Xin gởi những chi tiết sau đây về email:

  1. Tên CD: Nếu có hình của "CD Cover" thì càng tốt.

  2. Nội Dung CD: Tên của các bài hát trong CD và Ca sỹ trình bày. Nếu gởi được một vài đoạn nhạc để mọi người nghe thì càng tốt.

  3. Người thực hiện

  4. Giá bán mỗi CD

  5. Địa chỉ liên lạc: Email, điện thoại hoặc địa chỉ gởi thơ, vv.

Hoặc đơn giản hơn, có thể chỉ scan những hình của bìa trước và bìa sau CD cùng với giá cả và điạ chỉ liên lạc, rồi gởi về email ở trên.

Chú ý:

  • Chúng tôi không nhận bán giúp.

  • Chúng tôi cũng không nhận tiền thù lao, kể cả việc tặng CD của tác giả.

mostbet uz

Slottica