Hát Dài Hay Ngắn?  


Nên hát dài hay ngắn?

Cha nhạc sư Kim-Long, người chuyên dậy về Thánh Nhạc cho các nơi, từ các Ca trưởng cho đến các Dòng tu, các Đại chủng viện, đã nói về vấn đề hát dài hay ngắn trong Thánh lễ với ý như sau:

- "Đối với các Linh mục: nên kiên nhẫn."

Một bài hát thường có câu Điệp Khúc và Phiên Khúc. Ca đoàn đang hát câu phiên khúc (chưa trở về chủ âm chính) mà ngưng, thì nghe rất khó chịu, nên kiên nhẫn để đợi Ca đoàn hát hết câu Điệp Khúc. Hát cũng là để cầu nguyện, để ca khen chúc tụng Chúa, chứ chẳng phải là để... lấp vào chỗ trống thôi đâu.

- "Đối với các Ca Trưởng: Nên chọn bài hát hoặc hát sao cho vừa đủ. Theo luật chung chung không nên để các linh mục đợi chờ trên bàn thờ".

Bởi vậy:

Bài Ca Nhập Lễ hát khi linh mục tiến lên bàn thờ, vậy chỉ hát khi linh mục tiến lên bàn thờ, khi linh mục đã lên tới bàn thờ rồi, thì nên sửa soạn chấm dứt, không nên hát thêm.

KinhVinh Danh và Kinh Tin Kính không nên sáng tác hoặc chonï bài hát qúa dài (lập đi lập lại nhiều lần mỗi câu hát)

Đáp Ca: vì là phần Lời Chúa, hát những câu như đã được chỉ định. Mỗi câu xướng đã được chọn lọc cẩn thận rồi. 

Ca Dâng Lễ hát khi sửa soạn bánh rượu, căn sao khi chủ tế "rửa tay" thì sửa soạn chấm dứt.

Có những nơi hát lúc chúc bình an (một bài hát không chỉ định trong phụng vụ). Nếu có thể bỏ được thì bỏ, còn không thì dùng một hay hai câu ngắn thôi, vì ngay sau đó là đến Kinh Chiên Chúa, đừng để linh mục đợi chờ.

Ca Rước Lễ hát lúc cộng đoàn rước lễ. Sau phần Rước lễ có giây phút "thinh lặng thánh", không nên hát hoặc dạo đàn.

Bài hát Kết Lễ cũng nên hát sao cho vừa đủ, đừng hát dài lê thê kẻo chưa hát xong thì cộng đoàn đã về hết, cũng đừng chấm dứt nhanh qúa khi chủ tế còn chưa đi xuống.

Ngoài ra, khi dạo đàn thì các Ca trưởng cũng cần lưu ý:

- Dạo đàn dài: có thể dạo đàn dài hoặc có thể dạo đàn thay thế cho bài hát (trong những mùa được phép) ở những phần sau đây: Lúc linh mục tiến lên bàn thờ (Nhập Lễ); lúc sửa soạn bánh rượu; lúc rước lễ và lúc kết lễ.

- Dạo ngắn: Để tránh chủ tế và cộng đoàn phải đợi chờ, nên dạo rất ngắn ở những phần sau đây: Kinh Thương Xót, Kinh Vinh Danh, Kinh Thánh Thánh Thánh, Câu Tung Hô, Amen, Kinh Chiên Thiên Chúa.

Khi dạo đàn cho linh mục hát (Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Lời Tung Hô, Kinh Lậy Cha) thì nên đánh theo nốt nhạc sẽ hát. Nhịp vận của linh mục hát là "Ad Libitum" (tự do). Khi linh mục đã hát câu đầu, thì Ca đoàn hoặc cộng đoàn hát những câu kế tiếp, không lập lại câu mà kinh mục đã hát nữa. 

mostbet uz

Slottica