Chương Tŕnh

            Huấn Luyện Ca Trưởng

                     Cấp I, đợt 1

 

 

Thứ Năm ngày 15 tháng 5 năm 2003

6 giờ chiều

Khai mạc

7p - 8p

Vai tṛ và nhiệm vụ của người Ca trưởng

8p - 8:50p

Thực tập điều khiển: Ôi Thần Linh Chúa

9p - 9:30p

Ôn luyện

9:30p

Nghỉ đêm

 

 

Thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 1)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 2)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển: Con Sẽ Hân Hoan

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 1 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 2 tiếp theo)

4:30p - 4:45p

Giải lao: ăn nhẹ

4:45p - 6:00p

Thực tập điều khiển và kiểm tra bài cũ

6:00p - 7:00p

Ôn luyện

7p

Tan học

 

 

Thứ Bảy ngày 17 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 2)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 3)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển: Hội Nhạc Thiên Quốc

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 2 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 3 tiếp theo)

4:30p - 5:30p

Chuẩn bị cho Thánh Lễ

5:30p - 6:30p

Tham dự Thánh Lễ

6:30p - 7:00p

Ăn tối

7:00p - 8:00p

Thực tập điều khiển: Ôn 3 bài đầu

8:00p - 9:00p

Kiểm tra lần 1

9p

Nghỉ đêm

 

 

Chúa Nhật  ngày 18 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 3)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 4)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển: Ave Maria

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 3 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 4 tiếp theo)

4:30p - 4:45p

Giải lao: ăn nhẹ

4:45p - 6:00p

Thực tập điều khiển: Nữ Vương Thiên Đàng

6:00p - 7:00p

Ôn luyện

7p

Tan học

 

 

Thứ Sáu ngày 23 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 4)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 5)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển: Xuân Về

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 4 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 5 tiếp theo)

4:30p - 4:45p

Giải lao: ăn nhẹ

4:45p - 6:00p

Thực tập điều khiển: Hương Thơm

6:00p - 7:00p

Ôn luyện

7p

Tan học

 

 

Thứ Bảy ngày 24 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 5)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 6)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển:Vinh Danh Thiên Chúa

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 5 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (bài 6 tiếp theo)

4:30p - 5:30p

Chuẩn bị cho Thánh Lễ

5:30p - 6:30p

Tham dự Thánh Lễ

6:30p - 7:00p

Ăn tối

7:00p - 8:00p

Thực tập điều khiển và kiểm tra bài cũ

8:00p - 9:00p

Ôn luyện

9p

Nghỉ đêm

 

 

Chúa Nhật  ngày 25 tháng 5 năm 2003

8a - 8:30a

Ôn luyện

8:30a - 9:30a

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 6)

9:30a - 10:20a

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (Bài 7)

10:30a - 11:30a

Thực tập điều khiển: Ôn 5 bài

11:30a - 12:30p

Ôn luyện

12:30p - 1:30p

Ăn trưa

1:30p - 2:30p

Ôn luyện

2:30p - 3:20p

Thanh nhạc: Lư thuyết và thực tập (bài 6 tiếp theo)

3:30p - 4:30p

Kiến thức ca trưởng và tập dượt (Bài 7 tiếp theo)

4:30p - 4:45p

Giải lao: ăn nhẹ

4:45p - 6:00p

Thực tập điều khiển: Kiểm tra lần 2

6:00p - 7:00p

Cơm thân mật (tạm chia tay)

mostbet uz

Slottica