Liên Lạc:

NS Ngọc Linh

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. Lời Giới Thiệu Đoan Trang
2. Trên Đỉnh Yêu Thương Khắc Dũng
3. Hy Lễ Hồng Ân (V. Khôi) Kim Cúc
4. Ngài Yêu Con Cao Duy
5. Một Đời Dâng Chúa Phương Dung
6. Thập Giá Tình Yêu và Hy Vọng Kim Lan
7. Trọn Đời Dâng Hiến Kim Cúc
8. Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu Khắc Dũng
9. Để Ở Với Con Hồng Sơn - Kim Lan
10. Bài Ca Đức Tin Hoài Nam
11. Nhạc Khúc Yêu Thương Kim Lan - Cao Duy
12. Lời Kết  
 
Chủ Nhiệm : Lm Phan Khắc Từ
Biên Tập & Thực HIện : NS. Ngọc Linh
Hoà Âm -Phối Khí : NS. P. Kim
Âm Thanh : NS Trần Thanh Tùng
Đọc Giới Thiệu : Lê Kim Lan

Slottica