Men chao qu ong ao,

Cha sinh me e at ten la o Van Hiep,
nhng lau nay ban be ong ao a quen goi la o Vy Ha
(xin nh gium cho la hai ch Vy Ha co space gia,
ch khong phai VyHa c viet dnh lien
nh ten cua mot VyHa nao khac Massachusetts au nhe!).

Sinh ngay 11 thang 09 nam 1954 tai Phan Thiet,
nhng v bo me goc gac ngi Ha ong
nen tnh kh khong nhieu th t cung hi "s t" (a ha!!!).

Mot v (ng nhien roi!) va hai con: gai 20, trai 18.

Sinh hoat Ca oan t nam 1971
vi cac Ca oan thuoc Giao Phan Nha Trang
va hai Ca oan Viet Nam trai t nan Bataan , Philippines.
T thang 12/1992 en nay, phu trach Ca oan Phuc Sinh
tai Giao X Thanh Tam Chua Giesu, Carrollton, Texas.

Khi au s nghiep sang tac Thanh Ca t nam 1975.
Chuyen viet the loai ca khuc.
Phan ln tac pham a c gii thieu tren http://www.dovyha.n3.net.

30 nam dai ca hat, hat ca va mua may quay cuong...
gi cung a tham met,
nhng thay cac ong ao van nang no va nhiet tnh qua,
nen th lam "lao gia ham dzui" xem sao!!!??

Dallas, Nov 2001

Slottica