang âm Ðô trưởng và La thứ. 

V. Tổ Chức và Ghi Danh:

Tùy theo nhu cầu và điều kiện, các Khóa Ca Trưởng có thể được tổ chức ở mỗi điạ phương khác nhau. Thời gian tổ chức phải được chuẩn bị và sắp xếp với giáo viên (nhạc sỹ Phạm Đức Huyến) ít là nửa năm trước ngày tổ chức.

Các học viên có thể ghi danh online hoặc ghi danh qua Ban Tổ Chức của điạ phương với những chi tiết sau đây:

 • Họ và Tên

 • Điạ chỉ nhà

 • Điạ chỉ Email

 • Điện thoại

 • Thuộc Ca đoàn nào? Giáo xứ nào?

 • Giọng hát (bè)

 • Cần chỗ cư ngụ không?

 • Ghi danh học cấp mấy? vv.

 

mostbet uz

Slottica