Liên Lạc:


NS Ngọc Linh

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. Tình Ca Muôn Thuở Khắc Dũng
2. Con Xưng Tụng Chúa Bích Phượng
3. Kinh Nguyện Chiều Hôm Đỗ Quang
4. Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu Hồng Sơn
5. Mời Gọi Yêu Thương Ngọc Trâm
6. Hy Vọng Vào Ngày Kim Lan
7. Bước Trong Tình Yêu Hoài Nam
8. Chúa Là Gia Nghiệp Con Bích Phượng
9. Tôi Đã Chọn Người Cao Duy
10. Tri Ân Tình Chúa Khắc Dũng
 
Chủ Nhiệm : Lm Phan Khắc Từ
Biên Tập & Thực HIện : NS. Ngọc Linh
Phối Âm - Dàn Nhạc : NS. Trần Thanh Tùng
MIX : NS Trần Thanh Tùng
Đọc Giới Thiệu : Lê Kim Lan

Slottica