Liên Lạc:

NS Ngọc Linh

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. Nhịp Nhàng Từng Bước
(Ngọc Linh)
Kim Lan
2. Chúa Cất Tiếng Gọi Con
(Việt Khôi)
Trần Ngọc
3. Chúa Đã Chọn Con
(Ngọc Linh)
Sr. Thu Thuyền, Sr. Ngọc Nga, Sr. Kim Trang, Sr. Kim Lan (lĩnh Xướng)
4. Sao Cha Lại Gọi Con
(Ngọc Linh)
Thanh Phong
(Thơ Nguyễn Tầm Thường)
5. Muôn Lời Chúc Tụng
(Ngọc Linh)
Hợp Ca
Lĩnh Xướng: Công Lâm
6. Gởi Chúa Giêsu
(Ngọc Linh)
Ngọc Hạnh
Thơ: Nguyễn Tầm Thường)
7. Trọn Đời Dâng Hiến 3
(Ngọc Linh)
Công Lâm
8. Bài Ca Cảm Mến
(Ngọc Linh)
Hợp Xướng
Lĩnh Xương: Trần Ngọc
9. Như Một Hiến Lễ
(Ngọc Linh)
Kim Lam - Hồng Linh
10. 25 Năm Hồng Ân
(Ngọc Linh)
Hợp Xướng
Lĩnh Xướng: Trần Ngọc
 
Ban Hợp Xướng : Soprano - Sr. Ngọc Nga, Sr. Thu Thuyền (Dòng ĐM Rosalima)
Alto - Sr. Kim Trang, Sr. Kim Lan
Teno & Bass: Trần Ngọc, Hồng Linh
Chỉ Huy: NS. Ngọc Linh
Chịu Trách Nhiệm Bản Thảo : Thiều Quang Thắng
Biên Tập : Phạm Gia Thoan - NS. Ngọc Linh
Hoà Âm -Phối Khí : NS. Phan Kim
Trộn Tiếng : Thiên Chương
Slottica