Chủ Đề Các Chúa Nhật
Mùa Chay và Tuần Thánh


Vài điều chú ý:

 • Các Chúa Nhật trong mùa chay không có Kinh Vinh Danh và Alleluia.
 • Các bài hát trong mùa chay mang đặc tính thống hối tội lỗi, trở về với Chúa.
 • Trong mùa chay không nên dạo đàn ầm ĩ, hoặc độc tấu, hòa tấu một cách trang trọng.
 • Bài Đáp Ca nếu không sửa soạn kịp, có thể dùng TV 50 (của Lễ Tro) thay thế.
Ngày Lễ Năm A Năm B Năm C
Thứ Tư Lễ Tro

Ca Nhập Lễ: Sap 11, 24-25, 27
Lạy Chúa, Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành, Chúa nhmắ mắt làm ngơ trươ ớtôộ lỗi của loài người để họ ăn năn sám hối và tha thứ cho họ, vì Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.

Chủ Đề: Cầu nguyện trong khiêm hạ.

Các Bài Đọc:Joel 2, 12-18; 2 Cor. 5, 20-6, 2; Mt. 6, 1-6.16-18

Đáp Ca: (TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

CXTPA: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ.

(như năm A)

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Hãy trở về với Chúa
 • Người là bụi tro
 • Ăn năn sám hối
 • Thân phận người
 • Làm hòa với Chúa
(như năm A)
Chúa Nhật I Chay

TV90, 15. 16

Nó kêu cầu Ta, và Ta sẽ nhập lời nó. Ta sẽ cứu gỡ và làm cho nó được vinh dự, Ta sẽ cho nó được sống lâu dài.

Chủ Đề: Chúa chịu cám dỗ

Các Bài Đọc: Gen. 2, 7-9; 3, 1-7; Rom 5, 12.17-19; Mt. 4, 1-11

Đáp Ca: (TV 50): Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin giúp con kiên cường
 • Sống bằng Lời Chúa
 • Đi tìm Thiên Chúa
 • Tránh xa dịp tội
Chủ Đề: Ăn năn sám hối. Sống hãm mình để thanh luyện

Các Bài Đọc: Gen. 8, 9-15; 1Ph. 3, 18-22; Mc. 1, 12-15

Đáp Ca: (TV24): Mọi đường lối của Chúa đều là từ bi và trung tín cho những ai giữ lời giao ước giới răn Chúa.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin trở về
 • Xin tái tạo con
 • Trái tim trong sạch
Chủ Đề: Phụng thờ và tin tưởng vào Thiên Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 26, 4-10; Rom. 10, 8-13; Lc. 4, 1-13

Đáp Ca: (TV 90): Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Trông cậy Chúa
 • Xin ở bên con
 • Chúa ở cùng tôi
 • Con không thất vọng
 • Dâng ngài đời gian khó
Chúa Nhật II Chay

Ca Nhập Lễ: Tv26, 8-9

Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi

Chủ Đề: Chúng ta là dân được tuyển chọn. PÂ: Chúa biến hình

Các Bài Đọc: Gen. 12, 1-4a; 2 Tim. 1, 8b-10; Mt. 17, 1-9

Đáp Ca: (TV 32): lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Biết Chúa biết con
 • Xin tỏ tôn nhan Ngài
 • Từ trong đám mây
 • Nghe Lời Chúa
Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Chúa

Các Bài Đọc: Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Rom. 8, 31b-34; Mc. 9, 1-9

Đáp Ca: (TV 115): Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Lắng nghe tiếng Chúa
 • Trên núi Tabor
 • Đi tìm Chúa
Chủ Đề: Trở nên giống Đức KiTô. Hãy tôn thờ Chúa.

Các Bài Đọc: Gen. 15, 5-12. 17-18; Phil. 3, 17- 4, 1; Lc. 9, 28b-36

Đáp Ca: (TV 26): Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa là ánh sáng
 • Chúa biến hình
 • Lời Chúa phán dậy
 • Con đường Chúa đã đi qua.
Chúa Nhật III Chay

Ca Nhập Lễ:TV24, 15-16

Mắt tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.

Chủ Đề: Nguồn nước hằng sống.

Các Bài Đọc: Ex. 17, 3-7; Rom. 5, 1-2. 5-8; Joan. 4, 5-42

Đáp Ca: (TV 94) : Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

CXTPA: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Nguồn suối hằng sống
 • Nghe tiếng Chúa
 • Đừng cứng lòng
 • Như nai khát
 • Nguồn nước trường sinh
 • Tôi Tin (Thành Tâm)
Chủ Đề: Tuân giữ giới luật và nhiệt thành với nhà Chúa. PÂ: Chúa đuổi những người buôn bán trong đền thờ

Các Bài Đọc: Ex. 20, 1-17; 1 Cor. 1, 22-25; Joan. 2, 13-25

Đáp Ca: (TV 18): Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời.

CXTPA: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Trái tim trong sạch
 • Lời Chúa là chân lý
 • Con yêu Lời Ngài
Chủ Đề: Hãy ăn năn hối cải.

Các Bài Đọc: Ex. 3, 1-8b. 13- 15; 1 Cor. 10, 1-6. 10-12; Lc. 13, 1-9

Đáp Ca: (TV 102): Chúa là Đấng thương xót và nhân ái.

CXTPA: Nầy là lúc thuận tiện, nầy là ngày cứu độ.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tạ tội
 • Xin ngài thương con
 • Chúa nhân từ
 • Con xin trở về
 • Con là cát bụi
Chúa Nhật IV Chay

Ca Nhập Lễ: Cf. Is66, 10-11

Hỡi Giêrasalem hãy hân hoan, hỡi tất cả các ngươi là những kẻ yêu qúi thành ấy, hãy tụ họp lại. Hỡi các ngươi là những kẻ ưu phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng va hưởng no đầy nguồn an ủi các ngươi. 

Chủ Đề: Chúa là ánh sáng.

Các Bài Đọc: 1 Sam. 16, 1b. 6-7. 10-13a; Eph. 5, 8-14; Joan. 9, 1-41

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi con. con chẳng thiếu thốn chi.

CXTPA: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Chúa là ánh sáng
 • Chân thiện mỹ
 • Chúa chăn nuôi
 • Ephata
 • Cho con được thấy
 • Hãy Chỗi Dậy.
Chủ Đề: Chúa là Đấng cứu độ.

Các Bài Đọc: 2 Chron. 36, 14-16. 19-23; Eph. 2, 4-10; Joan. 3, 14-21

Đáp Ca: (TV 136): Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

CXTPA: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài sẽ đượïc sống đời đời.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tôi tin
 • Chúa là Đấng Cứu Độ
 • Chúa chăn nuôi
Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ. PÂ: Người con hoang đàng.

Các Bài Đọc: Jos. 5, 9a. 10-12; 2 Cor. 5, 17-21; Lc. 15, 1-3. 11-32

Đáp Ca: (TV 33): Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

CXTPA: Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con tin vào Chúa
 • Hãy đến với Chúa
 • Người con hoang đàng
 • Xin trở về
Chúa Nhật V Chay

Ca Nhập Lễ: TV42 1-2

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi con đối nghịch với quân vô đạo; xin cứu con khỏi tay người độc ác điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con và là sức mạnh con.

 

Chủ Đề: Chúa là sự sống lại và là sự sống. PÂ: Chúa chữa Lazarô

Các Bài Đọc: Ez. 37, 12-14; Rom. 8, 8-11; Joan 11, 1-45

Đáp Ca: (TV 129): Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

CXTPA: Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta sẽ không chết đời đời".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tôi tin Đấng Cứu Chuộc
 • Xin cứu con khỏi chết
 • Từ Vực sâu
 • Con đường Chúa đi qua
Chủ Đề: Hy sinh mạng sống mình. Sự chết phát sinh hoa qủa.

Các Bài Đọc: Jer. 31, 31-34; Hebr. 5, 7-9; Joan 12, 20-33

Đáp Ca: (TV 50): Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

CXTPA: Chúa phán: "Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Biết Chúa biết con
 • Xin tôn vinh ngài
 • Con đường Chúa đi qua
 • Lậy Cha
Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch. PÂ: Người phụ nữ ngoại tình.

Các Bài Đọc: Is. 43, 16-21; Phil. 3, 8-14; Joan 8, 1-11

Đáp Ca: (TV 125): Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

CXTPA: Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Xin ngài tha thứ
 • Đừng để con vấp phạm
 • Madalena
Chúa Nhật Lễ Lá

Ca Nhập Lễ: 

Sáu ngày trước lễ trọng vợt qua, khi chưa đến thành Giêrusalem , các trẻ em ra đón Người, tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng tung hô rằng: "Hoan hô trên các tầng trời; chúc tụng Chúa là Đấng đầy lòng từ bi mà đến.

Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá.

Các Bài Đọc: Is. 50, 4-7; Phil. 2, 6-11; Mt. 26, 14-27, 66

Đáp Ca: (TV 21): Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

CXTPA: Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Con đường Chúa đã đi qua
 • Xin Vâng ý Cha
(như năm A, trừ bài Thương Khó: Mc. 14, 1-15, 47) (như năm A, trừ bài Thương Khó: Lc. 22, 14-23, 56)
Thứ Năm Tuần Thánh

(Thánh Lễ Tiệc Ly)

Ca Nhập Lễ:

Chúng ta phải được vinh dự nơi thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là sự cứu thoát, sự sống lại của chúng ta, nhờ Ngườu chúng ta được cứu độ và được giải thoát.

Chủ Đề: Yêu thương tha nhân.

Các Bài Đọc: Ex. 12. 1-8. 11-14; 1 Cor. 11, 23-26; Joan 13, 1-15

Đáp Ca: (TV 115): Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa KiTô.

CXTPA: Chúa phán: "Thầy ban cho các con một giới răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con".

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Yêu thương
 • Tôn vinh Thánh Thể
(như năm A) (như năm A)
Thứ Sáu Tuần Thánh Chủ Đề: Chết cho tình yêu.

Các Bài Đọc: Is. 52, 13-53, 12; Hebr. 4, 14-16; 5, 7-9; Joan 18, 1-19, 42

Đáp Ca: (TV 30): lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha.

CXTPA: Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

Hướng dẫn chọn bài hát:

 • Tôn vinh Thánh Giá
 • Chúa chết vì yêu

 

Chú ý:

Đề nghị của cha nhạc sĩ Vũ Hùng Tôn: "Theo phụng vụ mới, chúng ta không nên dùng bài "Dân Ta Ơi!" vì ý tưởng không thích hợp với lịch sử cứu độ bao nhiêu. Chúa chịu chết vì hy sinh chứ không than trách chúng ta để chúng ta có mặc cảm tội lỗi."

 

mostbet uz

Slottica