Liên Lạc:


NS Ngọc Linh

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. Tình Ca Muôn Thuở  Khắc Dũng 
2. Con Xưng Tụng Chúa  Bích Phượng 
3. Kinh Nguyện Chiều Hôm  Đỗ Quang 
4. Xin Cho Lời Con Nguyện Cầu  Hồng Sơn 
5. Mời Gọi Yêu Thương  Ngọc Trâm 
6. Hy Vọng Vào Ngày  Kim Lan 
7. Bước Trong Tình Yêu  Hoài Nam 
8. Chúa Là Gia Nghiệp Con  Bích Phượng 
9. Tôi Đã Chọn Người  Cao Duy 
10. Tri Ân Tình Chúa  Khắc Dũng 
 
Chủ Nhiệm :  Lm Phan Khắc Từ 
Biên Tập & Thực HIện :  NS. Ngọc Linh 
Phối Âm - Dàn Nhạc :  NS. Trần Thanh Tùng 
MIX :  NS Trần Thanh Tùng 
Đọc Giới Thiệu :  Lê Kim Lan 

Slottica