Các Bài Thực Tập Ðiều Khiển

Ca Trưởng 1

Ôi Thần Linh Chúa encore 
Con Sẽ Hân Hoan encore
Hội Nhạc Thiên Quốc encore
Ave Maria encore
Nữ Vương Thiên Ðàng encore
Hương Thơm encore
Xuân Về encore
Vinh Danh Thiên Chúa encore
Ra Khơi encore
Chúc Tụng Thánh Giuse encore
Khúc Nhạc Cảm Tạ encore
Slottica