QUY PHỤC THIÊN CHÚA!    

 [CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM C]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Theo NHỮNG QUY LUẬT TỔNG QUÁT VỀ NĂM PHỤNG VỤ VÀ NIÊN LỊCH của Giáo Hội th́ “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự ṭng và các tín hữu cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua. Các dự ṭng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo; c̣n các  tín hữu th́ qua việc tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy và việc Sám Hối” (số 27). Như vậy Mùa Chay là thời gian đặc biệt để các tín hữu chúng ta chuẩn bị cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua bằng hành động cụ thể và thiết thực là (a) tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy và (b) Sám Hối.

(a) Tưởng niệm Bí Tích Thánh Tẩy: Tưởng niệm không chỉ là nhớ lại, không chỉ là nghĩ tới hay nhắc đến mà c̣n là mừng, là sống nữa. Một trong các yếu tố mang tính quyết định của Bí Tích Thánh Tẩy là người dự ṭng long trọng và công khai (a) tuyên bố từ bỏ ma quỷ, (b) đồng thời khẳng định ḷng tin và sự quy phục của ḿnh đối với Thiên Chúa là Chúa Tể duy nhất và là Cha, Con và Thánh Thần. Nói một cách khác là nh́n nhận chủ quyền của Thiên Chúa trên tâm hồn và cuộc sống của ḿnh.

(b) Sám Hối: Chúng ta là những tạo vật yếu đuối, mê muội và cứng đầu nên dễ sa chước cám dỗ và phạm tội khước từ Thiên Chúa, phủ nhận quyền thống trị yêu thương của Thiên Chúa và cắt đứt mối liên hệ mật thiết, có tính “sống c̣n” với Thiên Chúa là chính Sự Sống. V́ thế mà Mùa Chay là rất cần thiết, để chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa và tái quy phục Người, v́ chỉ có như thế, chúng ta mới xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Con Một Thiên Chúa và được thừa hưởng Ơn Cứu Độ của Mầu Nhiệm ấy.

Các Bài Thánh Kinh hôm nay và của cả Mùa Chay sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn những chân lư ấy.    

 

II. LẮNG NGHE & T̀M HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: Đnl 26, 4-10: Lời tuyên xưng đức tin của dân được tuyển chọn.

           4 Ông Mô-sê nói với dân chúng rằng: “Khi anh (em) đến dâng của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 5 Bấy giờ, anh (em) sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rằng:

          ‘Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đă xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi; tại đó, người đă trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông.            6 Người Ai Cập đă ngược đăi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đă kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi; Người đă nghe tiếng chúng tôi, đă thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 Đức Chúa đă dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đă gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. 9 Người đă đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đă ban cho con.’

        “Anh (em) sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) rồi anh (em) phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em).”

 

(2) Bài đọc 2: Rm 10, 8-13: Người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô.

              8 Thưa anh em, Kinh Thánh nói ǵ? Thưa: Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong ḷng. Lời đó chính là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và ḷng bạn tin rằng Thiên Chúa đă làm cho Người sống lại từ cơi chết, th́ bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong ḷng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, v́ tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 V́: Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

 

(3) Bài Tin Mừng: Lc 4,1-13: Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ.

       1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn ǵ cả, và khi hết thời gian đó, th́ Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa th́ truyền cho ḥn đá này hóa bánh đi!" 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đă có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."

          5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, v́ quyền hành ấy đă được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ư. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, th́ tất cả sẽ thuộc về ông." 8 Đức Giê-su đáp lại: "Đă có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một ḿnh Người mà thôi."

         9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, th́ đứng đây mà gieo ḿnh xuống đi! 10 V́ đă có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ ǵn giữ bạn. 11 Lại c̣n chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: "Đă có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."

       13 Sau khi đă xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.        

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào?    

(1) Bài đọc 1 ( Đnl 26,4-10) là những lời của ông Mô-sê giảng giải cho dân Ít-ra-en về cách họ phải đối xử với Thiên Chúa như thế nào cho tương xứng. Ông đă khéo léo nhắc lại cách vắn gọn lịch sử của dân và cách Thiên Chúa đă cứu dân khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và đưa dân vào Đất Hứa. Nhờ có đất và sự quan pḥng đầy thương yêu của Thiên Chúa mà dân mới có hoa mầu, lương thực, sữa và mật… V́ thế dân Ít-ra-en dâng lên Thiên Chúa của lễ đầu mùa là để tỏ ḷng biết ơn và quy phục Vị Chúa Tể Vũ Trụ và Lịch Sử của họ.

Trong đoạn Đnl 26,4-10 trên, chúng ta khám phá ra nhiều nét đáng yêu trên dung mạo của Thiên Chúa: Trước hết Thiên Chúa là Đấng đă nghe thấy lời kêu than của những người bị áp bức. Kế đến Thiên Chúa là Đấng ra tay giải thoát họ. Sau cùng Thiên Chúa là Đấng đồng hành với dân trong suốt cuộc hành tŕnh về & vào Đất Hứa. Trong biến cố Xuất Hành (cũng là Vượt Qua) của dân Ít-ra-en, Thiên Chúa tự mạc khải vừa là Đấng yêu thương, vừa là Đấng quyền năng. Đó cũng chính là Thiên Chúa mà chúng ta t́m kiếm, tôn thờ và sống cùng!

 

(2) Bài đọc 2 (Rm 10,8-13) là những lời Thánh Phao-lô Tông đồ nói về đối tượng của niềm tin của các Ki-tô hữu. Đối tượng đó là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa. So với những người Do Thái th́ các Ki-tô hữu chúng ta đă tiến thêm được một bước trên con đường t́m kiếm, gặp gỡ và hiểu biết Thiên Chúa. Hay đúng hơn là mạc khải của Thiên Chúa đă chuyển sang một giai đoạn mới: Thiên Chúa tự mạc khải trong /qua Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô. Để xứng đáng với hồng ân vĩ đại ấy của Thiên Chúa, các Ki-tô hữu vừa phải tin (trong ḷng) vừa phải tuyên xưng (ngoài miệng) bằng lời nói và việc làm. 

            Trong đoạn Rm 10,8-13 trên, chúng ta nhận ra Lời Thiên Chúa rất gần chúng ta, ở ngay bên, thậm chí ở trong chúng ta. Hơn nữa Lời ấy đă thành xác phàm và ở giữa chúng ta, làm bầu làm bạn và đồng hành với chúng ta, chuộc hết lỗi lầm của chúng ta để cho chúng ta được ḥa giải và sống trong t́nh yêu của Cha. Đó là Chúa Giê-su Ki-tô mà chúng ta tin trong ḷng và tuyên xưng ra bên ngoài. Cách tuyên xưng thuyết phục nhất là sống theo giáo lư, mệnh lệnh, giới răn của Chúa.  

 

(3) Bài Tin Mừng (Lc 4, 1-13) là đoạn Phúc âm Lu-ca tường thuật cách sống động và tỷ mỷ về những cơn/đợt/chước cám dỗ mà quỷ đă bày ra với Chúa Giê-su trong hoang địa. Quỷ t́m hết mọi cách để kéo Chúa Giê-su ra khỏi ṿng thân mật và đường lối của Thiên Chúa. C̣n Chúa Giê-su th́ nhất định không nhượng bộ Xa-tan một ly một tư nào. Của cải, vinh hoa, phú quư, lạc thú, quyền lực…. đối với Người, chả là ǵ cả, chả có gờ-ram nào hết! Trước sau Chúa Giê-su chỉ nghe Lời của Cha, chỉ thực hiện chỉ thị của Cha, chỉ t́m kiếm những ǵ làm đẹp ḷng Cha mà thôi!

          Qua đoạn Phúc Âm Lc 4, 1-13 này, chúng ta thấy Chúa Giê-su quả là mẫu mực cho cách sống (từ suy nghĩ qua lời nói và đến hành động) quy phục Thiên Chúa với tất cả ḷng yêu thương, trí sáng suốt và ư chí kiên cường. Chúng ta hăy học với Người để (a) không bị Xa-tan, thế gian và xác thịt lừa gạt hay gài bẫy và (b) để luôn được sống trong t́nh thân và sự quy phục Thiên Chúa.

   2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp ǵ cho chúng ta?    

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là quy phục Thiên Chúa v́ Lời Chúa đă dậy chúng ra rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một ḿnh Người mà thôi."

 

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Để thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xét ḿnh xem hàng ngày/tuần tôi sống với Thiên Chúa như thế nào:

* Tôi có chạy đến với Thiên Chúa và kêu cầu Người mỗi khi tôi bị áp bức, bóc lột, đau khổ không? Hay tôi chạy đến thày bói, tử vi, tướng số, cầu cơ, bùa ngải, người đời để cậy nhờ trong những lúc gặp khó khăn, bế tắc như thế?

          * Tôi có cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng hết sức gần gũi, lắng nghe, ra tay cứu vớt và ban muôn vàn ơn cho tôi không?

          * Tôi có bái lạy và tôn thờ chỉ một ḿnh Thiên Chúa như Người đáng được bái lạy và tôn thờ không (V́ Người là Chúa Tể Vũ Trụ Vạn Vật, là Đấng Giải Thoát, Cứu Chuộc, Quan Pḥng và Ban Ơn)? Hay tôi tôn thờ chức quyền, danh vọng, lạc thú, của cải, ma quỉ trong cuộc sống của tôi?

 

IV. CẦU NGUYỆN  

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)      

4.1 Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể Vũ Trụ Vạn Vật, Chúa đă dạy chúng con qua ông Mô-sê: “Lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đă ban cho con”! Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, v́ Chúa đă ban cho chúng con: mạng sống, gia đ́nh, vợ/chồng con, đất đai, nhà cửa, tài sản, sức khỏe, công ăn việc làm, hoàn cảnh xă hội…

          Chúng con xin dâng lại cho Chúa tất cả những thứ ấy. Xin Chúa chúc phúc và thánh hóa những người thân thuộc và những của cải mà Chúa đă ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết dùng những ơn huệ Chúa ban mà làm vinh danh Chúa và sinh ích cho linh hồn chúng con.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

4.2 Lạy Thiên Chúa là Đấng Quan Pḥng và Ban Ơn, Chúa Giê-su đă nhắc lại với chúng con: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, v́ Chúa đă ban cho chúng con cơm ăn áo mặc và đă nuôi sống chim trời cá biển. Chúa c̣n ban cho chúng con Của Ăn Thần Linh là Lời Mạc Khải và Bánh Hằng Sống.

        Xin Chúa dậy chúng con biết sống không chỉ nhờ cơm bánh mà c̣n và nhất là nhờ Lời và Ḿnh Máu Thánh Chúa!

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

4.3 Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể Muôn Loài, là Đấng duy nhất đáng được bái lạy và tôn thờ, Chúa Giê-su đă dậy và đă sống Lời của Chúa: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một ḿnh Người mà thôi."

Chúng con cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, v́ Chúa đă ban cho chúng con ơn nhận biết và thờ phượng Chúa. Chúng con xin quy phục Chúa và nhận Chúa làm Chúa, làm Vua của chúng con. Chúng con bái lạy và tôn thờ Chúa.

         Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trong sự che chở yêu thương và quan pḥng của Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

              

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Sàig̣n ngày 07.02.2007.

Slottica