Midi / Karaoke Thánh Ca

Theo yêu cầu của các bạn trẻ, chúng tôi sưu tầm những websites
có Midi và Karaoke Thánh Ca để các bạn trẻ có thể dùng ca hát
cho những sinh hoạt đời hay đạo. Chúng tôi xin mạn phép để link
các websites có midi/karaoke vào đây với mục đích cổ vũ việc
hát thánh ca đến các bạn trẻ khắp nơi...

 Update: 04/20/2006

Midi /Karaoke

 Nguồn / Chú Thích

Karaoke for Computer  Dùng để play Karaoke trong  computer
Thánh Ca Midi  Dòng Ðồng Công, Missouri
honganthienchua.org Do nhóm Paltalk Hồng Ân Thiên Chúa

 Mọi ý kiến xin email tới:

Songs KARAOKE  Sent By Upload
Chỉ Có Một Chúa Bè Chính KhanhRau 6/25/05
Chúa Không Lầm Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25
Chúa Sai Con Đi Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/16/05
Chúc Tụng Mẹ Lavang Bè1  Bè2  Bè3  Bè4 KhanhRau 6/28/05
Cùng Vui Bước Bè Chính  Bè Phụ  KhanhRau 6/25/05
Của Lễ Nhân Sinh Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/16/05
Dòng Máu Tử Đạo Bè1  Bè2  Bè3 KhanhRau 7/09/05
Đem Tin Mừng Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Đường Đi Có Chúa Bè Chính   Bè Phụ   KhanhRau 6/14/05
Hai Người Tiên Phong Bè1  Bè2 KhanhRau 6/28/05
Hãy Về Bên Mẹ Bè1  Bè2  Bè3  Bè4 KhanhRau 6/29/05
Hỡi Thế Trần Bè1  Bè2 KhanhRau 6/29/05
Lên Đền Thánh Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Mình Máu Thánh Bè Chính KhanhRau 6/25/05
Ngàn Lời Chúc Tụng Bè1  Bè2  Bè3 KhanhRau 6/25/05
Người Là Đường Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Như Con Dã Tràng Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Ra Về Trong An Bình Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Reo Hò Mừng Chúa Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Ta Là Dân Chúa Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Về Với Cha Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Xin Dâng Bè Chính KhanhRau 6/25/05
Xin Dâng Lên Cha Bè Chính  Bè Phụ KhanhRau 6/25/05
Xin Nhậm Lời Con Bè Chính KhanhRau 6/25/05
Slottica