Liên Lạc:

NS Ngọc Linh

Nội Dung CD

(click vào những bài có gạch dưới để nghe)

1. HômNay Hân Hoan  Đoan Trang 
2. Ca Khúc Tình Yêu  Quang Minh 
3. Dâng Tình  Tố Hà 
4. Cho Nhau Ân Tình  Tấn Đạt 
5. Nắm Tay Bước Vào  Đoan Trang - Khắc Dũng 
6. Chúa Đã Cho Con  Tố Hà 
7. Dâng Lời Cảm Tạ  Ngọc Hạnh 
8. Dâng Mẹ Tình Yêu  Quang Minh 
9. Khúc Đàn Dạo Chiều Nay  Vân Khánh 
10. Chung Kết Ân Tình  Khắc Dũng - Tố Hà 
 
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo :  10 Chu Văn An - ĐT: 0804872 - FAX 08048240 
Chịu Trách Nhiệm Bản Thảo :  Thiều Quang Thắng 
Biên Tập :  Phạm Gia Thoan - NS. Ngọc Linh 
Hoà Âm -Phối Khí :  NS. Trần Thanh Tùng - NS. Trần Vương Thạch 
Đàn Tranh :  Hải Phượng 
Thu Âm - Mix :  Tùng Studio 
GPXB :  88-803XB - QLXB: 08/07/2003 
Giới Thiệu :   Lm Dao Kim & Nhà văn Quyên Di 

Slottica