Giá Bán:


Xin ủng hộ tuỳ hỷ
và xin bỏ tiền trực tiếp
vào nhà thờ nơi bạn đến
tham dự Thánh Lễ

 

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

Các Bài Hát từ Tập Diệu Ca của Tác Giả

BÀI HÁT CA SỸ
1. Bí Tích Tình Yêu 3  Tấn Đạt
2. Hãy Bước Vào Đời Ben Lâm
3. Chuyện Tình Đời Ta  Ngọc Dung
4. Có ... Tấn Đạt
5. Xin Đi Chung Kiếp  Ben Lâm
6. Lệ Vui  Ngọc Dung
7. Dâng Mối Duyên Đẹp Tấn Đạt
8. Xin Dâng Câu Tình Ca  Ngọc Dung
9. Mãi Mãi Yêu Nhau  Ben Lâm
10. Bí Tích Tình Yêu 1  Ngọc Dung, Ben Lâm
11. Có Mẹ - Với Mẹ Như Ý
12. Trước Nhan Mẹ Uyên Dao, Ben Lâm

 

 

 

Slottica