Cac Thanh Le Dp Xuan


Updated: 01/03/02

Di ay la cac Bai oc, ap ca & Alleluia cua cac Thanh Le ve Tet.

Neu la Mua Chay, th khong hat Alleluia (ch dung cau xng)

THANH LE TAT NIEN (Le Ta n cuoi nam)
Bai oc1 : Is 63,7-9

Bai oc 2: 1Cr 1, 3-9

ap Ca: TV 135 (Cau ap: Muon ngan i Chua van tron tnh thng)

Alleluia: Chua a lam cho toi nhng ieu cao ca, that Danh Ngi ch thanh ch ton."

 

THANH LE EM GIAO THA
Ta n Chua v cac hong an trong nam cu

Bai oc: Ds. 6:22-27 (Trch sach Dan So)

Bai oc 2: Tx. 5:16-24 

Tin Mng: Mt. 5:1-10

Thanh vnh 112 ( Cau ap: Nguyen Danh Chua c chuc tung t bay gi va cho en muon i.)

Alleluia: Lay Chua la Thien Chua Israel to phu chung con, Chua ang c chuc tung; moi tao vat tren tri di at eu la cua Chua. 

 

THANH LE MINH NIEN
Ngay cau Bnh an cho nam mi

Bai oc 1: St. 1, 14-18 (Trch sach Sang The)

Bai oc 2: Pl. 4, 4-8 (Th gi Phillipphe)

Tin Mng: Mt. 6, 25-34

Thanh Vnh 8, 4-5. 6-7. 8-9 (ap: Lay Chua, lay Chua chung con, la lung thay Danh Chua khap ni hoan cau.)

Alleluia: Trai qua moi ngay, chung con chuc tung Chua, va chung con ca ngi Danh Chua ti muon i.

 

THANH LE KNH NH TO TIEN
Mung 2 Tet

Bai oc 1: Hc. 44, 1.10-15 (Trch sach Huan Ca)

Bai oc 2: Ep. 6. 1-4.18.23 (Th gi Ephexo)

Tin Mng: Mt. 15, 1-6

ap Ca: TV. 144 (Cau ap: Lay Chua, con se chuc tung Danh Chua ti muon i.)

Alleluia: Chuc tung Thien Chua la Cha c Giesu Kito, Chua chung ta. ang a chuc lanh cho chung ta bang moi phuc lanh thieng lieng trong c Giesu Kito.

 

THANH LE THANH HOA CONG AN VIEC LAM
Mung 3 Tet

Bai oc 1: St. 2, 4-9.15 (Trch sach Sang The)

Bai oc 2: Cv. 20, 32-35 (Tong o Cong Vu)

Tin Mng: Mt. 25, 14-30

ap Ca: TV. 89, 2.3-4. 5-6. 12-13. 14-16 (Cau ap: Lay Chua xin cung co s nghiep tay chung con lam ra.)

Alleluia: Chua phan: "Hi tat ca nhng ai kho nhoc va ganh nang, hay en vi Ta, Ta se bo sc cho".

TET TRUNG THU
Ngay Cau Cho Tre Em Nhi ong

Bai oc 1: HC 42, 15-16; 43, 1-2. 6-10 (Trch sach Huan Ca)

Tin Mng: Mc. 10, 13-16

ap Ca: TV. 22, 1-3a 3b-4. 5-6 (Cau ap: Chua chan nuoi toi, toi chang thieu thon chi.)

Alleluia: Chuc tung Thien Chua la Cha c Giesu Kito, Chua chung ta, ang a chuc lanh cho chung ta bang moi phuc lanh thieng lieng trong c Giesu Kito.

 

mostbet uz

Slottica