Chương Tŕnh

            Huấn Luyện Ca Trưởng

                     Cấp I, đợt 2

 

 

Thứ Năm ngày 14 tháng 8 năm 2003

8:30a - 9:00a

Ăn sáng

9a - 9:30a

Ôn luyện

9:30a - 10:30a

Thanh nhạc: thực tập mẫu 8

10:30a - 11:20a

Phụng Vụ và Thánh Nhạc

11:30a - 12:30a

Kiểm tra bài Vinh Danh Thiên Chúa

12:30p - 1:00p

Ôn luyện

1:00p - 2:00p

Ăn trưa

2:00p - 3:00p

Ôn luyện

3:00p - 3:30p

Thanh nhạc: thực tập mẫu 9

3:30p - 4:15p

Tâp dượt

4:15p - 5:00p

Thực tập điều khiển: Ra Khơi

5:00p - 5:30p

Ăn chiều

5:30p - 7:00p

Chuẩn bị Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

7:00p - 8:00p

Tham dự Thánh Lễ

 

 

Thứ Sáu ngày 15 tháng 8 năm 2003

8:30a - 9:00a

Ăn sáng

9:00a - 9:30a

Ôn luyện

9:30a - 10:30a

Thanh nhạc: thực tập mẫu 10

10:30a - 11:20a

Phụng Vụ và Thánh Nhạc

11:20a - 11:30

Break

11:30a - 12:30a

Thực tập điều khiển: Chúc Tụng Thánh Giuse

12:30a - 1:00p

Ôn luyện

1:00p - 2:00p

Ăn trưa

2:00p - 3:00p

Ôn luyện

3:00p - 3:50p

Thanh nhạc: thực tập mẫu 11

3:50a - 4:00p

Break

4:00p - 5:00p

Tập dượt  điều khiển

5:00p - 6:00p

Ôn luyện

6:00p - 6:10p

Break

6:10p - 7:30p

Thực tập điều khiển: Khúc Nhạc Cảm Tạ

7:30p - 8:00p

Ăn tối

 

 

Thứ Bảy ngày 16 tháng 8 năm 2003

8:30a - 9:00a

Ăn sáng

9:00a - 9:30a

Ôn luyện

9:30a - 10:30a

Thanh nhạc: Ôn tập

10:30a - 11:20a

Ôn kiến thức ca trưởng

11:20a - 11:30

Break

11:30a - 1:00p

Thực tập điều khiển: Ôn bài 1 - 12

1:00p - 2:00p

Ăn trưa

2:00p - 3:00p

Chuẩn bị kiểm tra phần lư thuyết

3:00p - 7:00p

Kiểm tra lư thuyết Kiến Thức Ca Trưởng + Thanh

 

 nhạc (có thực hành) + Nhạc lư + xướng và kư âm

7:00p - 7:30p

Ăn tối và nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai

 

 

Chúa Nhật  ngày 17 tháng 8 năm 2003

7:30a -8:00a

Ăn sáng

8:00a - 11:00a

Thi tập dượt

11:30a - 12:30p

Thi tay nhịp ( 2 bài: 1 bài tự chọn, 1 bài rút thăm)

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 3:00p

Tập hát

3:00p - 4:00p

Thánh lễ Chúa nhật

4:00p - 5:00p

Tiệc kết khóa tại hội trường GXCTTĐVN

Slottica