Liên Lạc:

NS Ngọc Linh

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. Lời Giới Thiệu  Đoan Trang 
2. Trên Đỉnh Yêu Thương  Khắc Dũng 
3. Hy Lễ Hồng Ân (V. Khôi)  Kim Cúc 
4. Ngài Yêu Con  Cao Duy 
5. Một Đời Dâng Chúa  Phương Dung 
6. Thập Giá Tình Yêu và Hy Vọng  Kim Lan 
7. Trọn Đời Dâng Hiến  Kim Cúc 
8. Thập Giá Minh Chứng Tình Yêu  Khắc Dũng 
9. Để Ở Với Con  Hồng Sơn - Kim Lan 
10. Bài Ca Đức Tin  Hoài Nam 
11. Nhạc Khúc Yêu Thương  Kim Lan - Cao Duy 
12. Lời Kết   
 
Chủ Nhiệm :  Lm Phan Khắc Từ 
Biên Tập & Thực HIện :  NS. Ngọc Linh 
Hoà Âm -Phối Khí :  NS. P. Kim 
Âm Thanh :  NS Trần Thanh Tùng 
Đọc Giới Thiệu :  Lê Kim Lan 

Slottica