Chu� �e� Ca�c Chu�a Nha�t Th���ng Nie�n

(sau mu�a Phu�c Sinh)

Nga�y Le� Na�m A Na�m B Na�m C
Le� Chu�a Ba Ngo�i

Nha�p Le�: "Chu�c tu�ng Chu�a Cha, Chu�a Con va� Chu�a Tha�nh Tha�n, v� Chu�a �a� to� lo�ng t�� bi �o�i v��i chu�ng ta."

Chu� �e�: Chu�a Ba Ngo�i

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 34, 4b-6.8-9;

2 Cor. 13, 11-13; Jn. 3, 16-18;

�a�p ca: (Dan.3) Chu�a �a�ng ca ng��i va� to�n vinh muo�n ���i.

Alleluia: Sa�ng danh ���c Chu�a Cha, va� ���c Chu�a Con va� ���c Chu�a Tha�nh Tha�n; sa�ng danh Thie�n Chu�a, �a�ng �ang co�, �a� co� va� se� �e�n.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Vinh Danh Ba Ngo�i
 • Th���ng Tie�n Giave�
 • Mo�t Gio�t S��ng
 • Da�ng Le�n Ba Ngo�i
 • Ba Ngo�i Thie�n Chu�a
Chu� �e�: Chu�a Ba Ngo�i

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 4, 32-34.39-40; Rom.8, 14-17; Mt. 18, 26-30;

�a�p ca: (TV.32) Phu�c thay da�n to�c ma� Chu�a cho�n la�m c� nghie�p rie�ng m�nh.

Alleluia: (nh� na�m A)

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh� Na�m A

Chu� �e�: Chu�a Ba Ngo�i

Ca�c ba�i �o�c: Prov. 8, 22-31; Rom. 5, 1-5; Jn. 16, 12-15;

�a�p ca: (TV.8) La�y Chu�a, la�y Chu�a chu�ng con, la� lu�ng thay danh Chu�a kha�p n�i hoa�n ca�u.

Alleluia: (nh� na�m A)

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh� Na�m A

Le� M�nh Ma�u Chu�a KiTo�

Nha�p Le�: TV 80, 17

" Ta se� la�y tinh hoa lu�a m� nuo�i d���ng chu�ng, va� cho chu�ng a�n no ma�t t�� ho�c �a� cha�y ra."

Chu� �e�: Ta la� ba�nh ha�ng so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 8, 2-3.14b-16a; 1 Cor. 10, 16-17; Jn. 6, 51-59;

�a�p ca: (TV. 147) Gie�rusalem, ha�y ng��i khen Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� ba�nh ha�ng so�ng t�� tr��i xuo�ng; ai a�n ba�nh na�y th� se� so�ng ���i ���i".

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ta La� Ba�nh
 • M�nh Ma�u Tha�nh Chu�a
 • Ba�nh B��i Tr��i
 • B� T�ch T�nh Ye�u
 • �e�n Ma� A�n
 • Kinh Da�ng Le� (Na�y �a�y ta�m ba�nh tinh tuye�n..)
Chu� �e�: Ma�u giao ���c ta�y sa�ch ta�m ho�n.

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 24, 3-8; Hebr. 9, 11-15; Mc. 14, 12-16.22-26;

�a�p ca: (TV. 115) To�i se� la�nh che�n c��u �o� va� to�i se� ke�u ca�u danh Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� ba�nh ha�ng so�ng t�� tr��i xuo�ng; ai a�n ba�nh na�y th� se� so�ng ���i ���i".

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh� Na�m A

Chu� �e�: Loan truye�n vie�c Chu�a ch�u che�t.

Ca�c ba�i �o�c: Gen. 14, 18-20; 1 Cor. 11, 23-26; Lc. 8, 11b-17;

�a�p ca: (TV. 109) Con la� Th���ng Te� �e�n muo�n ���i theo pha�m ha�m Melkise��e�.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� ba�nh ha�ng so�ng t�� tr��i xuo�ng; ai a�n ba�nh na�y th� se� so�ng ���i ���i".

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh� na�m A

Le� Tha�nh Ta�m Chu�a Gie�su

Nha�p Le�: TV 32. 11, 19

"T� t���ng lo�ng Ng���i co�n ma�i ���i no� sang ���i kia, �e� c��u g�� linh ho�n ho� kho�i che�t va� nuo�i d���ng ho� trong ca�nh c� ha�n."

Chu� �e�: Thie�n Chu�a la� T�nh Ye�u.

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 7, 6-11; 1 Jn. 4, 7-16; Mt. 11, 25-30;

�a�p ca: (TV. 102) Lo�ng ye�u th��ng cu�a Chu�a va�n to�n ta�i t�� thu�� na�y t��i thu�� kia cho nh��ng ai l�nh s�� Ng���i.

Alleluia: Ca�c ng��i ha�y mang la�y a�ch cu�a Ta, va� ha�y ho�c cu�ng Ta, v� Ta hie�n la�nh va� khie�m nh���ng trong lo�ng.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a cha�n nuo�i to�i
 • Tha�nh Ta�m E�m A�i
 • T�nh Cha
 • T�nh Ye�u Cao V��i
 • Tra�i Tim Chu�a Gie�su
 • Trong tra�i tim Chu�a
 • T�nh Ye�u Thie�n Chu�a
 • T�nh Nga�i S���i A�m
Chu� �e�: Che�t cho t�nh ye�u.

Ca�c ba�i �o�c: Os. 11, 1b.3-4. 8c-9; Eph. 3, 8-12.14-19; Jn. 19, 31-37;

�a�p ca: (Is. 12) Ca�c ng��i se� ha�n hoan mu�c n���c n�i suo�i �a�ng C��u �o�.

Alleluia: Thie�n Chu�a �a� ye�u th��ng chu�ng ta tr���c, va� �a� sai Con Mo�t Ng���i �e�n hy sinh, �e�n thay v� to�i lo�i chu�ng ta.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t: Nh� na�m A

Chu� �e�: Thie�n Chu�a la� Mu�c T�� to�t la�nh.

Ca�c ba�i �o�c: Ez. 34, 11-16; Rom. 5, 5-11; Lc. 15, 3-7;

�a�p ca: (TV. 22) Chu�a cha�n nuo�i to�i, to�i cha�ng thie�u tho�n chi.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� mu�c t�� to�t la�nh, Ta bie�t ca�c chie�n Ta va� ca�c chie�n Ta bie�t Ta".

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh� Na�m A

CN Th�� 12 QN

Nha�p Le�: TV-27, 8-9

"Chu�a la� ma�nh l��c cu�a da�n Ng���i, la� chie�n lu�y ba�o ve� ma�ng so�ng ng���i Chu�a �a� x��c da�u. La�y Chu�a la� pha�n ro�i to�i, xin c��u so�ng da�n Chu�a va� chu�c phu�c cho pha�n gia nghie�p Chu�a, xin ha�y cha�n da�t ho� �e�n muo�n ���i."

Chu� �e�: Ma�nh da�n tuye�n x�ng ���c KiTo�.

Ca�c ba�i �o�c: Jer. 20, 10-13; Rom. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33;

�a�p ca: (TV. 68) La�y Chu�a, xin nha�m l��i con theo l���ng ca� ���c t�� bi.

Alleluia: Chu�a pha�n: "L��i Cha la� cha�n ly�; xin ha�y tha�nh hoa� chu�ng trong s�� tha�t".

Phu�c A�m: Ca�c con ���ng s�� nh��ng ke� gie�t ����c tha�n xa�c

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Nh��ng ba�i ha�t co� y� ngh�a nha�n ch��ng, theo Chu�a, muo�i men cho ���i.

Chu� �e�: Gi�� v��ng nie�m tin.

Ca�c ba�i �o�c: Job. 38, 1.8-11; 2 Cor. 5, 14-17; Mc. 4, 35-40;

�a�p ca: (TV. 106) Ha�y ta�n ta� Chu�a, b��i ���c t�� bi Ng���i co�n muo�n thu��.

Alleluia: Ngo�i L��i �a� la�m ng���i va� �a� �� gi��a chu�ng ta. Nh��ng ai tie�p r���c Ng���i, th� Ng���i ban cho ho� quye�n la�m con Thie�n Chu�a.

Phu�c A�m: Ng���i la� ai ma� ca� gio� la�n bie�n cu�ng �e�u va�ng le�nh Ng���i.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Co� Chu�a con s�� g� ai.
 • Con luo�n tro�ng ca�y Chu�a
 • Nie�m tin sa�t �a�
 • Chu�a luo�n co�n ma�i.
 • Xin ban the�m lo�ng tin
Chu� �e�: Tuye�n x�ng ���c tin.

Ca�c ba�i �o�c: Zach. 12, 10-11; Gal. 3, 26-29; Lc. 9, 18-24;

�a�p ca: (TV. 62) La�y Chu�a la� Thie�n Chu�a con, linh ho�n con kha�t khao Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: Ng���i ta ba�o Con Ng���i la� ai? Tha�y la� �a�ng Kito� cu�a Thie�n Chu�a. Con Ng���i pha�i ch�u nhie�u �au kho�.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Con tin, th�a tha�y!
 • Nie�m tin kie�n v��ng
 • Nguo�n tr�� l��c ���i to�i.
CN Th�� 13 QN

Nha�p Le�: TV 46, 2

"He�t tha�y ch� da�n, ha�y vo� tay, ha�y reo m��ng Thie�n Chu�a v��i tie�ng reo vui."

Chu� �e�: Hy sinh ma�ng so�ng v� danh ���c KiTo�.

Ca�c ba�i �o�c: 2 Reg. 4, 8-11.14-16a; Rom. 6, 3-4.8-11; Mt. 10, 37-42;

�a�p ca: (TV. 88) To�i se� ca ng��i t�nh th��ng cu�a Chu�a �e�n muo�n ���i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng: kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "Ke� na�o kho�ng mang la�y Tha�p gia�, th� kho�ng x��ng �a�ng v��i Tha�y, ke� na�o tie�p �o�n ca�c con, la� tie�p �o�n Tha�y"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ye�u th��ng Cho Ng���i
 • D���i Ca�y Tha�p t��
 • Kinh Ho�a B�nh
 • Xin Va�c Tha�p Gia�
 • Co� Bao Gi��
 • Xin Cho To�i
Chu� �e�: ���c tin co� t�nh ca�ch ch��a la�nh.

Ca�c ba�i �o�c: 2 Sap. 1, 13-15; 2, 23-25; 2 Cor. 8, 7.9.13-15; Mc. 5, 21-43;

�a�p ca: (TV. 29) La�y Chu�a, con ca tu�ng Chu�a v� Chu�a �a� c��u con.

Alleluia: La�y Chu�a, l��i Chu�a la� tha�n tr� va� la� s�� so�ng; Chu�a co� nh��ng l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "H��i con, ���c tin con �a� ch��a con"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Tin T���ng Ca�y Tro�ng
 • Da�ng Cao T�nh Ye�u
 • Ha�y �e�n V��i Chu�a
 • Chu�ng Con Ca�n Chu�a
 • Me� La� Nie�m Tin
 • Chu�a la� Cha�n Thie�n My�
Chu� �e�: T�� bo� mo�i s�� �e� theo Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: 1 Reg. 19, 16b, 19-21; Gal. 4, 31b-5, 1. 13-18; Lc. 9, 51-62;

�a�p ca: (TV. 15) La�y Chu�a, Chu�a la� pha�n gia nghie�p cu�a con.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Ha�y Theo Ta"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Nha�n Ch��ng Phu�c A�m
 • Cho Con Theo Nga�i
 • Theo Chu�a
 • Tu� Bo� Mo�i S��
 • Xin Cho To�i
 • Chu�a La� Gia Nghie�p
CN Th�� 14 QN

Nha�p Le�: TV 47, 10-11

"La�y Chu�a, chu�ng to�i t���ng nh�� la�i lo�ng th�ng xo�t cu�a Chu�a ngay trong �e�n tha�nh Chu�a. La�y Chu�a, cu�ng nh� Tha�nh Danh Chu�a, l��i khen ng��i Chu�a se� vang �e�n ta�n cu�ng tra�i �a�t ; tay h��u Chu�a �a�y ���c co�ng minh."

Chu� �e�: �e�n v��i Chu�a �e� ����c b�nh an.

Ca�c ba�i �o�c: Zach. 9, 9-10; Rom. 8, 9.11-13; Mt. 11, 25-30;

�a�p ca: (TV. 144) La�y Chu�a, la�y Thie�n Chu�a, con se� chu�c tu�ng danh Chu�a �e�n muo�n ���i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Con chie�n Ta th� nghe tie�ng Ta, Ta bie�t chu�ng va� chu�ng theo Ta".

Phu�c A�m: "Ta d�u hie�n va� khie�m nh���ng trong lo�ng"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y �e�n v��i Chu�a
 • Ha�y ne�m th��
 • Ai ga�nh na�ng sa�u kho�
 • ���ng �e� to�i ��n ha�nh
 • Mong ve� Be�n Chu�a
 • Trong Tra�i Tim Chu�a
 • Con Mong T�m Chu�a
Chu� �e�: Vui thoa� trong s�� ye�u he�n.

Ca�c ba�i �o�c: Ez. 2-5; 2 Cor. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6;

�a�p ca: (TV. 122) Ma�t chu�ng to�i nh�n va�o Chu�a cho t��i khi Nga�i th��ng xo�t chu�ng to�i.

Alleluia: L��i Chu�a to�n ta�i muo�n ���i, �o� la� l��i Tin M��ng �a� rao gia�ng cho anh em.

Phu�a A�m: "Kho�ng mo�t tin tri na�o ma� kho�ng b� khinh b� �� que� h��ng."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Theo Chu�a
 • Chu�a la� Du�ng L��c
 • Nguo�n Tr�� L��c ���i To�i
 • ���ng Bo� To�i ��n Ha�nh
 • Ye�u th��ng Cho Ng���i
Chu� �e�: Ra �i rao gia�ng Tin M��ng.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 66, 10-14c; Gal. 6, 14-18; Lc. 10, 1-12.17-20;

�a�p ca: (TV. 65) Toa�n the� tra�i �a�t, ha�y reo m��ng Thie�n Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: "S�� ba�ng ye�n cu�a ca�c con se� �e�n tre�n ng���i a�y"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Va�o ���i
 • Ta�m T�nh Hie�n Da�ng
 • L��i Nguye�n Truye�n Gia�o
 • Lu�a ch�n �a�y �o�ng
 • La�y Chu�a Xin Sai
 • B�nh an cu�a Chu�a
 • Chu�a nie�m B�nhAn
CN Th�� 15 QN

Nha�p Le�: TV 15, 16

" Pha�n to�i, nh�� co�ng ch�nh, to�i se� ����c nh�n tha�y tha�nh nhan Chu�a, to�i se� ����c no tho�a khi Chu�a to� ba�y s�� vinh quang cu�a Chu�a."

Chu� �e�: Du� ngo�n ng���i gieo gio�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 55, 10-11; Rom. 8, 18-23; Mt. 13, 1-23;

�a�p ca: (TV. 64) Ha�t gio�ng r�i va�o �a�t to�t va� sinh hoa ke�t qua�.

Alleluia: Chu�a pha�n: "L��i Cha la� cha�n ly�, xin ha�y tha�nh hoa� chu�ng trong s�� tha�t".

Phu�c A�M: "K�a, ng���i gieo gio�ng �i gieo lu�a".

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�t gio�ng r�i va�o �a�t to�t.
 • Ng���i gieo gio�ng
 • Xin m�� tai con
 • La�ng Nghe L��i Chu�a
Chu� �e�: �i rao gia�ng Tin M��ng.

Ca�c ba�i �o�c: Am. 7, 12-15; Eph. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13;

�a�p ca: (TV. 84) La�y Chu�a, xin to� lo�ng t�� bi Chu�a cho chu�ng con va� ban �n c��u ro�i cho chu�ng con.

Alleluia: Ngo�i L��i �a� la�m ng���i va� �a� �� gi��a chu�ng ta. Nh��ng ai tie�p r���c Ng���i, th� Ng���i ban cho ho� quye�n la�m con Thie�n Chu�a.

Phu�c A�M: "Ng���i ba�t �a�u sai ca�c o�ng �i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • L��i Nguye�n Hie�n Te� 3
 • Xin Ha�y Sai Con
 • Nga�i Sai To�i
 • Va�o ���i
 • B���c Cha�n Truye�n Gia�o
Chu� �e�: �o�i x�� nha�n ha�u v��i

tha nha�n.

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 30, 10-14; Col 1, 15-20; Lc. 10, 25-37;

�a�p ca: (TV. 68) ca�c ba�n khie�m cung, ha�y t�m kie�m Chu�a, lo�ng ca�c ba�n ha�y ho�i sinh.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�c A�m: " Ai la� anh em to�i?"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Kinh Ho�a B�nh
 • Nh��ng Ng���i �o�
 • Xin M�� Ro�ng Tay
 • Ba�i Ca ba�c A�i
 • Th��c Thi L��i Chu�a
 • Me�n Chu�a Ye�u Ng���i
CN Th�� 16 QN

Nha�p Le�: TV 53, 86

" K�a Thie�n Chu�a phu� tr�� to�i, Chu�a �ang na�ng ��� ta�m ho�n to�i. To�i �a� t�� nguye�n hie�n da�ng le� va�t le�n Chu�a, va� la�y Chu�a, to�i se� ca tu�ng danh Nga�i, v� danh Nga�i thie�n ha�o."

Chu� �e�: Chu�a cho ta th��i gian �e� a�n na�n sa�m ho�i.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 12, 13.16-19; Rom. 8, 26-27; Mt. 13, 24-43;

�a�p ca: (TV. 85) La�y Chu�a, Chu�a nha�n ha�u va� khoan dung.

Alleluia: La�y Chu�a, l��i cu�a Chu�a la� tha�n tr� va� la� s�� so�ng; Chu�a co� nh��ng l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Ha�y c�� �e� ca� 2 mo�c le�n cho �e�n mu�a ga�t"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Con xin tr�� ve�
 • Mong Ve� Be�n Chu�a
 • Bie�t Chu�a Bie�t Con
 • Chu�a Va�n tha�nh Ho�a
 • Nh��ng G� ���i Con
 • Cu�ng Mo�t Kie�p Ng���i
Chu� �e�: Ng���i mu�c t�� to�t la�nh.

Ca�c ba�i �o�c: Jer. 23, 1-6; Eph. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34;

�a�p ca: (TV. 22) Chu�a cha�n nuo�i to�i, to�i cha�ng thie�u tho�n chi.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� s�� sa�ng the� gian, ai theo Ta se� ����c a�nh sa�ng ban s�� so�ng".

Phu�c A�m : "Ho� nh� �a�n chie�n kho�ng ng���i cha�n."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a Cha�n nuo�i to�i
 • Chu�a la� gia nghie�p
 • Chu�a da�n to�i �i
 • Chu�a da�t d�u con
Chu� �e�: La�ng nghe l��i Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Gen. 18, 1-15; Col 1, 24-28; Lc. 10, 38-42;

�a�p ca: (TV. 14) La�y Chu�a, ai ����c c� ngu� tre�n nu�i tha�nh cu�a Chu�a?

Alleluia: Ng���i ta so�ng kho�ng nguye�n b��i ba�nh, nh�ng b��i mo�i l��i do mie�ng Thie�n Chu�a pha�n ra.

Phu�c A�M: " Martha r���c Ng���i va�o nha� m�nh. maria �a� cho�n pha�n to�t nha�t"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • La�ng Nghe L��i Chu�a
 • L��i Chu�a
 • Xin ch� cho aon.
 • Ye�u me�n L��i Cha
 • L��i Ha�ng So�ng
CN Th�� 17 QN

Nha�p Le�: TV 67, 6, 7, 36

" Thie�n Chu�a ng�� trong tha�nh �ie�n cu�a Ng���i: Thie�n Chu�a ta�o nha� c��a cho nh��ng ke� b� bo� r��i, chu�nh Ng���i ban cho da�n Ng���i ����c quye�n na�ng va� du�ng l��c."

Chu� �e�: N���c Tr��i la� kho ta�ng qu� gia�.

Ca�c ba�i �o�c: 1 Reg. 3, 5.7-12; Rom. 8, 28-30; Mt. 13, 44-52;

�a�p ca: (TV. 118) La�y Chu�a, con ye�u chuo�ng lua�t pha�p cu�a Chu�a bie�t bao!

Alleluia: L��i Chu�a to�n ta�i muo�n ���i, �o� la� l��i Tin M��ng �a� rao gia�ng cho anh em.

Phu�c A�m: "Ha�y so�ng kho�n ngoan... N���c tr��i gio�ng nh� kho ta�ng... Nga�y ta�n the�..."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Mong ve� Be�n Chu�a
 • H���ng Ve� Chu�a
 • Xin Chu�a �e�n V��i Con
 • Nh��ng G� ���i Con
 • No�i Nie�m Tha H��ng
 • Ng���i Co� La� G�
Chu� �e�: Phe�p la� ba�nh va� ca�.

Ca�c ba�i �o�c: 2 Reg. 4, 42-44; Eph. 4, 1-6; Jn. 6, 1-15;

�a�p ca: (TV. 144) La�y Chu�a, Chu�a m�� ro�ng ba�n tay ra va� thi a�n cho chu�ng con ����c no ne�.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y go�i ca�c con la� ba�n h��u, v� ta�t ca� nh��ng g� Tha�y �a� nghe bie�t n�i Cha Tha�y, th� Tha�y �a� cho ca�c con bie�t".

Phu�c A�m: "Chu�a ho�a ba�nh ra nhie�u."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ba�nh tr���ng sinh
 • Ha�y �e�n v��i Chu�a
 • Ba�nh b��i tr��i
 • O�i Tha�n Linh Chu�a
 • Chu�a Ye�u Da�n Ng���i
 • Chu�a va�n tha�nh ho�a
 • Trong t�nh Chu�a quan pho�ng
 • Chu�a Cha�n Nuo�i To�i
Chu� �e�: Ha�y kie�n tr� khi ca�u nguye�n.

Ca�c ba�i �o�c: Gen. 18, 20-32; Col. 2, 12-14; Lc. 11, 1-13;

�a�p ca: (TV. 137) La�y Chu�a, khi con ke�u ca�u, Chu��a nha�m l��i con.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�a A�m: " Ca�c ng��i ha�y xin th� se� ����c."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y �e�n v��i Chu�a
 • Nguo�n Tr�� L��c ���i To�i
 • O�i Nhie�m Ma�u
 • Ke�u Ca�u Chu�a
 • Nguye�n Ca�u Chu�a
 • Ta�m T�nh Ca
CN Th�� 18 QN

Nha�p Le�: TV 69, 2, 6

" O�i Thie�n Chu�a, xin Chu�a vui lo�ng gia�i thoa�t to�i, la�y Chu�a, xin Nga�i ha�y mau mau giu�p ��� to�i va� gia�i thoa�t to�i ; o�i la�y Chu�a, xin Nga�i ch�� ne�n cha�m tre�."

Chu� �e�: Thie�n Chu�a nuo�i so�ng da�n Ng���i.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 55, 1-3; Rom. 8, 35. 37-39; Mt. 14, 13-21;

�a�p ca: (TV. 144) La�y Chu�a, Chu�a m�� ro�ng ba�n tay ra, va thi a�n cho chu�ng con ����c no ne�.

Alleluia: Cha cu�a ���c Gie�su KiTo�, Chu�a chu�ng ta, �a� soi lo�ng tr� �e� chu�ng ta bie�t the� na�o la� s�� ca�y tro�ng Chu�a ke�u go�i chu�ng ta.

Phu�c A�m: " Mo�i ng���i �e�u a�n no."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

Xem CN17 na�m B

Chu� �e�: ���c KiTo� la� ba�nh ban s�� so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 16, 2-4, 12-15; Eph. 4, 17. 20-24; Joan 6, 24-35;

�a�p ca: (TV. 77) Chu�a �a� ban cho ho� ����c ba�nh b��i tr��i.

Alleluia: La�y Chu�a, xin m�� lo�ng chu�ng con, �e� chu�ng con nghe l��i Con Chu�a.

Phu�c A�m: "Ai �e�n v��i Ta se� kho�ng �o�i, ai tin Ta se� kho�ng kha�t"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ba�nh B��i Tr��i
 • Ha�y �e�n v��i Chu�a

(xem CN17, na�m B)

Chu� �e�: Ha�y t�m kie�m nh��ng s�� tre�n tr��i.

Ca�c ba�i �o�c: Eccl. 1, 2; 2, 21-23; Col. 3, 1-5, 9-11; Lc. 12, 13-21;

�a�p ca: (TV. 94) ���c chi ho�m nay ca�c ba�n nghe tie�ng Ng���i: ���ng c��ng lo�ng!

Alleluia: Ng���i ta so�ng kho�ng nguye�n b��i ba�nh, nh�ng b��i mo�i l��i do mie�ng Thie�n Chu�a pha�n ra.

Phu�c A�m: " Nh��ng cu�a ng���i t�ch tr�� se� �e� la�i cho ai?"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ng��i Co� La� G�
 • Mong Ve� Be�n Chu�a
 • Chu�ng Con Ca�n Chu�a
 • Xin Chu�a �e�n V��i Con
 • Nh��ng G� ���i Con
CN Th�� 19 QN

Nha�p Le�: TV 73, 20, 19, 22, 23

"La�y Chu�a, xin Chu�a nh�n la�i l��i minh ���c, va� xin ���ng ch�� la�ng que�n ���i so�ng con ng���i c� kho�. La�y Chu�a, xin Chu�a ���ng le�n xe�t x��, va� xin ���ng que�n la�ng nh��ng ai t�m kie�m Chu�a."

Chu� �e�: Ha�y tin t���ng va�o Thie�n Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: 1 Reg. 19, 9a. 11-13a; Rom. 9, 1-5; Mt. 14, 22-36;

�a�p ca: ((TV. 84) La�y Chu�a, xin to� lo�ng t�� bi Chu�a cho chu�ng con, va� ban �n c��u ro�i cho chu�ng con.

Alleluia: Ngo�i L��i �a� la�m ng���i, va� �a� �� gi��a chu�ng ta. Nh��ng ai tie�p r���c Ng���i, th� Ng���i ban cho ho� quye�n la�m con Thie�n Chu�a.

Phu�c A�m: "Xin truye�n cho to�i �i tre�n ma�t n���c ma� �e�n cu�ng Tha�y. ���ng S��, ha�y v��ng tin"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin ban the�m lo�ng tin
 • Phe�ro�, ha�y v��ng tin
 • Nie�m tin sa�t �a�
 • To�i Tin
Chu� �e�: ���c KiTo� la� Ba�nh ha�ng so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: 1 Reg. 19, 4-8; Eph. 4, 30 – 5, 2; Joan 6, 41-52;

�a�p ca: (TV. 33) Ca�c ba�n ha�y ne�m th�� va� ha�y nh�n coi cho bie�t Chu�a thie�n ha�o nh���ng bao.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y go�i ca�c con la� ba�n h��u, v� ta�t ca� nh��ng g� Tha�y �a� nghe bie�t n�i Cha Tha�y, th� Tha�y �a� cho ca�c con bie�t".

Phu�c A�m: " Ta la� ba�nh ha�ng so�ng b��i tr��i ma� xuo�ng."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y ne�m th��
 • Ta la� ba�nh
 • T�nh Nga�i Ye�u
 • T�nh Nga�i S���i A�m
 • Chu�a la� t�nh ye�u
 • Trong tra�i tim Chu�a
Chu� �e�: Luo�n sa�n sa�ng ch�� ���i Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 18, 6-9; Hebr. 11, 1-2, 8-19; Lc. 12, 32-48;

�a�p ca: (TV. 32) Phu�c thay da�n to�c ma� Chu�a cho�n la�m c� nghie�p rie�ng m�nh.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "Ca�c con ha�y sa�n sa�ng"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • No�i nie�m tha h��ng
 • Nh��ng g� ���i con
 • H���ng Ve� Chu�a
 • S�� Che�t
 • Ha�y sa�n sa�ng luo�n
 • Mong Ve� Be�n Chu�a
CN Th�� 20 QN

Nha�p Le�: TV 83, 10 - 11

"La�y Chu�a la� kie�n thua�n cu�a chu�ng to�i, xin ha�y tro�ng xemha�y nh�n �e�n dung ma�o ng���i ����c Chu�a ta�n phong. th��c mo�t nga�y so�ng trong ha�nh lang nha� Chu�a �a�ng qu�i h�n nga�n nga�y �� n�i �a�u kha�c."

Chu� �e�: Ha�y luo�n v��ng tin!

Ca�c ba�i �o�c: Is. 56, 1. 6-7; Rom. 11, 13-15. 29-32; Mt. 15, 21-28;

�a�p ca: (TV. 66) Ch� da�n, ha�y ca tu�ng Nga�i, tha�n la�y Chu�a, he�t tha�y ch� da�n ha�y ca tu�ng Nga�i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: "Na�y ba�, ba� co� lo�ng tin ma�nh, ba� muo�n sao th� ����c va�y. Va� ngay lu�c �o�, con ga�i ba� �a� ����c la�nh."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • �i Ve� Nha� Chu�a
 • V��ng lo�ng ca�y tro�ng
 • Chu�a va�n tha�nh hoa�
 • Chu�a la� t�nh ye�u
Chu� �e�: ���c KiTo� la� Ba�nh ha�ng so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Prov. 9, 1-6; Eph. 5, 15-20; Joan 6, 51-59;

�a�p ca: (TV. 33) Ca�c ba�n ha�y ne�m th�� va� ha�y nh�n coi cho bie�t Chu�a thie�n ha�o nh���ng bao.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: "Th�t Ta tha�t la� cu�a a�n va� Ma�u Ta tha�t la� cu�a uo�ng."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y Ne�m th��
 • M�nh Ma�u Tha�nh Chu�a

(Xem le� M�nh va� Ma�u Tha�nh Chu�a)

Chu� �e�: Kie�n quye�t chie�n �a�u cho nie�m tin.

Ca�c ba�i �o�c: Jer. 38, 4-9. 8-10; Hebr. 12, 1-4; Lc. 12, 49-53;

�a�p ca: (TV. 39) La�y Chu�a, xin ca�p to�c phu� tr�� con.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� s�� sa�ng the� gian, ai theo Ta se� ����c a�nh sa�ng ban s�� so�ng".

Phu�c A�m: "Tha�y kho�ng �e�n �em s�� b�nh an, nh�ng �em s�� chia re�.."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • V��ng nie�m ca�y tro�ng
 • Ha�y Chie�i Soi
 • Da�ng Cao T�nh Ye�u
 • ���ng bo� to�i ��i ha�nh
 • Chu�ng Con Ca�n �e�n Chu�a
 • To�i ke�u Ca�u Chu�a
 • Ta�m T�nh Ca 2
CN Th�� 21 QN

Nha�p Le�: TV 85, 2-3

"La�y Chu�a, xin ghe� tai nghe, xin nha�m l��i to�i. La�y Chu�a to�i, xin c��u v��t ng���i ba�y to�i �ang ca�y tro�ng va�o Chu�a. La�y Chu�a, xin th��ng to�i, v� to�i a�n ca�n ke�u van Chu�a suo6't nga�y"

Chu� �e�: Tuye�n x�ng nie�m tin.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 22, 19-23; Rom. 11, 33-36; Mt. 16, 13-23;

�a�p ca: (TV. 137) La�y Chu�a, lo�ng nha�n ha�u Chu�a to�n ta�i muo�n ���i, xin ���ng bo� r�i co�ng cuo�c tay Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "Con la� �a�, Tha�y se� ban cho con ch�a khoa� n���c tr��i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Tha�y la� ���c Kito�
 • Xin cho to�i
 • La�y Cha Nha�n A�i (Da�ng Le�)
 • Chu�a Luo�n Co�n Ma�i
 • Chu�a la� con ����ng
 • Ca�u cho Ho�i Tha�nh
Chu� �e�: L��i Chu�a la� l��i ha�ng so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Jos. 24, 1-2a. 15-17. 18b; Eph. 5, 21-32; Joan 6, 61-70;

�a�p ca: (TV. 33) Ca�c ba�n ha�y ne�m th�� va� ha�y nh�n coi cho bie�t Chu�a thie�n ha�o nh���ng bao.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Con chie�n Ta th� nghe tie�ng Ta; Ta bie�t chu�ng va� chu�ng bie�t Ta".

Phu�c A�m: "Chu�ng con se� �i �e�n v��i ai? Tha�y m��i co� l��i ban s�� so�ng"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Bo� nga�i con theo ai.
 • La�ng Nghe tie�ng Chu�a.
 • L��i Ha�ng So�ng
 • Xin Ch� Cho Con
Chu� �e�: So�ng tro�n la�nh �e� ����c c��u �o�.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 66, 18-21; Hebr. 12, 5-7. 11-13; Lc. 13, 22-30;

�a�p ca: (TV. 116) Ha�y �i rao gia�ng Tin M��ng kha�p the� gian.

Alleluia: Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y.

Phu�c A�m: " Ng���i ta se� t�� �o�ng ch� ta�y, t�� Ba�c ch� Nam t��i d�� tie�c trong n���c Chu�a. Pha�i, co� ng���i sau he�t se� ne�n tr���c he�t..."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • �e�n ma� a�n
 • Con ����ng Be� Nho�
 • Con Ch� La� Ta�o Va�t
CN Th�� 22 QN

Nha�p Le�: TV 85, 3, 5

"La�y Chu�a xin th��ng to�i, v� to�i a�n ca�n ke�u van Chu�a suo6't nga�y; La�y chu�a, v� Chu�a nha�n ha�u, khoan dung va� gia�u l���ng t�� bi �o�i v��i nh��ng ai ke�u Ca�u Chu�a."

Chu� �e�: T�� bo� ba�n tha�n.

Ca�c ba�i �o�c: Jer. 20. 7-9; Rom. 12, 1-2; Mt. 16, 21-27;

�a�p ca: (TV. 62) La�y Chu�a la� Thie�n Chu�a con, linh ho�n con kha�t khao Chu�a.

Alleluia: La�y Chu�a, l��i cu�a Chu�a la� tha�n tr�; Chu�a co� nh��ng l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: " Ai muo�n theo tha�y th� ha�y t�� bo� m�nh."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Theo Chu�a
 • Nha�n Ch��ng Phu�c A�m
 • Chu�a Da�t D�u Con 2
 • Chu�a Va�n Tha�nh Ho�a
 • Con ����ng Chu�a �a� �i Qua.
Chu� �e�: Ye�u me�n ba�ng ca� ta�m lo�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 4, 1-2. 6-8; Jac. 1, 17-18. 21b-22. 27; Mc. 7, 1-8a. 14-15. 21-23;

�a�p ca: (TV. 14) La�y Chu�a, ai ����c c� ngu� tre�n nu�i tha�nh cu�a Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: " Ca�c ng��i ga�c bo� gi��i ra�n Thie�n Chu�a �e� na�m gi�� ta�p tu�c pha�m nha�n. ���ng gia� h�nh"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • So�ng L��i Chu�a
 • Kinh Ho�a B�nh
 • Me�n Chu�a Ye�u Ng���i
 • Th��c Ha�nh y� chu�a
Chu� �e�: So�ng khie�m ha�.

Ca�c ba�i �o�c: Sir. 3, 19-21. 30-31; Hebr. 12, 18-19. 22-24a; Lc. 14, 1. 7-14;

�a�p ca: (TV. 67) O�i Thie�n Chu�a, Chu�a �a� chua�n b� cho� ��nh c� cho ke� c� ba�n.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n, v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: " Ai ��a m�nh le�n se� b� ha� xuo�ng, va� ai ha� m�nh xuo�ng se� ����c nha�c le�n."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Con ch� la� ta�o va�t
 • Khu�c ha�t mo�t loa�i hoa
 • Con ����ng be� nho�
 • Xin xo�t th��ng con
 • Bie�t Chu�a, bie�t con.
CN Th�� 23 QN

Nha�p Le�: TV 118, 137, 124

"La�y Chu�a, Chu�a la� �a�ng co�ng minh va� xe�t x�� ch�nh tr��c; xin Chu�a �o6'i x�� v��i to�i t�� Chu�a theo l���ng t�� bi cu�a Chu�a."

Chu� �e�: Ye�u th��ng la� chu toa�n le� lua�t.

Ca�c ba�i �o�c: Ez. 33, 7-9; Rom. 13, 8-10; Mt. 18, 15-20;

�a�p ca: (TV. 94) Ho�m nay, ne�u ca�c ng��i nghe tie�ng Ng���i, ca�c ng��i ���ng c��ng lo�ng n��a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y go�i ca�c con la� ba�n h��u, v� ta�t ca� nh��ng g� Tha�y �a� nghe bie�t n�i Cha Tha�y, th� Tha�y �a� cho ca�c con bie�t".

Phu�c A�m: "Ne�u no� nghe ng��i, th� ng��i �a� l��i ����c ng���i anh em." Chu�ng ta co� nhie�m vu� pha�i s��a lo�i cho ng���i anh em m�nh theo le� lua�t Chu�a.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Kinh Hoa� B�nh
 • Nha�n Ch��ng Phu�c A�m
 • Ye�u Le� Lua�t Chu�a
Chu� �e�: Thie�n Chu�a la� �a�ng ch��a la�nh.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 35, 4-7a; Jac. 2, 1-5; Mc. 7, 31-37;

�a�p ca: (TV. 145) Linh ho�n to�i �i, ha�y ng��i khen Chu�a.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n, v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Ng���i la�m cho ke� �ie�c ����c nghe va� ng���i mu� ����c tha�y: ephata! ha�y m�� ra"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ephata.
 • Xin Ch� Cho Con
 • Chu�ng Con Ca�n Chu�a
 • Ha�y �e�n V��i Chu�a
 • T�nh Nga�i
 • Chu�a va�n tha�nh hoa�
 • Chu�a Quan Pho�ng
Chu� �e�: T�� bo� mo�i s�� �e� theo Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 9, 13-19; Philem 9b-10. 12-17; Lc. 14, 25-33;

�a�p ca: (TV. 89) Tha�n la�y Chu�a, Nga�i la� cho� chu�ng con dung tha�n t�� ���i no� tra�i qua ���i kia.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Con chie�n Ta th� nghe tie�ng Ta; Ta bie�t chu�ng va� chu�ng theo Ta".

Phu�c A�m: "Ai kho�ng t�� bo� cu�a ca�i m�nh co, th� kho�ng x��ng la�m mo�n �e� Ta."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Theo Chu�a
 • T�� bo� ch�nh m�nh
 • Con ����ng Chu�a �a� �i qua.
 • Xin cho to�i theo Nga�i.
CN Th�� 24 QN

Nha�p Le�: Cf Sir 36, 18

"La�y Chu�a, xin ban b�nh an cho nh��ng ai tro�ng ca�y va�o Chu�a; xin cho ca�c tie�n tri cu�a Chu�a ����c trung tr��c; xin nha�m l��i ca�u nguye6.n cu�a to�i t�� Chu�a va� cu�a Israel con ca�i Chu�a."

Chu� �e�: Luo�n th�� tha cho ng���i anh em.

Ca�c ba�i �o�c: Sir. 27, 33 – 28, 9; Rom. 14, 7-9; Mt. 18, 21-35;

�a�p ca: (TV. 102) Chu�a la� �a�ng th��ng xo�t va� nha�n a�i, cha�m ba�t b�nh va� he�t s��c khoan nha�n.

Alleluia: La�y Chu�a, l��i cu�a Chu�a la� tha�n tr�; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Tha th�� ba�y m��i la�n ba�y"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Kinh Hoa� B�nh
 • Ha�y th��ng ye�u nhau
 • Me�n Chu�a Ye�u Ng���i
 • Gi��i ra�n tro�ng nha�t
Chu� �e�: Hy sinh va�c tha�p gia� theo Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 50, 5-9a; Jac. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35;

�a�p ca: (TV. 114) Con se� tie�n �i tr���c thie�n nhan Chu�a trong mie�n �a�t cu�a nha�n sinh.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "Tha�y la� ���c Kito�. Con Ng���i se� pha�i ch�u nhie�u �au kho�."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • V��ng nie�m ca�y tro�ng
 • Tha�y la� ���c Kito�
 • Tin va� ha�nh �o�ng
 • Con luo�n tro�ng ca�y Chu�a
 • Nie�m tin v��ng va�ng
Chu� �e�: Thie�n Chu�a la� Cha nha�n t��.

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 32, 7-11. 13-14; 1 Tim. 1, 12-17; Lc. 15, 1-32;

�a�p ca: (TV. 50) To�i se� cho�i da�y va� �i ve� cu�ng Cha to�i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: " Tre�n tr��i se� vui m��ng v� mo�t ng���i to�o lo�i ho�i ca�i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y tr�� ve� v��i Ta
 • Con nay tr�� ve�
 • T�nh Nga�i Ye�u
 • Xin tha th��
CN Th�� 25 QN

Nha�p Le�: "Chu�a pha�n: Ta la� pha�n ro�i cu�a da�n Ta, ho� �a� ke�u ca�u Ta trong mo�i no�i gian trua�n, Ta �a� nha�m l��i ho�, va� Ta se� la� Chu�a cu�a ho� t��i muo�n ���i."

Chu� �e�: So�ng qua�ng �a�i v��i tha nha�n.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 55, 6-9; Phil. 1, 20c-24. 27a; Mt. 20, 1-16a;

�a�p ca: (TV. 114) Chu�a �� ga�n mo�i ke� ke�u ca�u Ng���i.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�c A�m: "Du� ngo�n ng���i la�m v���n nho: Ba�n ganh t� v� to�i nha�n la�nh �? Ke� tr���c he�t se� ne�n sau he�t va� ke� sau he�t se� ne�n tr���c he�t."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a Co�ng Minh
 • Me�n Chu�a Ye�u Ng���i
 • Kinh Hoa� B�nh
 • Nguo�n So�ng Ye�u Th��ng
 • Ye�u ���i Ye�u Ng���i
Chu� �e�: So�ng khie�m ha�.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 2, 12. 17-20; Jac. 3, 16 – 4,3; Mc. 9, 29-36;

�a�p ca: (TV. 53) Chu�a �ang na�ng ��� ta�m ho�n to�i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ta la� s�� sa�ng the� gian; ai theo Ta se� ����c a�nh sa�ng ban s�� so�ng".

Phu�c A�m: " Ai muo�n la�m l��n nha�t, th� se� t�� la�m ng���i ro�t he�t."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Khu�c Ha�t mo�t Loa�i Hoa
 • Trong Tra�i Tim Chu�a
 • Con ����ng Be� Nho�
 • Con Ch� La� Ta�o Va�t
 • Bie�t Chu�a Bie�t Con
 • Chu�a Ye�u Be� Th�
 • Gie�su �i �� cu�ng con

 

Chu� �e�: Trung t�n trong mo�i co�ng vie�c.

Ca�c ba�i �o�c: Am. 8, 4-7; 1 Tim. 2, 1-8; Lc. 16, 1-13;

�a�p ca: (TV. 112) Ha�y ng��i khen Chu�a, �a�ng na�ng cao ke� tu�ng thie�u.

Alleluia: Chu�a pha�n: "L��i Cha la� cha�n ly�; xin ha�y tha�nh hoa� chu�ng trong s�� tha�t".

Phu�c A�m: "Ca�c con kho�ng the� la�m to�i Thie�n Chu�a ma� la�i la�m to�i tie�n cu�a ����c."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a Quan Pho�ng
 • Chu�a na�ng ��� con
 • Chu�a la� gia nghie�p
 • Xin Chu�a �e�n V��i Con
 • Da�ng Cao t�nh ye�u
 • Ca T�nh Tri A�n
CN Th�� 26 QN

Nha�p Le�: Dan 3, 31 29. 30. 43. 42

"La�y Chu�a, Chu�a �a� ta�c ta�o mo�i s�, cho chu�ng to�i h���ng du�ng, Chu�a �a� xe�t x�� co�ng b�nh, v� chu�ng to�i �a� pha�m to�i va� kho�ng tua�n gi�� ca�c gi��i ra�n Chu�a; nh�ng xin Chu�a ha�y ban cho danh Chu�a ����c vinh hie�n, va� xin ha�y �o�i x�� v��i chu�ng to�i theo l��/ng t�� bi cu�a Chu�a"

Chu� �e�: So�ng ch�nh tr��c va� va�ng phu�c.

Ca�c ba�i �o�c: Ez. 18, 25-28; Phil. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32;

�a�p ca: (TV. 24) La�y Chu�a, xin ha�y nh�� lo�ng th��ng xo�t cu�a Chu�a.

Alleluia: Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y.

Phu�c A�m: " No� ho�i ha�n va� �i la�m. Nh��ng ng���i thu thue� va� ga�i �ie�m se� va�o n���c Thie�n Chu�a tr���c ca�c o�ng."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin Ch� Cho Con
 • L��i Chu�a
 • L��i Ha�ng So�ng
 • Nguye�n Ca�u
 • Lo�ng Ho�i Ha�n
Chu� �e�: Hy sinh ta�t ca� v� cuo�c so�ng ���i ���i.

Ca�c ba�i �o�c: Num. 11, 25-29; Jac. 5, 1-6; Mc. 9, 37-42. 44. 46-47;

�a�p ca: (TV. 18) Gi��i ra�n Chu�a cha�nh tr��c, la�m hoan la�c ta�m can.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y go�i ca�c con la� ba�n h��u, v� ta�t ca� nh��ng g� Tha�y �a� nghe bie�t n�i Cha Tha�y, th� Tha�y �a� cho ca�c con bie�t".

Phu�c A�m: "Ai cha�ng cho�ng �o�i ca�c con la� u�ng ho� ca�c con. Ne�u tay con ne�n d�p to�i cho con, ha�y cha�t no� �i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin Ch� Cho Con
 • H��ng Th�m
 • Con ����ng Co�ng Ch�nh
 • Con Kho�ng Ghen T�
Chu� �e�: Cha�p nha�n kho�n kho� v� cuo�c so�ng ���i ���i.

Ca�c ba�i �o�c: Am. 6, 1a. 4-7; 1 Tim. 6, 11-16; Lc. 16, 19-31;

�a�p ca: (TV. 145) Linh ho�n to�i �i, ha�y ng��i khen Chu�a.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n, v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Ng��i �a� ga�p toa�n s�� la�nh, co�n Lazaro ga�p toa�n s�� kho�n kho�."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • S�� So�ng Thay �o�i Ch�� Kho�ng Ma�t �i.
 • Ng��i Co� La� G�
 • Tha�n Tro Bu�i
 • Vinh Quang The� Tra�n
 • ���i Ta�m B��
 • Xin M�� Ro�ng Tay
CN Th�� 27 QN

Nha�p Le�: Est 13. 9. 10-11

"La�y Chu�a, Chu�a �a� ta�c ta�o mo�i s�� theo tha�nh y� Chu�a, va� kho�ng ai co� the� cho�ng la�i Tha�nh y� Chu�a. V� Chu�a �a� ta�c tha�nh mo�i s�� tre�n tr��i d���i �a�t va� ca� nh��ng g� trong ba�u tr��i ; Chu�a la� Chu�a te� muo�n loa�i."

Chu� �e�: Chung tay xa�y �a�p N���c Tr��i.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 5, 1-7; Phil. 4, 6-9; Mt. 21, 33-34;

�a�p ca: (TV. 79) V���n nho cu�a Chu�a la� nha� Israel.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "O�ng se� cho ng���i kha�c thue� V���N NHO"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • To�n Th�� Mo�t Chu�a
 • K�nh Ye�u Lua�t Nga�i
 • V���n Nho Cu�a Chu�a
 • O�i Tha�n Linh Chu�a
Chu� �e�: H��p nha�t trong Thie�n Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Gen. 2, 18-24; Hebr. 2, 9-11; Mc. 10, 2-16;

�a�p ca: (TV. 127) Nguye�n Chu�a chu�c phu�c cho chu�ng con he�t mo�i nga�y trong ���i so�ng chu�ng con.

Alleluia: Chu�a pha�n: "L��i Cha la� cha�n ly�; xin ha�y tha�nh hoa� chu�ng trong s�� tha�t".

Phu�c A�m: "S�� g� thie�n Chu�a �a� ke�t h��p, loa�i ng���i kho�ng ����c pha�n re�"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin Chu�a Ke�t H��p
 • Xin ���ng Pha�n Ly
 • Xin Cho Chu�ng Ne�n Mo�t
 • Ye�u nh� Chu�a Ye�u
Chu� �e�: S��c ma�nh cu�a nie�m tin.

Ca�c ba�i �o�c: Hab. 1, 2-3; 2, 2-4; 2 Tim. 1, 6-8. 13-14; Lc. 17, 5-10;

�a�p ca: (TV. 94) ���c chi ho�m nay ca�c ba�n nghe tie�ng Ng���i: ���ng c��ng lo�ng.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Con chie�n Ta th� nghe tie�ng Ta; Ta bie�t chu�ng va� chu�ng bie�t Ta".

Phu�c A�m: "Ne�u ca�c con co� lo�ng tin ba�ng ha�t ca�i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin Ban The�m Lo�ng Tin
 • Ha�y V��ng Tin
 • Chu�a Va�n Tha�nh Ho�a
 • Chu�a Quan Pho�ng
 • ���ng Tha�t Vo�ng
CN Th�� 28 QN

Nha�p Le�: TV 129, 3-4

" La�y Chu�a, la�y Chu�a, ne�u Chu�a nh�� hoa�i s�� lo�i, na�o ai ch�u no�i ����c �? V�, La�y Thie�n Chu�a Israel, Chu�a th���ng ro�ng l���ng th�� tha"

Chu� �e�: Ha�y bie�t �a�p tra� l��i m��i go�i cu�a Thie�n Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 25, 6-10a; Phil. 4, 12-14, 19-20; Mt. 22, 1-14;

�a�p ca: To�i se� �� trong nha� Chu�a trong th��i gian la�u da�i.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y m�� lo�ng chu�ng con �e� chu�ng con la�ng nghe l��i Con cu�a Chu�a.

Phu�c A�m: "Ca�c ng��i ga�p ba�t c�� ai, th� m��i ho� va�o d�� tie�c c���i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ha�y �e�n v��i Ng���i.
 • Chu�a Da�t D�u Con
 • Chu�a Cha�n Nuo�i To�i
 • M��i D�� Tie�c Tha�nh
 • O�i Nhie�m Ma�u

 

Chu� �e�: T�� bo� mo�i s�� �e� theo Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 7, 7-11; Hebr. 4, 12-13; Mc. 10, 17-30;

�a�p ca: (TV. 89) Xin cho chu�ng con s��m ����c no ph� a�n t�nh cu�a Chu�a, �e� chu�ng con m��ng r�� ha�n hoan.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�c A�m: "Ng��i ha�y ba�n ta�t ca� gia ta�i ro�i �e�n theo Ta. Ng���i gia�u co� kho� va�o Thie�n �a�ng."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Tra�i tim tinh tuye�n
 • Kho�ng v��ng bu�i ���i
 • Gi�� g�n con Chu�a �i
 • So�ng Kho� Nghe�o
 • B���c �i theo Nga�i
 • Chu�a La� Cuo�c So�ng Cu�a Con.
Chu� �e�: So�ng tri a�n va� ca�m ta�.

Ca�c ba�i �o�c: 2 Reg. 5, 14-17; 2 Tim. 2, 8-13; Lc. 17, 11-19;

�a�p ca: (TV. 97) Chu�a �a� co�ng bo� �n c��u �o� cu�a Ng���i tr���c ma�t ch� da�n.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�c A�m: "Kho�ng tha�y ai tr�� la�i to�n vinh Thie�n Chu�a, ma� ch� co� ng���i ngoa�i bang na�y."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ta� �n Tr��i
 • Ca T�nh Tri A�n
 • Xin Tri A�n
 • Ca�m Ta� Ho�ng A�n
 • Ho�ng A�n Chu�a Bao La
 • Mo�t ���i Ca�m Ca�
 • Ca�m Me�n T�nh Cha
CN Th�� 29 QN

Nha�p Le�: TV 16, 6. 8.

"La�y Chu�a, to�i ke�u van Nga�i, b��i Nga�i nha�m l��i to�i, xin ghe� tai ve� be�n to�i, xin nghe ro� tie�ng to�i. La�y Chu�a, xin g�n gi�� to�i nh� con ng��i ma�t Chu�a, xin che ch�� to�i trong bo�ng ca�nh cu�a Nga�i."

Chu� �e�: Tra� la�i cho Thie�n Chu�a nh��ng g� thuo�c ve� Ng���i.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 45, 1. 4-6; 1 Thes. 1, 1-5b; Mt. 22, 15-21;

�a�p ca: (TV. 95) Ha�y k�nh ta�ng Thie�n Chu�a quye�n the� v��i vinh quang.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Con chie�n Ta th� nghe tie�ng Ta; Ta bie�t chu�ng va� chu�ng theo Ta".

Phu�c A�m: "Ca�i g� cu�a Ce�sare� th� tra� cho Ce�sare�"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ca T�nh Tri A�n
 • Chu�a la� gia nghie�p
 • H��ng Th�m
 • Ch� Co� Chu�a Tho�i
 • Con Thuo�c Ve� Chu�a
 • Chu�a Cha�n Nuo�i To�i
 • Chu�a Luo�n Co�n Ma�i.
Chu� �e�: Ha�y la�m �a�y t�� phu�c vu� tha nha�n.

Ca�c ba�i �o�c: Is. 53, 10-11; Hebr. 4, 14-16; Mc. 10, 35-45;

�a�p ca: (TV. 32) la�y Chu�a, xin �o� lo�ng t�� bi xuo�ng tre�n chu�ng con, theo nh� lo�ng chu�ng con tin ca�y �� n�i Chu�a.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n, v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "Con Ng���i �e�n �e� phu�c vu� ch�� kho�ng pha�i �e� ����c phu�c vu�"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Kinh Hoa� B�nh
 • Tha�n Lu�a Mie�n
 • Ng���i �a� Ca�t B���c
 • Ha�y ye�u th��ng Nhau
 • Hy sinh Ma�ng so�ng
Chu� �e�: Pha�i kie�n tr� ca�u nguye�n.

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 17, 8-13; 2 Tim. 3, 14 – 4, 2; Lc. 18, 1-8;

�a�p ca: (TV. 120) �n phu� tr�� chu�ng con �� n�i danh Chu�a, la� �a�ng ta�o tha�nh tr��i �a�t.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y".

Phu�c A�m: "���ng nga� lo�ng. Chu�a se� minh x��."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • V��ng lo�ng ca�y tro�ng
 • Chu�a va�n tha�nh ho�a
 • Chu�a Quan Pho�ng
 • Tro�ng Ca�y Chu�a
 • Pho� Tha�c
 • Con Ha�ng Nguye�n Xin
CN Th�� 30 QN

Nha�p Le�: TV 104, 3-4

" Ta�m ho�n nh��ng ai t�m Chu�a, ha�y m��ng vui. Ha�y coi tro�ng Chu�a va� quye�n na�ng cu�a Ng���i, ha�y luo�n luo�n t�m kie�m Thie�n Nhan Chu�a."

Chu� �e�: Hai gi��i ra�n tro�ng nha�t.

Ca�c ba�i �o�c: Ex. 22, 21-27; 1 Thes. 1, 5c-10; Mt. 22, 34-40;

�a�p ca: (TV. 17) La�y Chu�a la� du�ng l��c con, con ye�u me�n Chu�a.

Alleluia: Ne�u ai ye�u me�n Tha�y th� se� gi�� l��i Tha�y, va� Cha Tha�y se� ye�u me�n ng���i a�y, va� Chu�ng Ta se� �e�n va� �� trong ng���i a�y.

Phu�c A�m: "Ng��i ha�y ye�u me�n Thie�n Chu�a va� ye�u th��ng ke� kha�c"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Kinh Hoa� B�nh
 • Ba�i Ca ���c A�i
 • Chu�a la� du�ng l��c
 • Chu�a Cha�n Nuo�i
Chu� �e�: S��c ma�nh cu�a nie�m tin. Chu�a Nha�n T��.

Ca�c ba�i �o�c: Jer. 31, 7-9; Eph. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52;

�a�p ca: (TV. 125) Chu�a �a� �o�i x�� �a�i l���ng v��i chu�ng to�i, ne�n chu�ng to�i m��ng r�� ha�n hoan.

Alleluia: Chu�c tu�ng ���c Vua, �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; b�nh an tre�n tr��i va� vinh quang tre�n ca�c ta�ng tr��i.

Phu�c A�m: "La�y Tha�y, xin cho to�i ����c tha�y."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a la� �a�ng T�� Bi
 • Chu�a Nha�n Ha�u
 • Chu�a Xo�t Th��ng
 • Chu�a Ye�u Con
 • Xin the�m lo�ng tin
 • Con Luo�n V��ng Tin
Chu� �e�: So�ng khie�m ha�.

Ca�c ba�i �o�c: Sir. 35, 15b-17. 20-22a; 2 Tim. 4, 6-8. 16-18; Lc. 18, 9-14;

�a�p ca: (TV. 33) K�a ng���i �au kho� ca�u c��u va� Chu�a �a� nghe.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "Ng���i thu thue� ra ve� va� ����c kho�i to�i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Tra�i Tim kie�m Nhu
 • Tha�n Con To�i Lo�i
 • Sa�m Ho�i
 • Xin Xo�t Th��ng Con
 • Con Ch� La� Ta�o Va�t
 • Nh��ng G� ���i Con
CN Th�� 31 QN

Nha�p Le�: TV 37, 22-23

"La�y Chu�a la� Thie�n Chu�a to�i, xin ���ng bo� r�i to�i va� xin ���ng l�a xa to�i ; la�y Chu�a la� quye�n l��c ���i to�i, xin phu� giu�p to�i."

Chu� �e�: So�ng co�ng ch�nh va� khie�m ha�.

Ca�c ba�i �o�c: Mal. 1, 14b – 2, 2b. 8-10; 1 Thes. 2, 7b-9. 13; Mt. 23, 1-12;

�a�p ca: (TV. 130) la�y Chu�a, xin g�n gi�� linh ho�n con trong b�nh an cu�a Chu�a.

Alleluia: Xin Chu�a Cha cu�a ���c Gie�su KiTo�, Chu�a chu�ng ta, cho ma�t ta�m ho�n chu�ng ta ����c sa�ng suo�t, �e� chu�ng ta bie�t the� na�o la� tro�ng ca�y va�o �n Ng���i ke�u go�i chu�ng ta.

Phu�c A�m: "Ho� no�i ma� kho�ng la�m"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Xin Gi�� G�n Con
 • Chu�a Trong Cuo�c ���i
 • Xin Ch� Cho Con
 • �i Trong An B�nh
Chu� �e�: Hai gi��i ra�n tro�ng nha�t.

Ca�c ba�i �o�c: Deut. 6, 2-6; Hebr. 7, 23-28; Mc. 12, 28b-34;

�a�p ca: (TV. 17) La�y Chu�a la� du�ng l��c con, con ye�u me�n Chu�a.

Alleluia: Ng���i ta so�ng kho�ng nguye�n b��i ba�nh, nh�ng b��i mo�i l��i do mie�ng Thie�n Chu�a pha�n ra.

Phu�c A�m: "Gi��i ra�n tro�ng nha�t"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

(Xem CN 30 QN, na�m A)

 • Cu�ng mo�t kie�p ng���i
 • Nguo�n So�ng Ye�u Th��ng
Chu� �e�: Thie�n Chu�a �i t�m ke� to�i lo�i.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 11, 22- 12, 2; 2 Thes. 1, 11 – 2, 2; Lc. 19, 1-10;

�a�p ca: (TV. 144) la�y Chu�a, la�y Thie�n Chu�a, con se� chu�c tu�ng danh Chu�a �e�n muo�n ���i.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Tha�y la� ����ng, la� s�� tha�t va� la� s�� so�ng; kho�ng ai �e�n ����c v��i Cha ma� kho�ng qua Tha�y".

Phu�c A�m: "O�ng Giake�o. Con ng���i �e� t�m kie�m nh��Ng g� �a� h� ma�t."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a Luo�n Co�n Ma�i
 • Chu�a La� ����ng
 • Xin Xo�t Th��ng Con
 • Con Ch� La� Ta�o Va�t
CN Th�� 32 QN

Nha�p Le�: TV 87, 3

" Xin cho l��i con kha�n nguye�n tha�u �e�n tai Chu�a; la�y Chu�a, xin la�ng nghe tie�ng con ke�u ca�u."

Chu� �e�: Luo�n t�nh th��c ch�� ���i Chu�a.

Ca�c ba�i �o�c: Sap. 6, 13-17; 1 Thes. 4, 12 – 1, 7; Mt. 25, 1-13;

�a�p ca: (TV. 62) La�y Chu�a la� Thie�n Chu�a con, linh ho�n con khao kha�t Chu�a.

Alleluia: La�y Chu�a, xin ha�y pha�n, v� to�i t�� Chu�a �ang la�ng tai nghe; Chu�a co� l��i ban s�� so�ng ���i ���i.

Phu�c A�m: "K�a cha�ng re� �e�n, ha�y ra �o�n Ng���i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • H���ng Ve� Chu�a
 • Con Mong T�m Chu�a
 • Ha�y t�nh th��c
 • Ha�y sa�n sa�ng luo�n
 • Khi Chu�a �e�n
Chu� �e�: �o�ng tie�n cu�a ba� goa� nghe�o.

Ca�c ba�i �o�c: Reg. 17, 10-16; Hebr. 9, 24-28; Mc. 12, 38-44;

�a�p ca: (TV. 145) Linh ho�n to�i �i, ha�y ng��i khen Chu�a.

Alleluia: Ca�c con ha�y t�nh th��c va� sa�n sa�ng; v� lu�c ca�c con kho�ng ng��, Con Ng���i se� �e�n.

Phu�c A�m: "Ba� go�a na�y �a� bo� tie�n nhie�u h�n he�t."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Con ch� la� ta�o va�t
 • Ha�y Chie�u Soi
 • Nh��ng G� ���i Con

(Co� the� cho�n ca�c ba�i na�m A hay na�m C)

Chu� �e�: Thie�n Chu�a cu�a ke� so�ng.

Ca�c ba�i �o�c: 2 Mach. 7, 1-2. 9-14; 2 Thes. 2, 15 – 3, 5; Lc. 20, 27-38;

�a�p ca: (TV. 16) La�y Chu�a, khi th��c gia�c, con no thoa� nh�n cha�n dung Chu�a.

Alleluia: Ca�c con ha�y t�nh th��c va� ca�u nguye�n luo�n, �e� co� the� thoa�t kho�i nh��ng vie�c sa�p xa�y �e�n va� ���ng v��ng tr���c ma�t Con Ng���i.

Phu�c A�m: "Thie�n Chu�a kho�ng pha�i cu�a ke� che�t, ma� la� cu�a ke� so�ng"

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Nie�m Hy Vo�ng Ha�ng So�ng
 • S�� So�ng Thay �o�i Ma� Kho�ng Ma�t �i.
CN Th�� 33 QN

Nha�p Le�: Jer 29. 11, 12, 14.

"Chu�a pha�n: Ta ngh� �e�n b�nh-an ch�� kho�ng ngh� �e�n �au kho�; ca�c ng��i ke�u ca�u Ta va� Ta nha�m l��i ca�c ng��i. Ta da�n da�t ca�c ng��i ca�c n�i b� no� le� tr�� ve�."

Chu� �e�: Bie�t la�m sinh l��i ne�n ba�c Chu�a giao pho�.

Ca�c ba�i �o�c: Prov. 31, 10-13. 19-20. 30-31; 1 Thes. 5, 1-6; Mt. 25, 14-30;

�a�p ca: (TV. 127) Phu�c cho ai bie�t k�nh s�� Chu�a.

Alleluia: Ca�c con ha�y t�nh th��c va� ca�u nguye�n luo�n, �e� co� the� thoa�t kho�i nh��ng vie�c sa�p xa�y �e�n va� ���ng v��ng tr���c ma�t Con Ng���i.

Phu�c A�m: "V� ng��i trung t�n trong vie�c nho�, ng��i ha�y va�o h���ng s�� vui m��ng cu�a chu� ng��i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Cu�ng mo�t kie�p ng���i
 • Xin Cho To�i
 • Chu�a Luo�n Co�n Ma�i
 • Con Luo�n Trung Kie�n
 • T�nh Chu�a Ye�u To�i
Chu� �e�: Ca�c du� ngo�n ve� N���c Tr��i.

Ca�c ba�i �o�c: Dan. 12, 1-3; Hebr. 10, 11-15. 18; Mt. 13, 24-32;

�a�p ca: (TV. 15) La�y Chu�a, xin ba�o toa�n con, v� con t�m n��ng t��a Chu�a.

Alleluia: Chu�a pha�n: "Ng��i ha�y gi�� lo�ng trung tha�nh cho �e�n che�t, th� Ta se� ban cho ng��i trie�u thie�n s�� so�ng".

Phu�c A�m: "Nga�i se� qui tu� ng��ng ng���i Nga�i tuye�n cho�n t�� kha�p bo�n ph��ng tr��i."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Ne�u Chu�a la� Ma�t Tr��i
 • Chu�a la� Ha�nh Phu�c
 • Nie�m Hy Vo�ng Ha�ng So�ng
 • Mong Ve� Be�n Chu�a
 • Bie�t Chu�a, Bie�t Con
Chu� �e�: Ha�y be�n �o� �e�n cu�ng.

Ca�c ba�i �o�c: Mal. 4, 1-2a; 2 Thes. 3, 7-12; Lc. 21, 5-19;

�a�p ca: (TV. 97) Chu�a ng�� �e�n cai qua�n ch� da�n trong ����ng ch�nh tr��c.

Alleluia: Ca�c con ha�y t�nh th��c va� sa�n sa�ng, v� lu�c ca�c con kho�ng ng��, Con Ng���i se� �e�n.

Phu�c A�m: "ca�c con c�� be�n �o�, ca�c con se� gi�� ����c linh ho�n ca�c con."

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Khi Chu�a �e�n
 • V��ng Nie�m Ca�y Tro�ng
 • Nie�m Hy Vo�ng Ha�ng So�ng
 • T�m Ve� Cha�n Thie�n My�
 • Nguo�n Tr�� L��c ���i To�i.
 • Chu�a la� Cu��ng ��ch
CN Th�� 34 QN

Le� Chu�a KiTo� Vua

Nha�p Le�: Apoc 5. 12, 1, 16

" Con Chie�n b� gie�t, x��ng �a�ng la�nh nha�n quye�n na�ng, thie�n t�nh, kho�n ngoan, s��c ma�nh, danh d��, vinh quang va� chu�c tu�ng. Nguye�n cho Ng���i ����c vinh quang va� v��ng quo�c Ng���i to�n ta�i �e�n muo�n ���i."

Chu� �e�: Chu�a KiTo� la� Vua.

Ca�c ba�i �o�c: Ez. 34, 11-12. 15-17; 1 Cor. 15, 20 – 26a. 28; Mt. 25, 31-46;

�a�p ca: (TV. 22) Chu�a cha�n nuo�i to�i, to�i cha�ng thie�u tho�n chi.

Alleluia: Chu�c tu�ng �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; chu�c tu�ng n���c �av�t to� phu� chu�ng ta �a� �e�n.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

 • Chu�a La� Vua
 • Chu�a Te� Ca�n Kho�n
 • Kito� Vua
 • La�y Vua C��u The�
 • O�i Gie�su, Chu�a La� Vua
 • Chu�a Tho�ng Tr�
 • Nga�i La� Thie�n Chu�a
Chu� �e�: Chu�a KiTo� la� Vua.

Ca�c ba�i �o�c: Dan. 7, 13-14; 1 Apoc. 1, 5-8; Joan 18, 33b-37;

�a�p ca: (TV. 92) Chu�a hie�n tr� va� �a�y ve� uy linh.

Alleluia: Chu�c tu�ng �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; chu�c tu�ng n���c �av�t to� phu� chu�ng ta �a� �e�n.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

(Nh� na�m A)

Chu� �e�: Chu�a KiTo� la� Vua.

Ca�c ba�i �o�c: 2 sam. 5, 1-3; Col. 1, 12-20; Lc. 23, 35-43;

�a�p ca: (TV. 121) O�i, to�i sung s���ng bie�t bao khi nghe no�i: chu�ng ta se� ve� nha� Chu�a.

Alleluia: Chu�c tu�ng �a�ng nha�n danh Chu�a ma� �e�n; chu�c tu�ng n���c �av�t to� phu� chu�ng ta �a� �e�n.

H���ng da�n cho�n ba�i ha�t:

(Na�m A)