Vài Nhu Liệu Hữu Dụng


Khi bạn mới mua computer, thường người ta chỉ gắn cho bạn một vài nhu liệu (program) rất căn bản. Muốn có những nhu liệu tốt hơn, bạn phải mua, hoặc tìm trên internet để lấy xuống (download) dùng.

Mỗi program dùng vào một công việc riêng, thí dụ:

  • Mirosoft Word dùng để viết và đọc những tài liệu (documents) có extension file là ".doc".
  • Adobe Acrobat dùng để viết và đọc những tài liệu có extension file là ".pdf".
  • Music Encore dùng để viết và đọc những tài liệu âm nhạc, có extension file là ".enc"
  • ...

Bạn không nên gắn (install) vào computer những programs mà bạn không cần tới, vì như vậy vừa làm cho computer chạy chậm vàvừa tốn nhiều chỗ (memory).

Dưới đây là một vài freewares (cho không) và sharewares (cho dùng thử) hữu dụng:

DOWNLOAD CHÚ THÍCH
winzip.gif (2579 bytes) Nhu liệu quan trọng, dùng để thu nhỏ (zip) và mở (unzip) những files: ZIP, TAR, GZIP, Z, ARC, ARJ, LZH, and encoded files.

 

getacro.gif (1692 bytes) Nhu liệu dùng để đọc các files có extension là "pdf".Hầu hết các files nhạc trong trang bài hát được saved dưới dạng PDF.

 

d_vpskeys.gif (1206 bytes) Version4.2 Nhu liệu dùng để viết các loại font chữ Việt Nam, như: VPS, Unicode, ThinArt, Vietware, VisAcii 1.1, VNI, VNLab, VNS, VNU.

 

d_fonts.gif (1286 bytes) 4 loại chữ Việt nam Times : VPS Times, Times New Roman, VNTime và VI Times. Hầu hết các bản nhạc trong website này được viết dưới một trong những dạng font này.

 

d_vni_fonts.gif (1321 bytes) VNI fonts dùng cho internet. http://www.vnisoft.com/

 

d_i_view.gif (1170 bytes) Nhu liệu dùng để xem (view) những hình ảnh trong nhiều dạng (form) khác nhau một cách nhanh chóng và tiện lợi.

 

d_intelliview.gif (1264 bytes) Nhu liệu dùng để hoán chuyển các loại font Việt Nam, từ dạng này sang dạng khác. Thí dụ: từ VietNet sang VPS, VNI, vv...

 

d_snagit.gif (1214 bytes) Nhu liệu dùng để capture screens và save thành những files khác nhau như GIF, JPG, PMB, vv...
d_mp3convert.gif (1271 bytes) Nhu liệu dùng để chuyển những MP3 files ra WAV files (dùng cho compact CD).
d_wsftp.gif (1771 bytes) Nhu liệu dùng để upload và download những files ở Internet, dùng FTP.

 

mostbet uz

Slottica