Nghi Th��c Tam Nha�t Tha�nh


Phu�ng Vu� Tua�n Tha�nh

A. Th�� Na�m Tua�n Tha�nh : Tha�nh Le� Tie�c Ly

 1. Ha�t Ca Nha�p Le�: Ga 6, 14 (Th� du�: Tha�p Gia� C��u �o� - Tra�n Va�n Huye�n)
 2. Nghi th��c �a�u le� nh� th���ng.
 3. Ha�t Kinh Th��ng Xo�t
 4. Ha�t Kinh Vinh Danh (rung chuo�ng khi ha�t kinh Vinh Danh)
 5. L��i Nguye�n va� Ba�i �o�c 1.
 6. Ha�t �a�p Ca: Tv115 (th� du�: Khi Na�ng Che�n - ca�t Minh)
 7. Ba�i �o�c 2.
 8. Ha�t Ca�u X���ng Tr���c Tin M��ng (th� du� : Ca�u X���ng Th�� Na�m TT - �o� Vy Ha�)
 9. Ba�i Tin M��ng va� ba�i gia�ng.
 10. Nghi th��c R��a cha�n (ha�t lu�c r��a cha�n: th� du�: La�y Chu�a - Quo�c Vinh)
 11. Kho�ng co� Kinh Tin K�nh, sau r��a cha�n �o�c L��i Nguye�n Gia�o Da�n (ne�u co�)
 12. Ha�t Da�ng Le� (sa�ch le� �e� ngh� ba�i �a�u Co� T�nh Ye�u Th��ng )
 13. Tha�nh le� tie�p tu�c nh� th���ng cho �e�n pha�n Hie�p Le�.
 14. Sau l��i nguye�n Hie�p Le� �e�n pha�n Kie�u Tha�nh The� sang ba�n th�� phu� (Ha�t ca�c ba�i k�nh M�nh Tha�nh). Khi linh mu�c �a��t M�nh Tha�nh Chu�a �� ba�n th�� phu� ro�i, ha�t ba�i Tantum Ego (�a�y Nhie�m T�ch)

B. Th�� Sa�u Tua�n Tha�nh: Ky� Nie�m Cuo�c Kho� Na�n Cu�a Chu�a

 1. Ba�t �a�u nghi th��c: Im la�ng khi linh mu�c tie�n t��i ba�n th��, hoa�c ha�t mo�t ba�i �e� ba�t �a�u nghi th��c, khi linh mu�c tie�n ra ba�n th��.
 2. L��i Nguye�n va� Ba�i �o�c 1.
 3. Ha�t �a�p Ca: Tv30 (th� du: La�y Cha Con Xin Pho� Tha�c - Ha�i Trie�u)
 4. Ba�i �o�c 2.
 5. Ca�u X���ng Tr���c Tin M��ng (th� du� : Ca�u X���ng Th�� Sa�u TT - �o� Vy Ha�)
 6. Ba�i Th��ng Kho� va� ba�i gia�ng.
 7. Sau ba�i gia�ng, linh mu�c �o�c 10 L��i Nguye�n Chung.
 8. Sau pha�n L��i Nguye�n �e�n pha�n Bie�u D��ng Tha�nh Gia� (Ca �oa�n ha�t "Chu�ng ta ha�y �e�n th�� la�y" mo�i khi linh mu�c x���ng "�a�y la� go� tha�nh gia�…."
 9. Ha�t nh��ng ba�i k�nh th�� Tha�nh Gia� trong khi co�ng �oa�n ho�n Tha�nh Gia�, Th� du�: Tha�nh Gia� Trung T�n (nvl)O�i Tha�p Gia� (kl) ; vv...
 10. Sau khi ho�n Tha�nh Gia� th� tra�i kha�n ba�n th��, linh mu�c kie�u M�nh Tha�nh Chu�a t�� ba�n th�� phu� �e�n ba�n th�� ch�nh.
 11. Tie�p �e�n la� nghi th��c R���c Le� ba�t �a�u ba�ng Kinh La�y Cha.
 12. Ca �oa�n ha�t lu�c co�ng �oa�n R���c Le�. Cho�n nh��ng ba�i ve� T�nh Ye�u Chu�a hoa�c t���ng nh�� cuo�c kho� na�n cu�a Chu�a, th� du�: Can-ve� Chie�u  T�m (dvh) , ����ng Tha�p T�� (dvh) ; Nga�i Ga�nh La�y (hk), vv...
 13. Sau r���c le�, linh mu�c �o�c L��i Nguye�n Ke�t Le� va�L��i Nguye�n Tre�n Da�n Chu�ng �e� ke�t thu�c nghi th��c.
 14. Ha�t mo�t ba�i khi linh mu�c �i xuo�ng (xin phe�p cha tr���c).

C. Th�� Ba�y Vo�ng Phu�c Sinh

 1. Ta�t ca�c �e�n trong nha� th��, linh mu�c ba�t �a�u nghi th��c �o�t l��a.
 2. Sau khi linh mu�c la�y l��a cha�m va�o ne�n Phu�c Sinh va� �o�c "Xin a�nh sa�ng Chu�a Kito� so�ng la�i vinh hie�n pha� tan u to�i trong ta�m tr� chu�ng con", th� s��a soa�n �i kie�u le�n ba�n th��. Khi linh mu�c ha�t "A�nh Sa�ng Chu�a Kito�" th� th�a "Ta� �n Chu�a"
 3. Co�ng bo� Tin M��ng Phu�c Sinh.
 4. Sau khi Co�ng Bo� Tin M��ng Phu�c Sinh �e�n pha�n ca�c ba�i �o�c C��u ���c. Sau mo�i ba�i �o�c Ca �oa�n ha�t �a�p Ca.
 5. Sau khi ha�t xong ba�i �a�p Ca cuo�i cu�ng cu�a ca�c ba�i C��u ���c, linh mu�c �o�c L��i Nguye�n.
 6. Sau khi linh mu�c �o�c l��i nguye�n th� �o�t ne�n tre�n ba�n th�� va� ha�t Kinh Vinh Danh (co� rung chuo�ng)
 7. Sau kinh Vinh Danh, linh mu�c �o�c L��i Nguye�n.
 8. Ba�i �o�c Tha�nh Th�.
 9. Sau ba�i Tha�nh Th�, ba�t �a�n cho linh mu�c x���ng ALLELUIA (3 la�n)
 10. Sau khi linh mu�c x���ng Alleluia, Ca �oa�n ha�t �a�p Ca: Tv117 (Th� du�: �a�p Ca Phu�c Sinh)
 11. Sau ba�i �a�p Ca th� �o�c Phu�c A�m va� gia�ng.
 12. Sau ba�i gia�ng �e�n pha�n Phu�ng Vu� Phe�p R��a, Linh mu�c �o�c L��i Nguye�n.
 13. Sau l��i nguye�n, ha�t Kinh Ca�u Ca�c Tha�nh (ne�u co� ng���i R��a to�i)
 14. Linh mu�c La�m Phe�p N���c va� nghi th��c R��a To�i + The�m S��c (co� the� ha�t mo�t so� ba�i trong nghi th��c r��a to�i)
 15. La�p la�i l��i h��a phe�p r��a to�i.
 16. Sau ca�u "Th�a Con Tin" cuo�i cu�ng, linh mu�c �o�c L��i Nguye�n va� Ca �oa�n ha�t "To�i �a� tha�y n���c" (th� du�) khi linh mu�c ra�y n���c phe�p tre�n da�n chu�ng.
 17. Sau pha�n Ra�y N���c Phe�p, �e�n pha�n L��i Nguye�n Gia�o Da�n (kho�ng co� Kinh Tin K�nh)
 18. Sau pha�n L��i Nguye�n Gia�o Da�n, ha�t Ca Da�ng Le� va� Tha�nh le� tie�p tu�c nh� th���ng.

mostbet uz

Slottica