Liên Lạc:

NS Ngọc Linh

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. HômNay Hân Hoan Đoan Trang
2. Ca Khúc Tình Yêu Quang Minh
3. Dâng Tình Tố Hà
4. Cho Nhau Ân Tình Tấn Đạt
5. Nắm Tay Bước Vào Đoan Trang - Khắc Dũng
6. Chúa Đã Cho Con Tố Hà
7. Dâng Lời Cảm Tạ Ngọc Hạnh
8. Dâng Mẹ Tình Yêu Quang Minh
9. Khúc Đàn Dạo Chiều Nay Vân Khánh
10. Chung Kết Ân Tình Khắc Dũng - Tố Hà
 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo : 10 Chu Văn An - ĐT: 0804872 - FAX 08048240
Chịu Trách Nhiệm Bản Thảo : Thiều Quang Thắng
Biên Tập : Phạm Gia Thoan - NS. Ngọc Linh
Hoà Âm -Phối Khí : NS. Trần Thanh Tùng - NS. Trần Vương Thạch
Đàn Tranh : Hải Phượng
Thu Âm - Mix : Tùng Studio
GPXB : 88-803XB - QLXB: 08/07/2003
Giới Thiệu : Lm Dao Kim & Nhà văn Quyên Di

Slottica